Fra Saxo til retstavning: Dansk på skrift dækker over alt fra sproghistoriske og teoretiske tekster til tekster om poetisk skønlitteratur og formidling.
  
Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenfor som genvej på sitet.


Aben bag menneskemasken, af Trine Mæhl

En analyse af novellesamlingen "Bavian" af Naja Marie Aidt.

Læs mere
11/12 2014 09:43

Forløsning og opløsning - semesteropgave i litteraturhistorie af Trine Mæhl

Forløsning og opløsning - Identitet i Kalak af Kim Leine.

Læs mere
11/12 2014 09:31

En meningsløs søgen efter mening, af Trine Mæhl

Hvordan og hvorfor nedbrydes konventionelle meningsstrukturer i "Huden er det elastiske hylster der...

Læs mere
11/12 2014 09:25

Brandes: Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur

Så foreligger en digital udgave af Georg Brandes 6 bindsværk "Hovedstrømninger" lige til at hente i...

Læs mere
9/04 2013 15:55

Af Ebbe Kyrø

Georg Brandes (1842-1924) regnes for manden bag det moderne gennembrud i nordisk litteratur. I eftertiden blev han også betegnet som "kulturradikal". Og hvor det i første omgang var en hædersbevisning, blev det op gennem de første år af det 21. århundrede et skældsord.

Hovedstrømninger udkom i årene 1872-90, og indholdet stammer fra en lang række forelæsninger, Georg Brandes holdt på Københavns Universitet.

Med sine 6 bind er det en lidt tung last at slæbe hjem fra biblioteket, og det er nok de færreste, som har læst værket fra a til z. Men nu har pensioneret bibliotekar Jens Guld påtaget sig opgaven at OCR-scanne indholdet, så der nu foreligger en komplet udgave af Brandes provokerende tanker. Og det tilmed i en pdf-udgave, hvor man kan søge på ord og sætninger.

Jens Guld skriver om, hvorfor f.eks. danskstuderende skal læse Brandes i dag: "Det er fordi meget af det Brandes tumlede med stadig er aktuelt idag. Skal vi være navlebeskuere eller skal vi se ud over grænserne. Skal vi tænke nyt eller forblive trygt i det gamle. Danmark var i de dage (1870'erne) kulturelt bagud i forhold til Europa og Brandes slog vinduerne op og startede en tiltrængt kulturrevolution. Det skabte ballade og selv her i det 21de århundrede er der efterdønninger af dette "Moderne Gennembrud", som hen ad vejen har fået navneforandring til "De Kulturradikale". "

Værs'go at gå i gang med de seks bind:

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 2

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 3

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 4

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 5

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 6

 

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 1

Så mind mig om en sommerdag på Skagen

Speciale af Liv Sandvad Kudahl. En fænomenologisk undersøgelse af stederne i Inger Christensens...

Læs mere
2/11 2012 14:10

Af Ebbe Kyrø

Inger Christensens nyklassiker fra 1991 er allerede blevet flittigt læst gennem en fænomenologisk optik. Herved er det blevet påvist, hvordan fænomenerne, først og fremmest sommerfuglene, fungerer som spejlinger af menneskelige værenserfaringer, eksempelvis sorg, dødsbevidsthed og forholdet mellem sandhed og løgn.


Et mindre belyst område i denne fænomenologiske trend er imidlertid stedet selv, dvs. de steder, hvor Sommerfugledalen udspiller sig. Der er ikke mange forskellige geografisk navngivne steder i sonetkransen, – de kan nævnes på én hånd: Brajčinodalen, en eng i Vejle, Skagen, Jammerbugten og Afrika – men alligevel emmer værket af en interesse for stedet som oplevelseskonstituerende og erindringsbærende.


Rammen om og motivationen bag dette speciale er derfor ”den stedlige vending”, der for øjeblikket finder sted i amerikansk og så småt også i skandinavisk sociologi og litteraturforskning. I en verden præget af omnipræsens, dvs. allestedsnærværenhed, bemærker eksempelvis litteraten Hans Ulrich Gumbrecht en paradoksal interesse for netop stedet, imens interessen for stedet hos antropologen Marc Augé udlægges som en konsekvens af supermodernitetens mangel på stedstilknytning og menneskers stadige færden gennem ”ikke-steder”, hvilket har gjort stedet til en kuriositet. "Sommerfugledalen" er måske netop blevet en nyklassiker, fordi værket på adskillige måder kredser om stedets væsentlighed.

Fakta:
Vedleder: Marianne Stidsen. Indleveret januar 2012. Karakter: 12.

Læs "Så mind mig om en sommerdag på Skagen", speciale af Liv Sandvad Kudahl

Dansk Sprognævn opfordrer til mere fokus på dansk

Sprognævnet ønsker dansk sprog styrket på alle niveauer

Læs mere
26/06 2012 11:19

Af Ebbe Kyrø

Vi skal agere i en international verden, og vores kundskaber i fremmedsprog er et af de konkurrencebærende værktøjer hertil. Samtidig opfordrer Dansk Sprognævn nu til en koordineret indsats til styrkelse af dansk på alle niveauer. Hvordan hænger det sammen? Læs hele notatet: Dansk sprogs status 2012.

Holbergs første levnedsbrev, bacheloropgave af Morten Nielsen

Her er chancen for at læse om nordmanden, som vi danskere ser som en af vores største forfattere.

Læs mere
19/06 2012 09:01

Af Ebbe Kyrø

 

Holbergs memoirer udkom i tre levnedsbreve i 1728, 1737 og 1743. Levnedsbrevene vidner om en ung, fattig og begavet mands underholdende, spraglede og ind i mellem farlige rejseoplevelser.

 

Opgaven blev indleveret på danskstudiet på Københavns Universitet i januar 2012 og indbragte et 12-tal. Læs Morten Nielsens bacheloropgave om Holberg.

Dansk Sprognævn kommer til ordnørdernes redning

Retskrivningsordbogens ordliste kommer ind i Wordfeud

Læs mere
17/01 2012 15:09

Af Malene Neis

Wordfeud er et populært spil til smartphones som ligner Scrabble og Kriblekryds. I løbet af denne uge vil spillets ordliste være opdateret med den gældende retskrivning.
Som mange sikkert har opdaget via diverse nyhedskanaler, har Dansk Sprognævn henvendt sig til Wordfeud for at gøre den danske version af spillet endnu bedre.

På Dansk Sprognævns hjemmeside står der: "Sprognævnet glæder sig over at der er så stor interesse for at bruge og lege med det danske sprog, og vi bidrager gerne til at så mange som muligt får adgang til den officielle stavning. Derfor stiller Sprognævnet en ordliste til rådighed til sprogteknologiske formål, fx stavekontroller og spil."

Vil mere dansk litteratur blive oversat?

Stor interesse for dansk litteratur i udlandet

Læs mere
30/11 2011 09:30

Af Malene Neis

Statens Kunstråds Litteraturudvalg har i anledningen af den nyeligt afviklede bogmesse i København inviteret udenlandske oversættere til Danmark.
Interessen for at møde danske forfattere og forlag har været stor blandt de udenlandske oversættere. I år deltog i alt 40 oversættere, og det er en stigning på 25% i forhold til sidste år.

Besøget har både givet oversætterne mulighed for at holde sig opdateret på den nyeste danske litteratur og at udvide deres netværk. Udover at deltage på bogmessen mødtes oversætterne med 7 danske forlag og agenturer, forfattere og kolleger.

Oversætterne kom fra Estland, Rusland, Holland, Frankrig, Italien, Serbien, Spanien, England, Kina, Norge, Tyskland og Ungarn. Så lad os håbe den danske litteratur i højere grad kommer ud over Danmarks grænser, vi har nemlig nogle virkelig gode forfattere her til lands.

Tidskrift sprængfyldt med testeron udkommer

Der er selvfølgelig tale om Reception #69 - Tidsskrift for nordisk litteratur

Læs mere
19/11 2011 11:23

Af Malene Neis

Tidsskriftet Reception #69/Hankøn udkommer tirsdag den 29. november.
Temaet for #69 er ‘Hankøn’, og blikket er i denne omgang rettet mod mændene i den nordiske litteratur.
Reception #69 kredser om den nyskrevet skønlitteratur fra Harald Voetmann, Christian Dorph og Mads Mygind. Derudover er der interviews med Lars Frost og Mette Moestrup, bogomtaler og artikler om Valerie Solanas, Erlend Loe, Strindberg, Mumifar, Karl Ove Knausgård og meget mere. Så der er meget at glæde sig til.

Reception – er et tidsskrift for nordisk litteratur, der redigeres af kandidatstuderende og hangarounds ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Og som de selv udtrykker det, så udkommer tidskriftet som vinden blæser, men fortrinsvis to gange årligt.


I programmet for fejringen af udgivelsen af Reception #69 er der annonceret med:

Velkomst tale v/ redaktørerne og ikke mindst en festtale om tidsskriftet Reception og dets historie v/ Erik Skyum-Nielsen, lektor på Dansk og litteraturkritiker på Dagbladet Information.

Mød op på, tirsdag den 29. november 2011 kl. 16.30 i Nordisk Kaffebar, Nye KUA i lokale 22.0.61 og deltag i receptionen, eller bare glæd dig til det nye testeronprægede nummer af Reception.


Gør Den Danske Ordbog bedre

bare du elsker sproget, kan du være med.

Læs mere
5/11 2011 09:48

Af Malene Neis

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab gennemfører i øjeblikket en brugerundersøgelse af Den Danske Ordbog på ordnet.dk.
Alle sprogelskere opfordres til at bidrage til at gøre Den Danske Ordbog til en bedre netordbog.
Undersøgelsen tager bare fem minutter og kan udfyldes af alle uanset forudsætninger. Resultatet af undersøgelsen skal give redaktionen en bedre fornemmelse af, hvad der fungerer og ikke fungerer på siden. Du kan deltage i undersøgelsen på http://ordnet.dk/ddo – og vi skal hilse fra redaktionen og sige at du også godt må give opfordringen videre til dine venner.

Tjek et af efterårets stærkeste tilbud

Kom til sprogseminar 2. november - gratis!

Læs mere
19/10 2011 09:38

Af Malene Neis

Hvis du er interesseret i at kommet gratis med til møde i Sprognetværket d. 2/11, så er det nu du skal slå til.
Der er 10 gratis pladser til dem, der følger netværket på Facebook (efter først til mølle princip) add dem på facebook og skriv til info@sprogseminar.dk, hvis du vil have en af pladserne.

Læs mere om arrangementet via linket.
www.sprogseminar.dk/Sprognetvaerk.htm

Ordsmart i mørket

Kulturnatten d. 14. oktober byder på workshop hos Dansk Sprognævn

Læs mere
7/10 2011 08:58

Af Malene Neis

Tag turen til Amager og besøg Dansk Sprognævn i kulturnatten. Dansk sprognævn åbner nemlig dørene for de sprognysgerrige. De laver en workshop, hvor der er mulighed for at ordudveksle med fagets tunge drenge.

Man får mulighed for at se, hvad der gemmer sig i ordsamlingen, eller man kan prøve kræfter med deres stavekupon, en nordisk ordtombola, få Retskrivningsordbogen med hjem på mobilen, eller få et tune-up på bandeordsfronten. Med andre ord, bliv udfordret på dine sproglige evner med Dansk Sprognævns workshop på kulturnatten.

Men ligger du inde med et det seneste topsmarte ord, som du mener Dansk sprognævn mangler i deres ordbøger, så tag det under armen, enten i form af en artikel el. lign, og præsenter det for dem på kulturnatten.

Læs mere om workshoppen på: gangisproget.dk/arrangementer/kulturnat-i-dansk-sprognaevn

Stand up poetry med Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup mv.

Up date på et skumringsmøde

Læs mere
3/10 2011 09:41

Af Malene Neis

Som vi annoncerede tidligere afholdte Det Danske Akademi, strategerne i Dansk Sprognævn og kampagnen Gang i sproget skumringsmøde den 26. september, for at markere Den Europæiske Sprogdag.

Er du ærgerlig over at du missede mødet? Fortvivl ikke, du kan få en opfølgning af arrangementet hos modersmålsselskabet her. Bare klik på linket nedfor.

www.modersmaalselskabet.dk/stand-up-poetry/

 

Kunsten at læse en tekst

Gyldendal inviterer til en ny type litterære arrangementer med fokus på læsning.

Læs mere
16/09 2011 09:39

Af Malene Neis

Gyldendal inviterer i efteråret tre gode læsere til at medbringer hver én kort tekst, som skal ultra-nærlæses. Teksten læses op, analyseres og diskuteres med resten af panelet og ikke mindst med publikum, som har fået teksterne udleveret på papir ved indgangen.

Programmer er:

28.september
Lars Bukdahl
Marianne Stridsen
Lars Skinnebach

26. oktober
Mette Moestrup
Erik Skyum-Nielsen
Olga Ravn

30. november

Hans Otto Jørgensen

Niels Frank
(Surprise)Arrangementet finder sted i Trykkeriet på Gyldendal, Klareboderne 3 i København sidste onsdag i september, oktober og november klokken 19-21. 


Der er fri entre og ingen tilmelding. Men du kan læse mere om arrangementerne på facebook.com/Gyldendal, eller få sidste nyt ved at følge @gyldendal på twitter.

Ny online ordbog til universitetsbrug

Oversæt korrekt fra engelsk/dansk & dansk/engelsk på universitetsniveau.

Læs mere
25/08 2011 08:24

Af Malene Neis

Med ny online ordbog har du nu mulighed for at få oversat ord mellem engelsk og dansk i den rette "KU-terminologi".
Find den korrekte oversættelse her på ordbog.ku.dk. Ordbogen ikke bare kan oversætte korrekt, men den tilbyder også anden nyttig information om brugen af engelsk på universitetsniveau.

Held og lykke med studierne!

Vind din plads på den litterære solside

- Metro-Litteratur, skrivekonkurrence 2011

Læs mere
23/08 2011 21:44

Af Malene Neis

Indprint datoen 30. august 2011 i det indre af hjernebarken, for i efteråret/vinteren 2011 søsættes et stort litterært projekt, samt skrivekonkurrence i København.

Der vil blive opsat 28 Litterære Jukeboxe i Københavns Metro. I disse metalautomater kan de københavnske passagererne gratis tage et hæfte med en tekst skrevet af en af vinderne af denne litterære konkurrence. Metro-Litteratur forventer at uddele i alt 500.000 eksemplarer af 13 hæfter, trykt på 100% genbrugspapir. Vinder du, er reklameværdien massiv. 
Konkurrencen er åben for alle under 35 år, dvs. personer født efter d. 1. januar 1976. Tilmeldelsen er gratis for alle deltagere i alle sektioner. Det er tilladt at deltage i flere sektioner.

De tre sektioner er:
- Noveller, konditionerne for optagelse af en novelletekst i konkurrence er, at teksten skal være upubliceret og på dansk. Den skal være mindre end 18000 enheder inkl. mellemrum, men der er ikke nogen begrænsninger hvad angår bidragenes form (deltagerne må gerne indsende mere end en novelle, så længe den samlede tekst udgør max 18.000 enheder). Bidragene skal være forsynet med titlen på novellen, forfatterens navn, antallet af metro-stops som det tager – ifølge forfatteren selv – at læse novellen. Herudover en præsentation af forfatteren på 2.000 enheder, som indeholder forfatterens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Noveller, i én vedhæftet fil i doc eller rtf format (ikke docx). Teksterne skal indsendes senest den 30. august 2011.

- Digte, konditionerne for optagelse af digte er, at alle deltagere skal indsende 3 upublicerede digte, samt en præsentation af forfatteren på 2.000 enheder, som indeholder digttitlerne, forfatterens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Digte, i én vedhæftet fil i doc eller rtf format (ikke docx). Teksterne skal indsendes senest den 30. august 2011.
Vinderens 3 digte, sammen med de digte dommerpanelet vil udvælge fra alle de modtagne bidrag, vil blive udgivet i det 12. Metro Litteratur 2011 hæfte.

- Illustrationer: konditionerne for optagelse i kategorien illustrationer er, at Illustrationerne skal være inspireret af et kendt litterært værk (romaner, novelleantologier, digte, digtsamlinger, etc.), efter deltagerens eget valg, og danne et layout til et bogomslag, som inkluderertitel, forfatter og litterær genre og passer til formatet 10.5 x 14.5 cm. Desuden der max kan indsendes 2 illustrationer per deltager. Illustrationerne skal sendes som jpeg i en opløsning på 70 dpi, med deltagerens fornavn og efternavn som titel, sammen med en præsentation i Word på 2.000 enheder, som indeholder deltagerens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Illustrationer senest den 30. august 2011.
Deltagerne skal garantere at de er villige, hvis de bliver valgt, til at realisere en illustration til et omslag på et af de 13 Metro-Litteratur 2011 hæfter. Deltagerne vil have maksimalt seks dage fra novellen er modtaget til omslaget skal afleveres. Bestillingen vil ske mellem slutningen af september og begyndelsen af oktober 2011.

Find mere info om konkurrencen ved at klikke på følgende

I tvivl om stavningen?

Find retskrivningsordbogen i en on-line version, her

Læs mere
23/08 2011 10:38

Af Malene Neis

Hvis du ikke lige har den danske retskrivningsordbog ved hånden, kan du her finde Dansk Sprognævns retskrivningsordbog i internetform.

Vi håber linket kan hjælpe dig - God fornøjelse med den videre skrivning.

Nøgleord: Retskrivning, grammatik, on-line ordbog

Forkortelser - hvordan er det nu lige?

Få vejledningen her.

Læs mere
23/08 2011 10:14

Af Malene Neis

Kommer du nogle gange i tvivl om, hvordan et ord skal forkortes korrekt? Dansk sprognævn har lavet en fuld liste med ca 1200 af de mest almindelige danske forkortelser.

Klik her for at finde ordlisten som er med forklaring, og taget fra både nyere og ældre tekster.


Vi håber listen kan hjælpe dig - God fornøjelse med den videre skrivning.

Nøgleord: Retskrivning, forkortelser

Lousiana Litterature har et stjernespækket program i år.

Carsten Jensen, Dy Plambæk, Lars Saabye Christensen, Ibrahim Al-Koni, Märta Tikkanen...

Læs mere
16/08 2011 22:20

Af Malene Neis


...er bare nogle af navnene - programmet er nemlig tæt pakket.

Fra 1. - 4. september 2011 præsenterer Louisianas litteraturfestival en sand perlerække af forfattere der i en fusion af performance, oplæsning, debat, samtale, dans og musik præsenterer litteraturen. 40 forfattere fra ind-og udland gæster Lousiana der spredt på flere scener i museets mange rum og i parken udenfor, vil udfolde kunsten og kunstneren bag litteraturen.


Programmet er spækket med de bedste danske forfattere, samt et udpluk af de for tiden værende mest interessante, internationale forfattere. Forfatterne spreder sig fra Syrien, USA, Israel, Libyen, Australien, Kina, Bulgarien, Den Dominikanske Republik, Rusland, Nigeria til Danmark, og det er bare nogle af de nationaliteter der gæster festivallen. 
Det bliver interessant, og du kan opleve forfatterne med deres bedste på en lydtur i kunsten på Lousiana i Humlebæk.

Find mere info om billetsalg og forfatterne her

Poesiens blå time

Naja Maria Aidt møder Lillian Munk Rösing på Københavns Universitet

Læs mere
10/08 2011 14:40

Af Malene Neis

Under navnet, Poesiens blå time møder forfatteren Naja Maria Aidt, litteraturanmelderen og lektor ved institut for Kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet, Lillian Munk Rösing. Kunstneren og fagkundskaben sætter hinanden i stævne, og det bliver helt sikkert interessant at opleve, især for den litteraturinteresserede.

Oplev et sjældent møde i litteraturen på KUA (Københavns Universitet, Amager) den 8. september mellem klokken 17.00 & 18.00 på det Humanistiske Fakultet i Njalsgade 112

 

Test dit sprog

Bliv klogere på dig selv og dine skrivekundskaber

Læs mere
25/07 2011 13:49

Af Malene Neis

Københavns Universitets skrivecenter tilbyder en test, hvor man kan teste sit akademiske sprog. Prøv testen på linket nedenfor og bliv klogere på dit akademiske skrivesprog. 

Held og lykke

Du kan finde flere test fra skrivecenteret i vores links, men klik her for at prøve den første.

DR Romanprisen gik til...

...Birgithe Kosovic med romanen 'Det dobbelte land'! Læs hvorfor herunder.

Læs mere
9/06 2011 12:25

Af Maria Skinbjerg

Sidste år var det Jakob Ejersbo, der modtog DR Romanprisen posthumt for bogen 'Liberty', mens prisen de forrige år er gået til henholdsvis Sissel Jo-Gazan for 'Dinosaurens fjer' (2009), Jens Smærup for 'Mærkedage' (2008) og Carsten Jensen for 'Vi de druknede' (2007).

Søndag den 29. maj blev DR Romanprisen uddelt for 13. gang. Og denne gang var det Birgithe Kosovics roman 'Det dobbelte land', som DR’s romanklubber landet over havde udvalgt til årets mest interessante roman.

I 'Det dobbelte land' giver Birgithe Kosovic et indblik i den jugoslaviske borgerkrig. Kosovic er selv halv jugoslavisk, og hun bruger derfor historien om sin fars jugoslaviske familie til at bringe læserne tæt på Balkan-områdets indflydelse på forskellige skæbner.

I en artikel til DR fortæller DR's kulturredaktør om en af grundene til, at Kosovics roman blev dette års vinder: "Som nogle af jurymedlemmerne også har fremhævet, er 'Det dobbelte land' med til at gøre konflikten på Balkan i 1990'erne mere håndgribelig for mange."

Få tjek på stavningen med en ny hjemmeside

- Bogstavlyd.ku.dk

Læs mere
30/04 2011 10:13

Af Malene Neis

Dansk retskrivning kan være drilsk. Ordet ’Hest’ udtaler vi ’hæsd’, og sådan er det hele vejen igennem – i dansk er der nemlig, som i ordet ’hest’, et stykke vej fra stavemåde til udtale, og det gør det svært at lære at læse og skrive.

Læseforskere ved Det Humanistiske Fakultet har derfor udviklet hjemmesiden bogstavlyd.ku.dk, så du kan få overblik over, hvilke lyde de danske bogstaver kan svare til i udtalen.

Sprogforskerne Holger Juul og Philip Diederichsen fra Center for Læseforskning ved Københavns Universitet har netop udviklet hjemmesiden www.bogstavlyd.ku.dk, hvor lærere, studerende, sprogforskere og almindeligt sprogligt interesserede hurtigt og nemt kan finde ud af, hvor mange forskellige måder et bogstav kan udtales på.
Så op på hesten og gå på opdagelse i skriften med bogstavlyd.ku.dk

Ifølge Holger Juul er den primære målgruppe for bogstavlyd.ku.dk dansklærere, studerende og sprogforskere, men alle andre med interesse for dansk sprog kan naturligvis få glæde af siden, der også indeholder en rimordbog.


En litterær polemik er afværget.

Nordisk Råds litteraturpris 2011 er fundet.

Læs mere
12/04 2011 14:50

Af Malene Neis

I dag kl 12.30 blev det offentliggjort. Gyrðir Elíasson er vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris 2011 for novellesamlingen Milli trjánna (Bland träden). Gyrðir Elíasson har et langt forfatterskab bag sig og etablerede sig på forfatterscenen som lyriker, men har i dag vundet Nordisk Råds Litteraturpris med en novellesamling.

De to danske nominerede, Josefine Klougart og Harald Voetmann var med i årets opløb, men blev altså overgået af den islandske forfatter Gyrðir Elíasson. Op til udnævnelsen var prisen ellers spået til den svenske forfatter Beate Grimsrud for bogen "En dåre fri", da to lande havde indstillet denne. Gyrðir Elíasson løb dog med hæderen og de 350.000 kroner.


Op til årets uddeling har der under de hjemlige himmelstrøg været en del kontrovers i forhold til indstilling af de to danske bidrag. Nogle har ment at nomineringerne af to unge, hvoraf den ene er debutant, var et svagt valg og derfor også et ukvalificeret valg.

Ved dette års danske indstilling forlod førstesuppleanten, forfatter Sven Holm, indstillingskomitéen, da han ikke var blevet informeret om valget af de to forfatteren, og siden vakte indstillingen af netop Klougart og Voetmann også debat.
Indstillingen blev foretaget af digter Asger Schnack og litteraturforsker Lilian Munk Rösing, som begge har været tilknyttet Forfatterskolen, hvor både Klougart og Voetmann har gået som studerende.
Kritikere har peget på, at indstillingen af de to forfattere virker som et opgør med de etablerede forfatternavne i landet.

Se man bort fra den hjemlige polemik, løb en sanselige lyriker der mestrer den korte, stilistiske og formfuldendte prosa af sted med æren i år. Nordisk Råds valg skal nok vække en del eftertanke hos den danske indstillingskommité.

Vi på redaktionen ønsker årets vinder tillykke.

Dansk retskrivningshistorie - hvordan og hvorfor

Til dig der vil vide mere om hvem der egentlig bestemmer den danske retskrivning

Læs mere
8/03 2011 17:31

Af Sara Camilla Loenskov Kohl

Til dig der vil vide mere om hvem der egentlig bestemmer den danske retskrivning – og hvorfor de bestemmer som de gør.

De fleste af os har en holdning til om retskrivningsreglerne generelt er for slappe eller for strenge, og de fleste af os har en holdning til om det er godt eller dårligt at blive forfordelt, men de færreste af os har en saglig argumentation for hvorfor vi mener som vi gør om alle de her ord, betydninger og stavemåder. Folk som flest tror at det er Dansk Sprognævn der sidder med den absolutte og udøvende magt om hvordan man staver til majonæse, og at de kan bestemme hvad bjørnetjeneste betyder, men sådan er det ikke. Denne opgave diskuterer hvem der egentlig bestemmer retskrivningen, redegør for hvad der historisk er sket inden for den danske retskrivnings historie, og den beskriver nogle af de store debatter der har været på feltet.


Opgaven er afleveret på Københavns Universitet på 7. semenster

Nøgleord: Sproghistorie, retskrivning
Årstal: 2010
Karakter: 12

Et komplekst forehavende

- en nærlæsning af Merete Torps digt "Himmelen suger"

Læs mere
12/02 2011 10:29

Af Mai Odgaard Sørensen

Mai Odgaard Sørensen går i denne opgave tæt på Merete Torps digt "Himmelen suger" fra digtsamlingen DIGTE II. Mai forsøger at forstå Torps uforståelige kunstværk ved at splitte det i atomer.

Opgaven blev indleveret på 2. semester på danskstudiet i 2010.

Nøgleord: Merete Torp, Himmelen suger, DIGTE II
Årstal: 2010
Karakter: 10

En lige højre til Dansk Sprognævn

Drop retskrivningsordbogen og undervis i stedet efter en ortografisk ordbog.

Læs mere
15/01 2011 10:35

Af Malene Neis

Så kontant en udmelding indledes konferencen, sprogs status i Danmark år 2021, med. Dansk Sprognævn tænker for traditionelt og konservativt, og det går ud over det danske sprogs udfoldelsesmuligheder såvel som de børn og unge der i fremtiden skal lære og bruge sproget.
Det er med denne lammende sproglig upper cut at Jens Normann Jørgensen, professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, indleder Københavns Universitet tredje dekannuale konference om sprogs status i Danmark år 2021.
Jens Normann Jørgensen peger på at man i Norge har indført en lignende sprogpolitik, der tillader en retskrivning hvor ét ord kan staves på flere forskellige måder uden at sprogbrugeren bliver forfulgt af "sure gamle mænd" med røde kuglepenne. Konferencen afholdes den 12. december 2011 på Københavns Universitet Amager fra kl. 9- 16.30 i sal 22.0.11, Njalsgade 120, og der er adgang for offentligheden.


Om Jens Normann Jørgensen lykkes med at få dansk sprognævn i en sproglig head lock, så vi skal holde bålfest med afbrænding af retskrivningsordbogen på Rådhuspladsen, må tiden vise. Alt andet lige er det interessant for os danskfaglige at følge, og derfor gør vi her på dansk.dk opmærksom på konferencen.


Der udgives også i forbindelse med konferencen  en artikelsamling forfattet af konferencens bidragydere. Publikationen kommer til at have titlen Sprogs status i Danmark år 2021, og den bliver udgivet i serien Københavnerstudier i tosprogethed. Udgivelsen kan bestilles på Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Studenterafdelingen, sta@hum.ku.dk. Publikationen vil foreligge 15. december 2010.

15 minutes of fame?

Send en eller flere gode opgaver eller artikler til Dansk.dk

Læs mere
14/01 2011 10:11

Af Maria Skinbjerg

Vil du gerne have, at der fremkommer noget mere fagligt (end din Facebook-profil), når man søger på dit navn på Google? Og måske hjælpe andre 'danskere' med at skrive bedre opgaver eller få stillet læselysten?

Send en god opgave eller artikel (plus karakter og årstal) til Dansk.dk (danskredaktion(at)gmail.com).

Vedhæft eventuelt et bud på en titel, en manchet og et stykke tekst, der kort opridser opgavens fokus. På den måde kan du få præsenteret dit bidrag på den måde, du selv synes er bedst.

Vi glæder os til at se en masse spændende bidrag! God weekend!

Biografi mellem Bürger og Bourriaud

En litteraturhistorisk avantgardediskussion forsøgt applikeret på "Claus Beck-Nielsen...

Læs mere
4/01 2011 15:26

Af Liv Sandvad Kudahl

Værket "Claus Beck-Nielsen (1963-2001)", også kaldet "Biografi", går, modsat Peter Bürgers krav anno 1974 til avantgarden om at tage afstand fra ”Institution Kunst”, i clinch med institutioner indefra, og diskuterer institutionen, kunstnerens og publikums forhold til hinanden her og nu og i hverdagen, i stedet for at opstille utopier, der peger ud af øjeblikkets situation. Hvad er argumentet for at intervenere indefra, når man i stedet kan afholde sig fra overhovedet at interagere med institutionen, som Bürger fordrer? Den diskussion er interessant, og Liv Sandvad Kudahl har med denne opgave sat sig for at se nærmere på nogle af de debattører, der har diametralt forskellige syn på især avantgardekunsts relation til institutionerne.

Opgaven, som er skrevet i faget Litteraturhistorie 3, blev indleveret på danskstudiet, INSS, i 2008.

Nøgleord: Claus Beck-Nielsen, avantgardeteori, Peter Bürger, Nicolas Bourriaud
Årstal: 2008
Karakter: 12

"Hvori, hvis du blot vilde"

-Dekonstruktive læsninger i Emil Aarestrups "Erotiske Situationer"

Læs mere
28/12 2010 14:41

Af Liv Sandvad Kudahl

Digteren Emil Aarestrup (1800-1856) er almindeligvis kendt som en romantisk digter, som modsat romantikerne og biedermeiertraditionen dyrker det immanente, især det skjulte, forbudte og erotiske. Genrebetegnelsen og navnet på digtsuiten
Erotiske Situationer har blandt andet ført til den udbredte opfattelse af Aarestrup som en mesterskildrer af situationen, det vil sige af referentiel virkelighed.

Liv Sandvad Kudahl har med sit bachelorprojekt sat sig for at undersøge, hvad dekonstruktionen i Derridas og Paul de Mans versioner kaster af sig, hvis man udsætter idéen om Aarestrups digte som situationsbeskrivelser for dekonstruktionens il n'v a pas de hors-texte (der er ikke noget udenfor-tekst).

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2009.


Nøgleord: Emil Aarestrup, Henrik Nordbrandt, litteraturhistorie, romantisme, dekonstruktion, Erotiske Situationer
Årstal: 2009
Karakter: 12

De faldne

En undersøgelse af Berlingskes portræt af en dansk soldat, der faldt i Afghanistan

Læs mere
22/12 2010 09:52

Af Morten Nielsen

I denne opgave i valgfaget Fortællingen undersøger Morten Nielsen, hvilken fortælling Berlingske Tidende fortæller om den danske soldat Christian Raaschou, der faldt i Afghanistan. Historien er et ud af mange soldaterportrætter, der repræsenterer en ny genre i dansk journalistik. Christian Raaschou er en virkelig person, og historien bygger på kilder, der har kendt soldaten. I opgaven undersøges hvilket portræt Berlingske Tidende tegner af denne soldat, og det litterære analyseapparat anvendes til at undersøge, hvilke virkemidler historien fortælles med.

Opgaven blev indleveret på INSS i foråret 2010.

Nøgleord: Afghanistan, Berlingske Tidende, journalistik
Årstal: 2010
Karakter: 12

Kierkegaardske bekendelser

- En moralfilosofisk undersøgelse af den Kierkegaardske forførelse

Læs mere
16/12 2010 22:01

Af Liv Sandvad Kudahl

Kierkegaard giver sit posthumt udkommende værk Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed undertitlen En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien. Genrebetegnelsen dækker dog over en sproglig såvel som litterær konstruktion, et værk, som især de pseudonyme værker i Kierkegaards forfatterskab er det. 

Synspunktet finder vi en subjektiv synsvinkel, forfatterens, på et begivenhedsforløb, forfatterskabet som helhed, og dette subjekt kan, som vi især ser det i andre tekster fra den romantistiske periode, udsættes for kritik for utroværdighed begrundet i personlige motiver. Endvidere kan det kritiseres for at forføre såvel sig selv som andre til en sandhed, der kan betvivles som værende så absolut qua givet af Gud, som det hævdes. Hermed blotter værket sig for ellers forskelligartede litterære tilgange: Dekonstruktion og biografisk metode, samt for moralfilosofiske indvendinger. Er der tale om en ny genre; Kierkegaardske bekendelser, eller om endnu et illusionsslør?

Opgaven, som er skrevet i kandidatfaget Illusion og forførelse - fra Kierkegaard til Blixen, blev indleveret på danskstudiet, INSS, i 2010.

 

 

Nøgleord: Kiekegaard, den upålidelige forfatter, moralfilosofi, editionsfilologi
Årstal: 2010
Karakter: 10

Katastrofelyrik

- En undersøgelse af katastrofen i Sophus Claussens "Imperia" og Inger Christensens "Alfabet"

Læs mere
11/12 2010 15:07

Af Liv Sandvad Kudahl

Med afsæt i to meget forskellige værker, Sophus Claussens "Imperia" (1909) og Inger Christensens "Alfabet" (1981), som dog til fælles har katastrofen i dens forskellige konstitutioner som tematisk omdrejningspunkt og som æstetisk fascinationskraft, undersøges det, hvorvidt der med disse værker er tale om en æstetisk nærværsoplevelse af skrækscenarier eller om et etisk telelogisk fremtidsperspektiv er til stede.

Sondringerne i opgaven motiverer en tese om, at digte om menneskers muligheder, og dermed muligheden af den menneskeskabte katastrofe, indebærer en etisk stillingtagen, imens digte, der beskriver, hvordan naturkatastrofen er uundgåelig, burde være mere æstetisk autonome.

Opgaven, som er skrevet i kandidatfaget Nærværets æstetik, blev indleveret på danskstudiet, INSS, i sommeren 2010.

Nøgleord: Sophus Claussen, Inger Christensen, Imperia, Alfabet, katastrofelyrik
Årstal: 2010
Karakter: 12

Mere undervisning på Humaniora, tak!

- En kronik, der diskuterer problematikken om det minimale antal undervisningstimer på Humaniora.

Læs mere
28/11 2010 00:18

Af Amalie Laulund Trudsø

I sin kronik, som blev bragt i Information den 2. september 2010, skriver danskstuderende Amalie Laulund Trudsø om, hvordan man som studerende på Humaniora må klare sig med et minimalt antal undervisningstimer. Emner såsom ECTS-points og humanisme som tema bliver ligeledes taget op i den velskrevne kronik.
 

Nøgleord: Humaniora, undervisning, Københavns Universitet, taxameterpenge, uddannelse
Årstal: 2010

Fra Himmelbjerget til Venusbjerget

- En undersøgelse af kvinden og hendes konsekvens i Sophus Claussens forfatterskab

Læs mere
22/11 2010 22:11

Af Amalie Laulund Trudsø

I Amalie Laulund Trudsøs bachelorprojekt undersøges de mange kvindebilleder i Sophus Claussens forfatterskab. Fra 1800-tallets borgerpige over både dronninger og gudinder til hekse og troldkvinder, påvises der, hvordan forfatteren i frustration over sin samtid og dens kyske normer for samliv sublimerer sit begær efter kvinder af kød og blod til dem, han skriver om – og således lader sit erotiske liv nå uanede højder i sin digtning. Det viser sig, at selv kvinden i sin ideelle form ikke når samme højder som ordet!

En lang række værker analyseres i opgaven: Bl.a. rejseromanen Valfart,  romanen Unge Bander samt digtene ”Rejseminder”, ”Mennesket og Digteren”, ”Afrodites Dampe”, ”Hos Heksen i Endor” mfl.

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2010.

Nøgleord: Sophus Claussen, kvindebilleder, Valfart, Unge Bander, Rejseminder, Mennesket og Digteren, Afrodites Dampe, Hos Heksen i Endor
Årstal: 2010
Karakter: 12

Guldbrandsens dramatiserede fakta

- En medieanalyse af Christoffer Guldbrandsens fjerde og seneste dokumentarfilm, 'Dagbog fra midten'

Læs mere
22/11 2010 11:14

Af Mathias Skovgaard-Holm

I det følgende bachelorprojekt stiller Mathias Skovgaard-Holm skarpt på dokumentarfilmen Dagbog fra midten (2009) og filmens toneangivende instruktør, Christoffer Guldbrandsen.

Opgavens omdrejningspunkt er den latente 'faktakontrakt', der billedligt talt binder filmens instruktør til sit publikum. Arbejdsspørgsmålet for opgaven lyder derfor således: Hvordan forvalter Christoffer Guldbrandsen sin del af faktakontrakten?

For at besvare spørgsmålet bevæger Mathias Skovgaard-Holm sig primært inden for medieanalysefagets område. Men han tager dog visse afstikkere til andre fagområder, blandt andre retorikken, for at give et så fyldestgørende svar som muligt.

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2010.

Nøgleord: Christoffer Guldbrandsen, Dagbog fra midten, dokumentar, faktakontrakten, Peter Harms Larsen, Ny Alliance, dramaturgi, homodiegetisk fortæller, heterodiegetisk fortæller
Årstal: 2010
Karakter: 12

Storbyen set impressionistisk og ekspressionistisk

En litteraturhistorisk behandling af Herman Bangs "Stuk" og Tom Kristensen "Livets arabesk"

Læs mere
6/05 2010 15:37

Af Troels Poulsen og Henriette Sørensen

Fra opgavens indledning:

"Herman Bangs Stuk fra 1887 og Tom Kristensens Livets Arabesk fra 1921 er prosaværker, der begge har storbyen som ramme for handlingen.

Storbyen er dog mere end blot en kulisse i de to værker.
Forfatterne udtrykker igennem fremstillingen af storbyen værkernes tematik og bruger storbyen som et symbol på storbymenneskets skæbne. 

(...)

Formålet med opgaven er at belyse, hvordan forfatterne skildrer storbyen henholdsvis impressionistisk og ekspressionistisk.

Hvordan opbygger forfatterne på impressionistisk og ekspressionistisk vis en illusion om storbyen? I den forbindelse er det relevant at undersøge, hvordan skildringen af storbyen i de to værker har relation til deres samtidige historiske og kunstneriske periode.

Hvilke syn har forfatterne på storbyen, og hvordan er synet på kunst i de to værker?

Hvordan skildrer forfatterne henholdsvis forfald og kaos i storbyen i de to værker?

Gør forfatternes kunstneriske valg værkerne svære at læse? 

Opgaven er afleveret i faget Litteraturhistorie 2 på Dansk, INSS, Københavns Universitet     

Nøgleord: Stuk, Herman Bang, Tom Kristensen, Livets Arabesk, storbyen, impressionisme, ekspressionisme, litteraturhistorie
Årstal: 2006
Karakter: 10

Dyret i mennesket

- En narratologisk analyse af "Bavian"

Læs mere
4/05 2010 10:22

Af Anna Kristiansen

Fra bacheloropgavens indledning:

" I 2006 udkom Naja Marie Aidts novellesamling Bavian, der på trods af den skarpe konkurrence formåede at tage kritikerprisen i 2007 og Nordisk Råds Litteraturpris i 2008.

'Sorg og livsglæde, smerte, angst og fortrøstning stråler igennem Naja Marie Aidts noveller på en måde, der er klassisk i sit anslag, men overraskende nyskabende i sin flertonighed. Og så implicerer de noget så sjældent som ægte livsklogskab', sådan begrundede Nordisk Råd officielt, hvorfor prisen skulle tildeles netop Aidt.

Denne opgave vil beskæftige sig med nyere fortælleformer, og netop pga. denne 'nyskabende flertonighed' har jeg valgt at bruge Bavian som eksempel.

Jeg vil således vise, hvordan værket med narratologiske finesser ægger og leger med sin læser og fører ham bag lyset."

Anna Kristiansen bruger teori fra bl.a. Gerard Genette, Wayne C. Booth, Brian Richardson og Anita Nell Albertsen.

Opgaven er afleveret som bacheloropgave på Dansk, INSS, Københavns Universitet.

Nøgleord: Naja Marie Aidt, Bavian, narratologi, nykritik, nærlæsning, Genette, Booth, Richardson, Albertsen, Rosiek
Årstal: 2009
Karakter: 12

Moon Palace

- En analyse af Paul Austers værk som narrativ og metafiktiv konstruktion

Læs mere
4/05 2010 10:04

Af Troels Poulsen

I denne opgave undersøger Troels Poulsen samspillet mellem den retrospektive førstepersonsfortælling og de metafiktive dimensioner i Moon Palace og dette samspils betydning for romanens samlede udsagn.

Han bruger teori fra bl.a. Dorrit Cohn og Anker Gemzøe.

Opgaven er afleveret i kurset "Fortælleren og fortællingen" på INSS, Københavns Universitet. 

Nøgleord: Moon Palace, Paul Auster
Årstal: 2008
Karakter: 12

Vierge Moderne i tidens væv

- En intertekstuelt funderet nærlæsning af Edith Södergrans digt "Vierge Moderne"

Læs mere
28/04 2010 15:57

Af Jonas Petersen

I denne litteraturhistoriske opgave besvarer Jonas Petersen spørgsmålet
"Hvad er det, der er det moderne i titlen [Vierge Moderne]?"

I besvarelsen følger han tre spor: Moderne erkendelser, moderne formsprog og modernisme og perspektiverer til samtidige danske forfattere som Thit Jensen og Emil Bønnelycke.   

Opgaven er afleveret i faget Litteraturhistorie 3 på Dansk, KUA

Nøgleord: Vierge Moderne, Edith Södergran, moderne, modernisme, intertekstualitet, allusion
Årstal: 2009
Karakter: 12

Intertekstualitetens porte

Intertekstuelle strategier i Johannes V. Jensens to digte

"Columbus" og "Det røde træ".

Læs mere
28/04 2010 09:52

Af Jonas Petersen

I denne bacheloropgave besvarer Jonas Petersen spørgsmålene:

"Hvilken karakter har intertekstualiteten i de to digte [Columbus og Det røde træ] - og herunder - hvilket forhold er der mellem den refererede og den refererende tekst?

Det er nemlig især på spørgsmålet om intertekstualitet, at det modernistiske i digtene manifesterer sig, da referencerne både ejer sprog og erkendelse, men også spørgsmål om generisk og eksistensfilosofisk karakter byder sig til.

Altså skal det handle om sprog og erkendelse, intertekstualitet og modernisme mine nærlæsninger af Columbus og Det røde træ."

Bacheloropgaven er afleveret på Dansk, Københavns Universitet Amager.

Nøgleord: Johannes V. Jensen, Columbus, Det røde træd, intertekstuel, modernisme, sprog, eksistensfilosofi, digte, analyse
Årstal: 2010
Karakter: 12

Vinterberg og frygten for det postmoderne

- om betydningen af klart fokus i formidlende artikler

Læs mere
26/04 2010 11:15

Af Nis Skaun Vraasø

I denne kortere, retoriske opgave gennemgår Nis Skaun Vraasø
Søren Vinterbergs kronik i Politiken d. 22/10 - 06.
Det er W.B. Horners definition af en tese, der er udgangspunktet for analysen. 

Han viser hvordan retoriske begreber og teknikker kan fungere i praksis.

Opgaven kan læses for analysen, men også som en kortere introduktion til, hvordan man kan blive bedre til at skrive formidlende tekster.   

Opgaven er afleveret som en retorisk analyse i faget 'Skriftlig formidling" på Københavns Universitet.

Nøgleord: retorik, kronik, Søren Vinterberg, Politiken, formidling
Årstal: 2007
Karakter: bestået

Kognitiv semantik

- Sprogsynets styrker og svagheder

Læs mere
22/04 2010 10:11

Af Anna Kristiansen 

Mark Johnson og George Lakoff revolutionerede i 1980 den eksisterende viden om metaforteori og grundlagde samtidig det kognitive sprogsyn med bogen Metaphors We Live By (Hverdagens metaforer). 

I denne opgave behandler Anna Kristiansen forskellige aspekter af den kognitive semantik og diskuterer, hvordan de hænger sammen med sprogsynet som helhed, herunder i hvilken grad, de lever op til den kognitive forpligtelse og generaliseringsforpligtelsen.

Hun gør rede for hovedsynspunkter og centrale begreber i den kognitive semantik og diskuterer, i hvilket omfang sprogsynet formår at beskrive forskellige aspekter af sproget, og hvordan det står i forhold til andre herskende sprogsyn.   

Nøgleord: kognitiv semantik, Lakoff, Johnson, sprogsyn, metafor, hverdagens metaforer
Årstal: 2008
Karakter: 10 (ny skala)

Mere af poesien i København

- for den får sit eget hus

Læs mere
7/04 2010 15:37

Af Ida Johannessen

I Politikens I BYEN-sektion på nettet kan man læse, at foreningen Poesiens Hus skulle være klar til at åbne et helt hus for lyriske aktiviteter i Kronprinsessegade i København i sensommeren 2010.

Læs mere om det spændende projekt her på Politikens hjemmeside:

Poesien får sit eget hus

Søndag d. 11/4-2010 er der et støttearrangement for Poesiens Hus i Lille Vega i København, hvor bl.a. Søren Ulrik Thomsen og Benjamin Koppel optræder.

Læs mere på Vegas hjemmeside:

Støttearrangement for Poesiens Hus


Nøgleord: Poesiens Hus, støttearrangement
Årstal: 2010

Overspringshandling

- for dem der ikke siger nej til en lille quiz

Læs mere
6/04 2010 15:53

Af Ida Johannessen

Hvis du er pjattet med romanen Naiv. Super. af Erlend Loe og samtidig kan lide at quizze, så er den perfekte overspringshandling for dig lige her:

En quiz om handlingen i Naiv. Super.!

Quizzen er lavet af Nancy Aarsvold og Kari Lie og er på norsk, men med en tilhørende engelsk gloseliste.

Prøv den her:

Naiv. Super.-quiz


Nøgleord: overspringshandling, quiz, Naiv. Super.
Årstal: 2010

Dansk på skrift

Diskuter det skriftlige danske sprog

Læs mere
6/04 2010 14:44

Af Ida Johannessen

Har du en holdning til det danske sprog i den skriftlige variant?

Eller er du i gang med en undersøgelse af skrevet dansk, men mangler inspiration eller viden?

Skriv din kommentar eller dit spørgsmål i Fagligt diskussionsforum - måske er der en fagfælle, der læser dig!

Brevskrivning før retskrivningen

- om omskrivning fra gammelt dansk til nudansk

Læs mere
31/03 2010 11:41

Af Sara Kohl

Omskrivning fra gammelt dansk til nudansk er ikke altid nogen let sag, især ikke når ordet retskrivning ikke fandtes på det tidspunkt, hvor teksten blev forfattet.

I denne opgave gennemgår Sara Kohl to soldaterbreve skrevet under treårskrigen (1848-50). 

I sin omskrivning af brevene gennemgår hun bl.a. konteksten, ordforrådet, ortografien og syntaksen i brevene.

Opgaven kan læses sproghistorisk, men kan også bruges som inspiration til et undervisningstema.

Opgaven blev indleveret på 3. semester på danskstudiet i 2007.


Nøgleord: sprog, historie, breve, soldaterbreve, retskrivning, retstavning,
Årstal: 2007
Karakter: Bestået

Peder Palladius

- Visitatsbogen

Læs mere
30/03 2010 16:18

Af Sara Kohl

"Palladius dør i 1560, og først langt senere i 1867 udkommer Visitatsbogen i sin fulde form.

Han var, som man kan se, en vigtig person i den danske reformation, men er blevet glemt sammen med, at hans livsanliggende, reformationen, er kommet på afstand.

Hans evne til at skrive det danske sprog er blevet sammenlignet med H. C. Andersen og Visitatsbogen fremhævet som et af vore litterære hovedværker."

I denne litteraturhistoriske opgave sætter Sara Kohl Peder Palladius, forfatteren af Visitatsbogen, og værket selv og ind i deres rette kontekst, reformationstiden. Hun analyserer bl.a. kompositionen og sprogbrugen.      

Nøgleord: Peder Palladius, Visitatsbogen, reformationen
Årstal: 2006
Karakter: bestået

Udviklingsromanen

- "Den forsvundne fuldmægtig" og "Jørgen Stein"

Læs mere
30/03 2010 13:13

Af Sara Kohl

I opgaven undersøger Sara Kohl hvordan "Den forsvundne fuldmægtig" og "Jørgen Stein" forholder sig til genren udviklingsroman.

Hun sammenligner de to værker i.f.t. temaer og komposition og holder dem op mod den klassiske udviklingsroman.

Opgaven blev indleveret på 4. semester på danskstudiet i 2008.

Nøgleord: Den forsvundne fuldmægtig, Jørgen Stein, Hans Scherfig, Jacob Paludan, udviklingsroman, mellemkrigstid
Årstal: 2008
Karakter: 7 (ny skala)

Frøkenen

- en læsning af novellen af Herman Bang

Læs mere
30/03 2010 11:21

Af Sara Kohl 

Sara Kohl kigger på bl.a. kompositionen, fortælleren og sproget i sin gennemgang af novellen "Frøkenen" af Herman Bang.

Opgaven blev indleveret på 2. semester på danskstudiet i 2007.

Nøgleord: Frøkenen, Herman Bang, novelle, analyse
Årstal: 2007
Karakter: Bestået, fin læsning med en mængde gode citatbelagte iagttagelser

Semantiske relationer og begrebssystemer

- med udgangspunkt i Politikens Vinbog

Læs mere
30/03 2010 10:48

Af Sara Kohl

Sara Kohl undersøger i denne opgave en passage fra Politikens Vinbog med det formål at opstille et begrebssystem af de semantiske relationer hyponymi og meronymi.

Læs mere om vintermers betydninger på vinloftet.dk i deres ordbog

Opgaven blev indleveret på 3. semester på danskstudiet i 2007.

Nøgleord: begrebssystem, semantik, semantiske relationer, vin, vinbog
Årstal: 2007
Karakter: Bestået, rigtig god forståelse for emnet og godt overblik over teorien

Kostym

- en skitse til en analyse af novellen af Ninni Holmquist

Læs mere
30/03 2010 10:35

Af Sara Kohl

I denne opgave kigger Sara Kohl på den minimalistiske, svenske 1990'er-novelle Kostym og trækker tråde til samtidens danske litteratur.

Opgaven er afleveret i faget Svensk ved Dansk, Københavns Universitet.

Nøgleord: Ninni Holmquist, Kostym, novelle, minimalisme, svensk
Årstal: 2007
Karakter: bestået

Den Interessante Dæmon

En undersøgelse af Djævelen som litterært motiv

Læs mere
23/03 2010 14:38

Af Lars-Jakob Harding Kællerød 

I denne omfattende bacheloropgave tager Lars-Jakob dæmonien i litteraturen op.

Med et solidt litteraturhistorisk fundament i Biblen og forfatterne Dante, Milton, Goethe og Hoffmann udforsker han bl.a. H. C. Andersens "Den lille Havfrue".

Fokus er på djævlemotivet og de forskellige former for dæmoni, der er på spil i værkerne.


Nøgleord: guddommelig, dæmon, djævel, biblen, Dante, Milton, Goethe, Hoffmann, H. C. Andersen,
Den lille Havfrue, Snedronningen, skyggen

Årstal: 2009
Karakter: 12

Garmisch Partenkirchen

- Erlend Loes nyeste roman hedder "Stille dage i Mixing Part"

Læs mere
22/03 2010 14:36

Af Ida Johannessen

Erlend Loe-læsere vil huske, at hovedpersonens bror i "Naiv.super." i udgangspunktet er usympatisk.

Men denne gang har Erlend Loe, efter eget udsagn, fået titlen på sin nyeste roman forærende af sin bror i det virkelige liv, sympatisk nok.

Oversættelsesmaskinens glæder

Titlen "Stille dage i Mixing Part" vækker forundring, men også en del latter, når man hører baggrunden. 

Sprogentusiasters yndlingsaversion, Google translator, skulle da være delvis skyldig i, at byen Garmisch Partenkirchen i engelsk oversættelse endte som Mixing Part.

- Det var i hvert fald det, der stod i emnefeltet i en korrespondence om huslån mellem Erlend Loes bror og en tysk familie fra selvsamme by.

Hør hele historien og mere om "Stille dage i Mixing Part" på DR's hjemmeside via dette link:

Radiointerview med Erlend Loe

Nøgleord: Erlend Loe, Stille dage i Mixing Part
Årstal: 2010

Grammatik

- leg med grammatikken

Læs mere
17/03 2010 15:09

Af Ida Johannessen

Grammatik kan være sjovt. Her er der et par links til sider, hvor du kan lære om og lege med den danske grammatik.

Sproget.dk's liste over de grammatiske betegnelser på henholdsvis latinsk og dansk

Nørre G's hjemmeside hvor man kan træne og teste sine evner inden for den danske basisgrammatik


Nøgleord: grammatik, gymnasiet
Årstal: 2010

Litteraturfestival i Århus

- der er fokus på formen, når Århus holder festival

Læs mere
12/03 2010 14:17

Af Ida Johannessen

Fra d. 23 til d. 26. april bliver der snakket om ord i Århus.
 
Festivalen, der er arrangereret af frivillige, henvender sig til både børn og voksne og har, ifølge eget udsagn, fokus på form "frem for et indholdsmæssigt tema".

Blandt festivalens aktiviteter og arrangementer er der en danmarksnyhed: på festivalens første dag bliver det første nordiske mesterskab i poetry slam afholdt på Studenterhus Århus.
 
Det er anden gang "Vild med ORD" afholdes.

Følg med på hjemmesiden og læs mere om aktiviteterne.
"Vild med ORD" er også på facebook.
 

Links:

Årstal: 2010

Unaturlig Narratologi

Nyt minileksikon om mere eksperimenterende måder at fortælle på.

Læs mere
8/03 2010 10:28

Af Ida Johannessen

Jan Alber, Henrik Skov Nielsen og Brian Richardson har redigeret og samlet et såkaldt "Dictionary of Unnatural Narratology".

Unnatural defineres i denne sammenhæng som noget, der gør vold på de konventionelle grænser for realisme. 

Miniopslagsværket ligger frit tilgængeligt på Aarhus Universitets hjemmeside:

Dictionary of Unnatural Narratology


Nøgleord: narratologi, fortæller, realisme, fiktion
Årstal: 2010

Illusion og forførelse fra Kierkegaard til Blixen

- eller fra Blixen til Kierkegaard?

 

"Ehrengard" læst som replik til "Forførerens Dagbog"

Læs mere
2/03 2010 14:06

Af Lina Haahr Andersen

En sammenlignende analyse af to forførelseshistorier med forskellige udgange.

Nøgleord: Blixen, Kierkegaard, forførelse, illusion, intertekstuel, replik
Årstal: 2010
Karakter: 10

Johannes' Evangelium

Om allusioner i to digte af Johannes V. Jensen

Læs mere
2/03 2010 13:37

Lina Haahr Andersen

I denne opgave gennemgår Lina Andersen de to digte "Det røde træ" fra Digte 1906 og "Naturens afsked" fra Aarets Højtider (1925) af Johannes V. Jensen.

Hermed er der et spænd i tid, der opfordrer til en sammenlignende analyse.

Opgaven behandler de kristne metaforer og allusioner i digtene og giver en diskussion af den livsanskuelse, der kommer til udtryk.

Nøgleord: Johannes V. Jensen, digt, religiøs, kristen, Det røde træ, Naturens afsked, metafor, allusion
Årstal: 2009
Karakter: 10

Test dit opgavesprog!

Har du et godt opgavesprog?

Test dit akademiske sprog på Skrivekonsulenternes hjemmeside.

Læs mere
1/03 2010 12:00

Af Ida Johannessen

Akademisk skrivecenter på Københavns Universitet har lavet to sprogtests, som kan give dig svar på, om dine akademiske udfoldelser på skrift er så gode, som du tror.

Test 1 - er mit opgavesprog akademisk nok?


Test 2 - videnskabelig skrivning i opgaver


Nøgleord: sprog, test, akademisk skrivecenter
Årstal: 2010

Sagan om busschauffören som tänkte att va fan

Om en buschauffør og en embedsmand der vælger flugten

Læs mere
23/02 2010 11:06

Af Sine Frejstrup

Læsning af "Sagan om busschauffören som tänkte att va fan" af Tage Danielsson og tematisk sammenligning med "Den forsvundne fuldmægtige" af Hans Scherfig.

Opgave afleveret i faget Svensk, Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: svensk, læsning, analyse, Sagan om busschauffören som tänkte att va fan, Tage Danielsson, Hans Scherfig, Den forsvunde fuldmægtige, saga, eventyr, krimi
Årstal: 2007
Karakter: bestået med ros

Engelske indlån og kodeskift i dansk

- sociolingvistiske tilgange

Læs mere
23/02 2010 10:15

Af Sine Frejstrup 

Fra opgaven:

"Jarvad har foretaget en optælling af forekomster af engelske ord i tekster, der for forskellige fagbøger ligger på mellem 0,01-1,10 %.

Hos Rathje viser en undersøgelse af samtaler, at den procentvise del af engelske udtryk svarer til Pia Jarvads optælling, nemlig lige omkring 1 %.

Det er tilsyneladende ikke en stor del, engelsk udgør.

Hvordan hænger det sammen med udmeldingerne og den generelle opfattelse af engelsk påtrængenhed?

Og hvorfor sker der engelske indlån, og hvordan bruges de så?

Disse spørgsmål falder inden for feltet sprogforandringer, og jeg vil i det følgende se på sprogvidenskabens bedste forklaringsmodeller."

Opgave afleveret i faget Sprog, Dansk, KUA, 2007

Nøgleord:sociolingvistik, engelsk, indlån, kodeskift, domænetab, metode
Årstal: 2007
Karakter: 10

Galgenfrist

- om det kvindelige "du" i Malinowskis "Galgenfrist"

Læs mere
22/02 2010 16:05

Af Sine Frejstrup

I denne opgave undersøger Sine Frejstrup det lyriske jegs møde med det kvindelige du i Ivan Malinowskis Galgenfrist.

Der er fokus på mødet og forholdet mellem kønnene og en klarlæggelse af kvinden  i forhold til modernitetens splittelse.

Der er en nærlæsning af ”Kærlighedsdigt”, en sammenlignende læsning af ”Heltindens død” og ”Status” og en kortfattet læsning af ”Til den fjerne elskede”.

Afleveret i valgfaget Modernismer på Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: Malinowski, Galgenfrist, modernisme, køn
Årstal: 2007
Karakter: 10

Var det synd?

En analyse af digtet "Var det synd?" af Emil Aarestrup

Læs mere
22/02 2010 15:49

Af Sine Frejstrup

Opgave afleveret i Litteraturanalyse ved Dansk, KUA, 2006

Nøgleord: Emil Aarestrup, Var det synd, digt, analyse
Årstal: 2006
Karakter: 10

Strukturalistisk tilgang til litteratur

En teoretisk historik for den strukturalistiske metode...

Læs mere
22/02 2010 15:20

Af Sine Frejstrup

...med præsentation af metodens greb og en statusvurdering.

Opgave afleveret i faget Litteraturanalyse 3 på Dansk, KUA, 2008

Nøgleord: strukturalisme, Saussure, læsemetode, videnskabsteori, analyse, sprogvidenskab, lingvistik
Årstal: 2008
Karakter: Bestået med jævn ros

Otto Heinrich og Bjergtagen

- en sammenligning af "Bjergtagen I-II" og "Otto Heinrich"

Læs mere
22/02 2010 11:25

Af Sine Frejstrup

I opgaven sammenligner Sine Frejstrup M.A. Goldschmidts "Bjergtagen" I-II (1868) og Herman Bangs "Otto Heinrich" (1886).

Hun gennemgår teksternes stiltræk, temaer og fortælleteknik.

Opgaven er en førsteårssemesteropgave afleveret ved Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: Bjergtagen, Goldschmidt, Otto Heinrich, Herman Bang, fortællestil, fortæller, realisme, magi, metaforer, længsel
Årstal: 2007
Karakter: 11

Pesten i Bergamo

- en læsning af J.P. Jacobsens novelle

Læs mere
22/02 2010 10:49

Af Sine Frejstrup

En kort læsning af J.P. Jacobsens novelle "Pesten i Bergamo" med fokus på kompositionen og fortælleren.

Nøgleord: J.P. Jacobsen, Pesten i Bergamo, læsning, analyse, komposition, fortæller
Årstal: 2007
Karakter: Bestået med ros

Tiden i skriften

- linjer i den nordiske dagbogsfiktion

Læs mere
22/02 2010 10:04

Af Sine Frejstrup

I denne bacheloropgave sætter Sine Frejstrup den klassiske dagbogsfiktion op mod en nyere og mere eksperimenterende type dagbogsroman.

Omdrejningspunktet er de to romaner 6512 (1969) af Per Højholt og den norske NAIV. SUPER. (1996) af Erlend Loe.

Hun kigger på genrekonventioner og fornyelser inden for traditionen og tager afsæt i tre klassiske dagbogsromaner: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Forførerens Dagbog og Løgneren.

Opgaven er afleveret som bachelorprojekt ved Dansk, KUA, 2009

Nøgleord: Bachtin, genre, gernekonventioner, dagbog, dekonstruktion, Brudstykker af en landsbydegns dagbog, Forførerens dagbog, Løgneren, Naiv. Super.,Loe, 6512, Højholt
Årstal: 2009
Karakter: 12

Volvo Lastvagnar

En narratologisk analyse af den uortodokse fortællestil i "Volvo Lastvagnar"

Læs mere
19/02 2010 11:05

Af Anna Kristiansen

"Erlend Loe er kendt for at skrive humoristiske bøger om mænd i midtvejskrise, der pludselig ikke ved, hvor deres liv skal føre dem hen, og historierne om Doppler er ingen undtagelse.

Det har da også fået flere anmeldere af især Volvo Lastvagnar til at beskylde Loe for at være uoriginal og ude af stand til at forny sig.

Jeg vil dog i denne opgave argumentere for, at Volvo Lastvagnar er nyskabende sammenlignet med såvel Loes tidligere værker som med skandinavisk litteratur generelt, måske ikke tematisk, men narratologisk."

Nøgleord: Volvo Lastvagnar, Erlend, Loe, narratologi, fortæller, upålidelig
Årstal: 2009
Karakter: Bestået med ros

Erlend Loe

"Mening, fortolkning og bankebræt" - en litteraturanalytisk gennemgang af Erlend Loes "Naiv.Super"

Læs mere
18/02 2010 13:39

Af Nis Skaun Vraasø

Den norske forfatter Erlend Loe fik et mindre gennembrud i Danmark med romanen ’Doppler’ fra 2004.

Bogen er en humoristisk og naivistisk fortælling om en ung mand, der flygter fra sin familie og borgerlige tilværelse for at bosætte sig i en skov sammen med en forældreløs elgkalv.

Trods en voksende fanskare i de skandinaviske lande har Loe fra starten haft det svært, når det gjaldt om at blive accepteret af den mere seriøse del af den litterære verden.

Hans til tider ultranaivistiske stil og simple, fjollede plots har brændemærket ham som en slags komiker snarere end seriøs forfatter.

At rubricere Loe som illitterær er dog ikke fair. Han er snarere antilitterær.

Og netop denne betegnelse kan, paradoksalt nok, rumme en nøgle til en forståelse af Loes litterære projekt.

Nøgleord: Erlend Loe, Naiv.Super., Doppler, L, naivisme, antilitteratur, litteraturanalyse
Årstal: 2008

Livet er lidt som en rejse...

...hvorfor smadre et hotelværelse, når jeg ikke gider?

 

Om postmodernisme og Erlend Loe

 

Læs mere
18/02 2010 13:38

Af Dan Skjødt Jensen

Afleveret som opgave i Litteratur på Ålborg Seminarium.

Opgaven behandler litteraturundervisning på de ældste klassetrin i folkeskolen med fokus på postmodernisme, norsk skønlitteratur og forfatteren Erlend Loe.

Nøgleord: postmodernisme, Erlend Loe, litteraturundervisning, folkeskolen, didaktik, nykritik, Naiv.Super.
Årstal: 2004

Herman Bang og Jan Sonnergaard

"Blandt dandyer og yuppier" - en litteraturhistorisk sammenligning af dekadencen

Læs mere
18/02 2010 11:30

Af Nis Skaun Vraasø

I 1887 udgav Herman Bang romanen ’Stuk’. Bogen skildrer det myldrende liv i et København, som står på tærskelen til et nyt århundrede og er et portræt af selve storstaden København såvel som dens indbyggere.

Bang antyder allerede i titlen, at dette portræt ikke er en entydig kærlighedserklæring men snarere en skildring af tomheden, der lurer bag den mondæne skal hos romanens moderne storbymennesker.

Også Jan Sonnergaard har med sin københavnske novelletrilogi (1997-2003) forsøgt at fange en mængde storbyskæbner i 1990’ernes København.

Flere af disse mennesker er gennemsyrede af egoisme, forlorenhed og moralsk fordærv ikke ulig personerne i Bangs roman.

De to værker har tematiske såvel som stilistiske lighedspunkter og er desuden begge eksempler på ’moderne’ storbyfortællinger skrevet ved hvert sit århundredeskifte.

Jeg vil i denne opgave sammenligne de to værker som eksempler på dansk romanskrivning efter Det Moderne Gennembrud.

Her vil jeg tage udgangspunkt i dekadence som litterært begreb, for at belyse den kulturpessimisme som jeg vil hævde deles af Bang og Sonnergaard.

Nøgleord: Det Moderne Gennembrud, Jan Sonnergaard, Herman Bang, Stuk, dekadence, kulturpessimisme, København, novelletrilogi, storbyfortællinger
Årstal: 2007

Kunst eller kærlighed

Den modernistiske kunsterproblematik i

"Unge bander" og "Drømmerne"

Læs mere
18/02 2010 10:51

Af Peter Gade Stendal

En analyse af Sophus Claussens og Karen Blixens stillingtagen til den modernistiske kunstnerproblematik.

Skriftligt projekt i faget Litteraturhistorie II, Dansk, KUA, 2001

Nøgleord: kunstnerproblematik, modernisme, modernistisk, Sophus Claussen, Karen Blixen, Unge bander, Drømmerne
Årstal: 2001

Mellem krop og sjæl

Postmodernisme, Pia Tafdrup og Kirsten Hammann

Læs mere
18/02 2010 10:14

Af Kirstine Ejlertsen

En undersøgelse af hvordan forholdet mellem krop og bevidsthed kan være medvirkende til en fornyet forståelse af postmodernismens placering i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Bacheloropgave i Litteraturhistorie.

Nøgleord: krop, sjæl, bevidsthed, postmodernisme, litteraturhistorie, Pia Tafdrup, Kirsten Hammann
Årstal:

Det store frigørelsesprojekt

Kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion og seksualitet

Læs mere
18/02 2010 09:57

Af Anders Grove

Litteraturhistorisk perspektiv på kulturradikalismen under det
moderne gennembrud og i mellemkrigstiden - med særlig vægt på de to strømningers opfattelse af religion og seksualitet.

Opgave skrevet i Litteraturhistorie II på Dansk, Københavns Universitet

Nøgleord: kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion, seksualitet, mellemkrigstiden, litteraturhistorie, frigørelse, frigørelsesprojekt
Årstal: ?

Strukturalisme

Strukturalisme kaldes en af de klassiske litteraturteorier...

 

Læs mere
17/02 2010 14:25

Af Sara Kohl

...få praktiserer den, mange tager afstand fra den, men alle forholder sig til den.

Opgaven er en introduktion til strukturalisme, der samtidig gør rede for strukturalismens historiske udvikling.

Der er fokus på den den litterære strukturalisme, mens dens lingvistiske ophav også behandles.

Teksten gennemgår vigtige begreber, hovedskikkelser og strukturalismens position i feltet af litteraturteorier.

Opgaven blev indleveret på 4. semester på danskstudiet i 2008.

Nøgleord: strukturalisme, litteraturteori, Saussure, sprogvidenskab, sprogsystem
Årstal: 2008
Karakter: bestået

Toplederens betydning for organisationens image

Et speciale om organisationers image

Læs mere
17/02 2010 14:08

Af Randi Mehrenst Rimdal

Er direktører kun direktører, fordi de ser ud som de gør?
Og hvilken rolle spiller toplederens image for organisationens image?

Dette giver nedenstående speciale klarhed over i form af en analyse af Flemming Østergaards rolle i PARKEN Sport & Entertainment samt en komparativ analyse af Lundbeck/Erik Sprunk-Jansen og SAS/Jørgen Lindegaard.

De perspektiverende analyser bekræfter, at toplederens image spiller en vigtig rolle organisationens image.

Der er dog forskel på, hvorledes påvirkningen sker; enten via en status-overføring fra organisation til leder eller fra leder til organisation, eller via branchetilhørsforholdet og endelig hvor bevidst, topleder og organisation anvender impression management i medierne.

I specialet inddrages teori fra Mie Femø Nielsen, Edgar H. Schein, Erving Goffman, Majken Schultz og Joshua Meyrowitz, mens Klaus Kjøllers dyde-lære har dannet grundlag for definitionen af image-begrebet.

Nøgleord: image, organisation, dydelære, topleder
Årstal: 2003

Astroturf – de falske græsrodsbevægelser

Et speciale om astroturf, en kommunikationsstrategi

 

 

Læs mere
17/02 2010 13:46

Af Pernille Mølgaard Toft

Astroturf er et registreret varemærke inden for kunstigt græs, men betegnelsen anvendes også metaforisk for falske græsrodsbevægelser.

Astroturf er en PR-strategi karakteriseret ved en her-og-nu rekruttering af medlemmer, der i god tro mobiliseres til mere eller mindre falske græsrodsbevægelser skabt og styret af kommercielle interesser i form af en virksomhed eller dennes PR-bureau.

De falske bevægelser, som syner ægte, konstrueres primært for at tjene de kommercielle interesser i kampen for indflydelse på de politiske beslutningsprocesser.

Specialet beskriver astroturf som (falsk) bevægelse, innovation og kommunikationsstrategi, ligesom der gives svar på spørgsmål som fx:

Hvilken type af virksomheder kunne tænkes at anvende strategien?

Hvilke kendetegn har en astroturf?

Og Hvordan virker astroturf i forhold til den dagsordensættende proces?

Nøgleord: astroturf, PR, kommunikation, kommunikationsstrategi, innovation, politik
Årstal: 2004

Den fantastiske fortælling

- med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen

 

Læs mere
15/02 2010 13:41

Af Anna Schmidt

Den fantastiske fortælling får i Danmark sit egentlige gennembrud i første halvdel af 1800-tallet, hvor navnligt H. C. Andersens tekster rummer træk, der gør det nærliggende at placere dem inden for den fantastiske litteratur.

En del af disse træk tages sidenhed op af bl.a. Karen Blixen og Villy Sørensen.
 
I denne opgave fokuseres der primært på tekster af disse tre forfattere, men tekster af andre forfattere bliver også berørt i mindre omfang.
 
Opgaven er afleveret på grunduddannelsen i dansk ved KU.

Nøgleord: fantastisk fortælling, Karen Blixen, H.C. Andersen, Villy Sørensen, romantisme, romantik
Årstal: 2003

Kommaet

- Hvordan går det med det?

Læs mere
26/10 2009 12:55

Af Ida Johannessen

Det er nu snart seks år siden (i juni 2004), at Det Danske Sprognævn gjorde anbefalingen officiel: kommaet før ledsætninger, kaldet startkomma, er valgfrit. Forstået sådan at de anbefaler, at man undlader at sætte det.

Men er der andre end universiteternes ansatte, der for alvor har taget anbefalingen til sig og undlader kommaet?

Giv din mening til kende i diskussionsforummet.  

Læs mere om kommaregler på sproget.dk

Nøgleord: komma, regler, diskussion
Årstal: 2010

Retstavning i folkeskolen

"Veje til retskrivning 2002-2007"

Læs mere
1/01 1970 01:00

Af Ida Johannessen

Dansklærerforeningen har på deres hjemmeside lagt materiale ud til dansklærere, der mangler konkrete ideer til undervisningen i retstavning (PDF-filer).

Veje til retskrivning 2002-2007

Nøgleord: retstavning, folkeskolen
Årstal: 2010