Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenover som genvej.

Med tydelig sødme, barsk bagkant og respektløs kækhed sikrer Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen ufattelig ørenlyd...

...mener retorikprofessor Christian Kock fra Københavns Universitet.

Læs mere
4/10 2011 11:48

Af Malene Neis

Retorik og sprogforskning er ikke bare fagligt nørderi. Christian Kock fra KU, har på videnskab.dk skrevet en kronik der fører bevis for hvordan det kan være at Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, har formået at vinder 12 mandater (4 mere end de Konservative) ved folketingsvalget 2011.
Christian Kock mener, at hun har en unik kombination af egenskaber. Kock beskriver hende som en ung person, med en utrolig sødme og servicemindedhed, der skinnede igennem ved sidste valgs partilederdebat, hvor hun vist var den yngste partileder nogensinde. Her antog Bendt Bendtsen hende - som bekendt - for en piccoline og bad hende hente kaffe.
Men samtidig har hun en djærv barskhed, dog uden nogensinde at virke sur og mopset på den måde som Pia Kjærsgaard, et andet retorisk naturtalent, har rendyrket. Johanne taler med fremragende udnyttelse af alle talesprogets registre: pausering, tempo, gentagelse, eftertryk på nøgleord.

Læs hele kronikken på:

videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-kan-johanne-schmidt-nielsen-egentlig

Guldbrandsens dramatiserede fakta

- En medieanalyse af Christoffer Guldbrandsens fjerde og seneste dokumentarfilm, 'Dagbog fra midten'

Læs mere
22/11 2010 11:14

Af Mathias Skovgaard-Holm

I det følgende bachelorprojekt stiller Mathias Skovgaard-Holm skarpt på dokumentarfilmen Dagbog fra midten (2009) og filmens toneangivende instruktør, Christoffer Guldbrandsen.

Opgavens omdrejningspunkt er den latente 'faktakontrakt', der billedligt talt binder filmens instruktør til sit publikum. Arbejdsspørgsmålet for opgaven lyder derfor således: Hvordan forvalter Christoffer Guldbrandsen sin del af faktakontrakten?

For at besvare spørgsmålet bevæger Mathias Skovgaard-Holm sig primært inden for medieanalysefagets område. Men han tager dog visse afstikkere til andre fagområder, blandt andre retorikken, for at give et så fyldestgørende svar som muligt.

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2010.

Nøgleord: Christoffer Guldbrandsen, Dagbog fra midten, dokumentar, faktakontrakten, Peter Harms Larsen, Ny Alliance, dramaturgi, homodiegetisk fortæller, heterodiegetisk fortæller
Årstal: 2010
Karakter: 12

Manipulation eller demokratisering?

- En diskursanalyse af tonen i den tv-transmitterede politiske debat

Læs mere
28/04 2010 12:17

Af Nis Skaun Vraasø og Troels Poulsen

Fra bacheloropgavens indledning:

"Vi vil i vores opgave undersøge, hvordan repræsentanter fra de førende politiske partier gebærder sig i to forskellige typer af politiske tv-udsendelser.

Vi har som analyseobjekter valgt en tv-duel fra valgkampen i januar 2005 og en rundbordsdebat fra marts 2006.

Vores hovedfokus vil være politikernes evne til at tilpasse sig de to forskellige programformer, og i hvor høj grad programmets form influerer på det sproglige udtryk og indhold.

Hvordan agerer repræsentanter fra de førende partier i hhv. en 'styret' én-mod-én- debat og en friere rundbordsdiskussion?"   

"Vi vil hævde, at de udvalgte programmer befinder sig i et grænseland mellem saglig politisk debat og prime-time-underholdning.

Derfor vil vi undersøge repræsentationen af forskellige diskurser i programmerne, og hvordan blandingen af diskurser også bruges som magtmiddel i debatterne. 
Er vekselvirkningen mellem diskurserne i programmerne kreativ eller traditionel?

I forbindelse med den sociale praksis vil vi forsøge at besvare spørgsmålet:
Er der en sammenhæng mellem blandingen af diskurser og medieudviklingen generelt, og er denne diskursblanding et udtryk for en 'demokratisering' af det politiske liv i medierne?"     

Deres analyser bygger på teori fra Norman Fairclough, Erving Goffman, George Lakoff og Mark Johnson.  

Bacheloropgaven er afleveret i faget Sprog 2 på Dansk, KUA

Nøgleord: Manipulation, demokratisering, diskursanalyse, tv, debat, Fairclough, Goffman, Lakoff, Johnson
Årstal: 2006
Karakter: 9

Vinterberg og frygten for det postmoderne

- om betydningen af klart fokus i formidlende artikler

Læs mere
26/04 2010 11:15

Af Nis Skaun Vraasø

I denne kortere, retoriske opgave gennemgår Nis Skaun Vraasø
Søren Vinterbergs kronik i Politiken d. 22/10 - 06.
Det er W.B. Horners definition af en tese, der er udgangspunktet for analysen. 

Han viser hvordan retoriske begreber og teknikker kan fungere i praksis.

Opgaven kan læses for analysen, men også som en kortere introduktion til, hvordan man kan blive bedre til at skrive formidlende tekster.   

Opgaven er afleveret som en retorisk analyse i faget 'Skriftlig formidling" på Københavns Universitet.

Nøgleord: retorik, kronik, Søren Vinterberg, Politiken, formidling
Årstal: 2007
Karakter: bestået

Toplederens betydning for organisationens image

Et speciale om organisationers image

Læs mere
17/02 2010 14:08

Af Randi Mehrenst Rimdal

Er direktører kun direktører, fordi de ser ud som de gør?
Og hvilken rolle spiller toplederens image for organisationens image?

Dette giver nedenstående speciale klarhed over i form af en analyse af Flemming Østergaards rolle i PARKEN Sport & Entertainment samt en komparativ analyse af Lundbeck/Erik Sprunk-Jansen og SAS/Jørgen Lindegaard.

De perspektiverende analyser bekræfter, at toplederens image spiller en vigtig rolle organisationens image.

Der er dog forskel på, hvorledes påvirkningen sker; enten via en status-overføring fra organisation til leder eller fra leder til organisation, eller via branchetilhørsforholdet og endelig hvor bevidst, topleder og organisation anvender impression management i medierne.

I specialet inddrages teori fra Mie Femø Nielsen, Edgar H. Schein, Erving Goffman, Majken Schultz og Joshua Meyrowitz, mens Klaus Kjøllers dyde-lære har dannet grundlag for definitionen af image-begrebet.

Nøgleord: image, organisation, dydelære, topleder
Årstal: 2003

Mere retorik

Retorikken vokser!

Læs mere
8/02 2010 15:16

Af Ida Johannessen

På uddannelsesinstitutionerne, i mediernes analyser og i almindelige borgeres bevidsthed er der øget fokus på virkemidlerne i kommunikation.

Retorik handler om, hvad vi gør med sproget, og hvad sproget gør ved os.

Retorikkens grundprincipper bliver anvendt i arbejdet med mange genrer og typer af talt og skrevet sprog.

Retorikkens store anvendelighed har betydet, at den også er blevet et selvstændigt fag i gymnasieskolen.

Derfor har vi samlet en række links til nogle af de mange hjemmesider, der beskæftiger sig med denne vitale del af danskfaget.

Læs mere om faget retorik på Københavns Universitets hjemmeside


Aktuelle forskningsprojekter på Afdeling for Retorik, Københavns Universitet


Artikler om retorik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Artikler på RetorikMagasinets hjemmeside


Nøgleord: retorik, forskning
Årstal: 2010