Kontaktinformationer

E-mail til dansk.dk: danskredaktion(at)gmail.com.

Hvem laver siden?
Indholdet til siden skrives af frivillige. Nexus Kommunikation A/S er udgiver, og ansvarshavende redaktør er Ebbe Kyrø.

Nexus Kommunikation A/S
Østre Messegade 2
2650 Hvidovre
Tlf: 36 77 00 46
E-mail-adresse: kontakt(at)nexus.dk

Ønsker du at sende et bidrag i form af en artikel, en opgave eller andet?
Send dit bidrag per e-mail, helst i pdf-format, til danskredaktion(at)gmail.com.
Husk at fjerne eventuelle personlige oplysninger fra dokumentet (CPR-nummer o.lign.). 

Hvis du sender en opgave, er det valgfrit, om du vil oplyse karakteren. I fald du ikke gør, noterer vi "Karakter: ikke oplyst" i umiddelbar forbindelse med opgaven.

Er opgaven af typen "bestået/ikke bestået", oplyser vi det. Ønsker du, at eventuelle kommentarer fra vejleder eller underviser bliver vedhæftet, er det også muligt.

Er opgaven en besvarelse på et spørgsmål/bundet problemformulering, beder vi dig medsende spørgsmålet/problemformuleringen.

Noter, hvilket år din tekst er produceret i, og hvis det er en opgave, du har indsendt, hvilket semester.

Hvis du ikke selv har skrevet/skriver et resume/en teaser til teksten, forbeholder vi os retten til at gøre det.  

Din opgave får vedhæftet en passende illustration, og du bliver tydeligt krediteret som forfatter af teksten. 

Arrangementer

Kender du til et godt arrangement? En interessant forelæsning, en digtoplæsning i byen, en særlig filmfremvisning eller noget helt fjerde?

Send informationer om dit arrangement; dato, tid, sted og evt. pris inden d. 25 i måneden.
Så kommer det med i næste måneds kalender/ "Højdepunkter".  

Ønsker I at have en bannerannonce på siden?
Henvend jer til
kontakt(at)nexus.dk og hør, hvilke muligheder der er for at reklamere på siden.

Om dansk.dk

Vores mål
Dansk.dk er en hjemmeside lavet af Nexus Kommunikation A/S med det formål at samle og dele informationer fra og om danskfaget på en samlet portal.

Dansk er et stort og vigtigt fag. Mange uddanner sig indenfor faget og mange af de emner, der diskuteres i de brede offentlige medier, kan ofte knyttes til danskfaget.
Vores intention er at vise bredden og dybden i danskfaget, gennem de artikler, opgaver og links vi præsenterer på siden.
At vise bredden i mulige jobprofiler ("Jobliv") er også et vigtigt sigte med siden. 

Vores håb er, at dansk.dk med tiden vil blive en af de danskfagliges primære kilder til viden, information og inspiration til og fra danskfaget.

Målgruppe
Siden henvender sig primært til danskstuderende og -uddannede fra universiteterne i Danmark. Sekundært henvender vi os til seminariestuderende og færdiguddannede folkeskolelærere med dansk som linjefag.

Siden er dog bygget op på en måde, der betyder, at alle med en interesse for danskfaget kan få et udbytte af siden.

Økonomi 
Vi vil ønsker at holde dansk.dk betalingsfri for brugerne, derfor finansieres driften af dansk.dk af indtægter fra bannerreklamer. 

Vores ønsker
Vi håber, at så mange som muligt vil få glæde af denne side, vil bruge den aktivt og vil deltage i det store arbejde det er at holde så bred en side evigt relevant og aktuel i sine diskussioner og emnevalg.

Alle opgaver og øvrige bidrag, der ligger på siden, er skrevet af ulønnede frivillige med en stærk relation til faget. Ikke mindst derfor opfordrer vi også til, at brugerne følger de gængse regler for copyright, kildehenvisning og god skik og brug i øvrigt.