Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenover som genvej.

Er det noget at grine af?

"Latter i Ordbog over Dansk Talesprog"

Læs mere
26/09 2011 10:58

Af Malene Neis

Onsdag d. 28. september er der foredrag med titlen "Latter i Ordbog over Dansk Talesprog" i LEDA-regi, Foreningen af leksikografer i Danmark, og det skal nok blive sjovt.
Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier på Københavns Universitet er i øjeblikket i gang med at udvikle en talesprogsbaseret Ordbog over Dansk Talesprog (ODT).
Forskerne Carsten Hansen og Martin H. Hansen er i deres omfattende arbejde med ODS kommet til ´Ha´ og i den anledning laver de et foredrag om arbejdet med fænomenet 'latter', dets funktion i talesproget, og hvordan latter implementeres i ODT.

Har det vækket din nysgerrighed?  Klik her og læse den mere dybdegående og detaljeorienterede forklaring af arrangementet.

Ellers finder du vej til arrangementet på Københavns Universitet Amager, lok. 21.0.19, onsdag d. 28. september 2011 kl. 15.00.

Jubilæumsseminar om sproglige normer på Københavns Universitet

Lingvistkredsen fejrer sit 80-årsjubilæum med et seminar om sproglige normer og deres rolle for...

Læs mere
31/08 2011 10:33


Af Malene Neis

I anledning af lingvistklubbens 80-års jubilæum afholder de et seminar den 23. september 2011 mellem kl. 13.15-18.00 på Københavns Universitet.


Programmet er som følgende:
13.15-13.30 - Indledning


13.30-14.00 - Dorthe Duncker, Københavns Universitet: Norm, situering og sproglige kendsgerninger


14.00-14.30 - Bettina Perregaard, Københavns Universitet: Imitation og parodi, norm og genre


14.30-15.00 - Tore Kristiansen, Københavns Universitet: Sprognormer som sprogforandringsteoretisk og sprogpolitisk problemstilling


15.00-15.15 - Pause


15.15-15.45 - Anne Fabricius og Janus Mortensen, Roskilde Universitet: Normer i bevægelse – om normer for Received Pronunciation (RP)


15.45-16.15 - Bent Preisler, Roskilde Universitet: Parallelle sprog – parallelle normer?


16.15-16.30 - Pause


16.30-17.00 - Peter Harder, Københavns Universitet: Normer, holdninger og den individualistiske fejlslutning


17.00-17.30 - Jens Normann Jørgensen, Københavns Universitet: Normer om sprogbrug i superdiversiteten


17.30-18.00 - Fælles diskussion
Derefter spisning på Bryggens spisehus

Hvis du er interesseret skal du indfinde dig på det Ny KUA i bygning 27,lokale 27.0.09, men husk at tilmelde dig inden den 21/9 her.Når konversationsanalysen spotter de fastlagte roller i institutionen

En institutionel CA-analyse af et Deadline-interview.

Læs mere
18/03 2011 08:05

AF Tine Bang Nielsen

En opgave om mikroanalyse af et Deadline-interview med Clement Kjersgaard, Søren Krarup og Morten Albæk. CA af et medieinterviewet der adskiller sig fra analysen af hverdagssamtale ved, at de institutionelle rammer og den fastlagte rollefordeling mellem deltagerne i interviewet indgår i den samlede analyse.


Opgave: fra 4. semester i faget sprog 4.
Vejleder: Frans Gregersens
Årstal: 2008
Karakter: 10


"Vi har bare lige snakket om...

...at vi sku' snak' om hvad vi sku' snak' om."

En konversationsanalytisk bacheloropgave.

Læs mere
22/04 2010 12:54

Af Ida Johannessen

I dette BA-projekt bruges konversationsanalysens fremgangsmåde og teori til at afdække, hvordan deltagerne i et kunstnergruppemøde henholdsvis holder og ændrer fokus i samtalens forløb, og hvilke konsekvenser dette har lokalt for samtalen.  

Der er fokus på spørgsmål og svar i samtalens forløb og på deres påvirkning af fokus. 

Den analyserede samtale skifter konstant mellem institutionelle/faglige emner og hverdagsagtige.
Årsagen til dette skal findes i den ret uformelle afvikling af mødet.
Hvordan denne uformelle stil indvirker på fokus, og hvordan overgangene mellem emner håndteres bliver også analyseret i opgaven.

Der er brugt teori fra bl.a. Deidre Boden, John Heritage, Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen.
  

Nøgleord: konversationsanalyse, CA, conversation analysis, samtaleanalyse, samtale, møde, formel, uformel, Boden, Heritage, Femø Nielsen, Beck Nielsen
Årstal: 2009
Karakter: 10 (ny skala)

Identitet og socialisation

- Analyse af en middagsbordssamtale

Læs mere
15/04 2010 11:53

Af Eva La Cour

"En central faktor i socialisationsprocessen er sproget. Sproget har en dobbeltrolle idet barnet i socialisationen møder sproget, men omverdenen mødes samtidig ved hjælp af sproget (...)"  

I denne bacheloropgave af Eva La Cour analyserer hun originale middagsbordssamtaler med henblik på at se, hvordan en 11-årig piges identitetsdannelse og socialiseringen sker gennem disse samtaler med familien. Der er især fokus på den interaktionelle relation mor og datter i mellem og på, hvordan morens sproglige adfærd afspejles i pigens.

At det er rammen "omkring middagsbordet", hun har valgt, forklarer hun sådan:  
"Et populært felt for at undersøge denne sproglige socialisation er middagsbordet. Ved middagsbordssamtalerne er flere generationer ofte samlet, dagens oplevelser drøftes, oftest kommer forskellige holdninger til udtryk, flere personer kommer til orde etc., og middagsbordssamtalen er af natur afgrænset i både indhold, form og varighed.

Der er med andre ord gode muligheder for at studere den gensidige socialisation der sker fra forælder til barn, fra ældre barn til yngre barn, fra voksen til voksen eller lignende."   

I analysen af pigens/datterens sproglige kompetencer bruger hun teori fra Hymes, Goffman og Blum-Kulka.

Bacheloropgaven er afleveret på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. 

Nøgleord: sprog, samtale, konversation, identitet, identitetsdannelse, socialisation, middagsbord, børn, barn, Hymes, Goffman, Blum-Kulka
Årstal: 2007
Karakter: 12

Samtaleanalyse

- praktiske tips og links

Læs mere
18/03 2010 13:09

Af Ida Johannessen

Praktiske tips når du skal i gang med at arbejde med CA
(conversation analysis/samtaleanalyse)

Det kan måske synes uoverskueligt at skulle gå i gang med et samtaleanalytisk projekt, ikke mindst hvis udgangspunktet skal være egne optagelser. 
Men det er ikke så slemt endda, faktisk er det ret spændende.

Her en lille guide... 

Hvis man vælger kun at optage lyd, skal man finde sig en minidiskoptager eller, endnu bedre, en digital lydoptager. Sådan en kan du måske låne på dit uddannelsessted. 

Ofte skal man efterfølgende have konverteret sine lydfiler til mp3-format, derfor dette link til gratis konverteringssoftware:

Switch Audio Converter Software

Der er flere programmer, man kan bruge til at opbevare og behandle lydfilen i. En gratis mulighed er programmet Audacity. Det kan fås her:

Audacity

Og så er det bare at gå i gang med det møjsommelige transkribtionsarbejde.
På denne webside fra Loughborough University (engelsk) er der en 'tutorial', hvor man kan få lidt træning i at transkribere og analysere samtaler:

Tutorial  

Skriv i diskussionsforummet, hvis du kender til andre gode programmer eller websider, der er værd at kende til, når man skal til at arbejde med CA.
 
God fornøjelse!

Nøgleord: samtaleanalyse, CA, konversationsanalyse
Årstal: 2009

Vi laver sjov med dansk og norsk!

- et norsk syn på det danske sprog og omvendt

Læs mere
17/03 2010 12:46

Af Ida Johannessen

Det danske sprog har gennem tiden fået mange fine kommentarer med på vejen, som "grimt", "I lyder som hunde", "en halssygdom", "har I kartofler i munden?" og så videre.
 
I daglig tale, blandt andre skandinavere, er vi kendt for vores besværlige og ulogiske navne for tallene.

Men som vi alle ved, går det også den anden vej. Både med at lave sjov og med at misforstå og slet ikke forstå.

Derfor bringer vi her en mindre opgaver om forståelsesproblemer og forskelle fra (ny)norsk til dansk og en, fra NRK 1 til os, koselig lille norskproduceret film, der gør rede for forståelsesproblemerne danskerne imellem. 

Årstal: 2007

Jeg bekræfter hermed at bekræftigelse eksisterer

Er der ved at udvikle sig forskellige betydninger af ordparret "bekræftelse" og "bekræftigelse"?

Læs mere
24/02 2010 15:39

Af Sara Kohl

I denne opgave undersøger Sara Kohl sprogets og individets forhold til normer.

Hun tager udgangspunkt i en tese om, at der findes dobbeltformer i sproget hvor den ene, iflg. skriftsprogsnormen, som hun definerer vha. Retskrivningsordbogen, er korrekt, og den anden forkert, men hvor begge former findes i talesproget, og ligefrem har forskellige semantiske betydninger.   

Opgaven er afleveret ved faget Sprog 4, Dansk, Københavns Universitet

Nøgleord:sprog, normer, sprognormer, semantik, retskrivning
Årstal: 2008
Karakter: 10

Engelske indlån og kodeskift i dansk

- sociolingvistiske tilgange

Læs mere
23/02 2010 10:15

Af Sine Frejstrup 

Fra opgaven:

"Jarvad har foretaget en optælling af forekomster af engelske ord i tekster, der for forskellige fagbøger ligger på mellem 0,01-1,10 %.

Hos Rathje viser en undersøgelse af samtaler, at den procentvise del af engelske udtryk svarer til Pia Jarvads optælling, nemlig lige omkring 1 %.

Det er tilsyneladende ikke en stor del, engelsk udgør.

Hvordan hænger det sammen med udmeldingerne og den generelle opfattelse af engelsk påtrængenhed?

Og hvorfor sker der engelske indlån, og hvordan bruges de så?

Disse spørgsmål falder inden for feltet sprogforandringer, og jeg vil i det følgende se på sprogvidenskabens bedste forklaringsmodeller."

Opgave afleveret i faget Sprog, Dansk, KUA, 2007

Nøgleord:sociolingvistik, engelsk, indlån, kodeskift, domænetab, metode
Årstal: 2007
Karakter: 10

Sprog og gruppeidentitet

En undersøgelse af sprogbrugen blandt kostelever på Herlufsholm.

 

Læs mere
18/02 2010 11:15

Af Peter Gade Stendal

I denne sprogligt orienterede opgave besvarer Peter Stendal spørgsmålet:

Hvordan foregår den sproglige forhandling om den sociale konstruktion af gruppeidentiteter blandt eleverne på Herlufsholm Kostskole?

Skriftligt projekt i faget Sprog II, dansk, KUA, 2001

Nøgleord: sprogbrug, sprog, sociolingvistik, engelsk, gruppe, gruppeidentitet, identitet
Årstal: 2001

Lytning på et virksomhedsmøde

Analyse af kommunikation på virksomhedsmøder med det integrerede sprogsyn

Læs mere
10/02 2010 11:59

Af Mette Herold Pedersen

I min bacheloropgave undersøger jeg kommunikation på virksomhedsmøder.
Mit fokus er særlig rettet mod de personer, der ikke i gængs forstand ”har ordet”.

I traditionelle sprogvidenskabelige undersøgelser bliver lytteren ofte glemt eller negligeret, mens de derimod ofte koncentrerer sig om den, der taler.

I min opgave påviser jeg en række konkrete måder, hvorpå lytterne har indflydelse på taleren og hans tale.

I kraft heraf advokerer jeg for, at man ikke kan undersøge lytteren adskilt fra taleren (eller omvendt!); lytter, taler og særlige omstændigheder ved situationen påvirker altid hinanden.

Det teoretiske grundlag for min undersøgelse er det integrerede sprogsyn, der har gjort det muligt at undersøge kommunikation i en bredere linse end traditionelt.

Da sprogsynet endnu ikke har en udviklet metode foreslår jeg en fremgangsmåde, der henter inspiration i situationsanalyse, konversationsanalyse (CA) og kropssprogsanalyse.

Den metode har givet mig redskaber til at udføre to kvalitative næranalyser med en række interessante opdagelser som resultat, bl.a. hvordan lytteren kan guide taleren undervejs i talen; hvordan lyttere, der griner af en bemærkning, gør den til en joke – uagtet om det var talerens hensigt; hvordan lyttere, der giver udtryk for interesse gør det sagte interessant og værd at uddybe; hvordan kontekstuelle omstændigheder som adgang til noter kan svække lytterens indflydelse på taleren og meget mere.

Min undersøgelses resultater har perspektiver for, hvem vi giver ansvaret for, om en tale er interessant, medrivende, dødssyg eller famlende etc. – det være sig et oplæg, et indlæg, en briefing, et forslag til konceptudvikling eller en lærerens tale i en undervisningssituation.

 

Nøgleord: virksomhedsmøder, virksomhed, møde, integrerede sprogsyn, situationsanalyse, konversationsanalyse, samtaleanalyse, kropssprogsanalyse, taler, lytter
Årstal: 2009

Engelsk i dansk

Engelske indlån i dansk er fortsat noget, der kan bringe sindene i kog.

Læs mere
26/10 2009 12:55

Af Ida Johannessen

Fortsæt selv historien

Når vi optager engelske indlån i det danske sprog...
Hvis du vil se en negativ slutning: gå til linje 1, hvis du vil se en positiv slutning: gå til linje 2
   1...beskæmmes det.
   2...beriges det.

Groft sagt kan den danske befolkning deles i to.
Der er de, der mener at engelsk er et udtryk for manglende (kreativ) brug af det allerede eksisterende danske sprog og generelt forfladiger sproget, og de der mener, at de engelske indlån er helt acceptable og anvendelige.

Her har vi samlet en række links til blogs, artikler og udsendelser, der præsenterer argumenter og dokumentation for de to holdninger.


”Det danske sprog bliver fattigere”, Netværket på P1, sendt d. 6. feb. 2010


”Hjælp, engelsk knockouter det danske sprog”, politiken.dk, 18. jan. 2010


”Danskerne holder igen med engelske ord”, politiken.dk, 24. jan. 2010


”Hovedleverandør til det danske sprog”, kristeligt-dagblad.dk, 21. nov. 2008 


”Grænseforeningen vil slås for sproget”, kristeligt-dagblad.dk, 27. okt. 2007


”Kampen om sproget”, kristeligt-dagblad.dk, 22. okt. 2007


”Sprogets magt”, kristeligt-dagblad.dk, 23. okt. 2007