Fra Saxo til retstavning: Dansk på skrift dækker over alt fra sproghistoriske og teoretiske tekster til tekster om poetisk skønlitteratur og formidling.
  
Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenfor som genvej på sitet.


Vind din plads på den litterære solside

- Metro-Litteratur, skrivekonkurrence 2011

Læs mere
23/08 2011 21:44

Af Malene Neis

Indprint datoen 30. august 2011 i det indre af hjernebarken, for i efteråret/vinteren 2011 søsættes et stort litterært projekt, samt skrivekonkurrence i København.

Der vil blive opsat 28 Litterære Jukeboxe i Københavns Metro. I disse metalautomater kan de københavnske passagererne gratis tage et hæfte med en tekst skrevet af en af vinderne af denne litterære konkurrence. Metro-Litteratur forventer at uddele i alt 500.000 eksemplarer af 13 hæfter, trykt på 100% genbrugspapir. Vinder du, er reklameværdien massiv. 
Konkurrencen er åben for alle under 35 år, dvs. personer født efter d. 1. januar 1976. Tilmeldelsen er gratis for alle deltagere i alle sektioner. Det er tilladt at deltage i flere sektioner.

De tre sektioner er:
- Noveller, konditionerne for optagelse af en novelletekst i konkurrence er, at teksten skal være upubliceret og på dansk. Den skal være mindre end 18000 enheder inkl. mellemrum, men der er ikke nogen begrænsninger hvad angår bidragenes form (deltagerne må gerne indsende mere end en novelle, så længe den samlede tekst udgør max 18.000 enheder). Bidragene skal være forsynet med titlen på novellen, forfatterens navn, antallet af metro-stops som det tager – ifølge forfatteren selv – at læse novellen. Herudover en præsentation af forfatteren på 2.000 enheder, som indeholder forfatterens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Noveller, i én vedhæftet fil i doc eller rtf format (ikke docx). Teksterne skal indsendes senest den 30. august 2011.

- Digte, konditionerne for optagelse af digte er, at alle deltagere skal indsende 3 upublicerede digte, samt en præsentation af forfatteren på 2.000 enheder, som indeholder digttitlerne, forfatterens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Digte, i én vedhæftet fil i doc eller rtf format (ikke docx). Teksterne skal indsendes senest den 30. august 2011.
Vinderens 3 digte, sammen med de digte dommerpanelet vil udvælge fra alle de modtagne bidrag, vil blive udgivet i det 12. Metro Litteratur 2011 hæfte.

- Illustrationer: konditionerne for optagelse i kategorien illustrationer er, at Illustrationerne skal være inspireret af et kendt litterært værk (romaner, novelleantologier, digte, digtsamlinger, etc.), efter deltagerens eget valg, og danne et layout til et bogomslag, som inkluderertitel, forfatter og litterær genre og passer til formatet 10.5 x 14.5 cm. Desuden der max kan indsendes 2 illustrationer per deltager. Illustrationerne skal sendes som jpeg i en opløsning på 70 dpi, med deltagerens fornavn og efternavn som titel, sammen med en præsentation i Word på 2.000 enheder, som indeholder deltagerens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Illustrationer senest den 30. august 2011.
Deltagerne skal garantere at de er villige, hvis de bliver valgt, til at realisere en illustration til et omslag på et af de 13 Metro-Litteratur 2011 hæfter. Deltagerne vil have maksimalt seks dage fra novellen er modtaget til omslaget skal afleveres. Bestillingen vil ske mellem slutningen af september og begyndelsen af oktober 2011.

Find mere info om konkurrencen ved at klikke på følgende

Et komplekst forehavende

- en nærlæsning af Merete Torps digt "Himmelen suger"

Læs mere
12/02 2011 10:29

Af Mai Odgaard Sørensen

Mai Odgaard Sørensen går i denne opgave tæt på Merete Torps digt "Himmelen suger" fra digtsamlingen DIGTE II. Mai forsøger at forstå Torps uforståelige kunstværk ved at splitte det i atomer.

Opgaven blev indleveret på 2. semester på danskstudiet i 2010.

Nøgleord: Merete Torp, Himmelen suger, DIGTE II
Årstal: 2010
Karakter: 10

"Hvori, hvis du blot vilde"

-Dekonstruktive læsninger i Emil Aarestrups "Erotiske Situationer"

Læs mere
28/12 2010 14:41

Af Liv Sandvad Kudahl

Digteren Emil Aarestrup (1800-1856) er almindeligvis kendt som en romantisk digter, som modsat romantikerne og biedermeiertraditionen dyrker det immanente, især det skjulte, forbudte og erotiske. Genrebetegnelsen og navnet på digtsuiten
Erotiske Situationer har blandt andet ført til den udbredte opfattelse af Aarestrup som en mesterskildrer af situationen, det vil sige af referentiel virkelighed.

Liv Sandvad Kudahl har med sit bachelorprojekt sat sig for at undersøge, hvad dekonstruktionen i Derridas og Paul de Mans versioner kaster af sig, hvis man udsætter idéen om Aarestrups digte som situationsbeskrivelser for dekonstruktionens il n'v a pas de hors-texte (der er ikke noget udenfor-tekst).

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2009.


Nøgleord: Emil Aarestrup, Henrik Nordbrandt, litteraturhistorie, romantisme, dekonstruktion, Erotiske Situationer
Årstal: 2009
Karakter: 12

Katastrofelyrik

- En undersøgelse af katastrofen i Sophus Claussens "Imperia" og Inger Christensens "Alfabet"

Læs mere
11/12 2010 15:07

Af Liv Sandvad Kudahl

Med afsæt i to meget forskellige værker, Sophus Claussens "Imperia" (1909) og Inger Christensens "Alfabet" (1981), som dog til fælles har katastrofen i dens forskellige konstitutioner som tematisk omdrejningspunkt og som æstetisk fascinationskraft, undersøges det, hvorvidt der med disse værker er tale om en æstetisk nærværsoplevelse af skrækscenarier eller om et etisk telelogisk fremtidsperspektiv er til stede.

Sondringerne i opgaven motiverer en tese om, at digte om menneskers muligheder, og dermed muligheden af den menneskeskabte katastrofe, indebærer en etisk stillingtagen, imens digte, der beskriver, hvordan naturkatastrofen er uundgåelig, burde være mere æstetisk autonome.

Opgaven, som er skrevet i kandidatfaget Nærværets æstetik, blev indleveret på danskstudiet, INSS, i sommeren 2010.

Nøgleord: Sophus Claussen, Inger Christensen, Imperia, Alfabet, katastrofelyrik
Årstal: 2010
Karakter: 12

Vierge Moderne i tidens væv

- En intertekstuelt funderet nærlæsning af Edith Södergrans digt "Vierge Moderne"

Læs mere
28/04 2010 15:57

Af Jonas Petersen

I denne litteraturhistoriske opgave besvarer Jonas Petersen spørgsmålet
"Hvad er det, der er det moderne i titlen [Vierge Moderne]?"

I besvarelsen følger han tre spor: Moderne erkendelser, moderne formsprog og modernisme og perspektiverer til samtidige danske forfattere som Thit Jensen og Emil Bønnelycke.   

Opgaven er afleveret i faget Litteraturhistorie 3 på Dansk, KUA

Nøgleord: Vierge Moderne, Edith Södergran, moderne, modernisme, intertekstualitet, allusion
Årstal: 2009
Karakter: 12

Intertekstualitetens porte

Intertekstuelle strategier i Johannes V. Jensens to digte

"Columbus" og "Det røde træ".

Læs mere
28/04 2010 09:52

Af Jonas Petersen

I denne bacheloropgave besvarer Jonas Petersen spørgsmålene:

"Hvilken karakter har intertekstualiteten i de to digte [Columbus og Det røde træ] - og herunder - hvilket forhold er der mellem den refererede og den refererende tekst?

Det er nemlig især på spørgsmålet om intertekstualitet, at det modernistiske i digtene manifesterer sig, da referencerne både ejer sprog og erkendelse, men også spørgsmål om generisk og eksistensfilosofisk karakter byder sig til.

Altså skal det handle om sprog og erkendelse, intertekstualitet og modernisme mine nærlæsninger af Columbus og Det røde træ."

Bacheloropgaven er afleveret på Dansk, Københavns Universitet Amager.

Nøgleord: Johannes V. Jensen, Columbus, Det røde træd, intertekstuel, modernisme, sprog, eksistensfilosofi, digte, analyse
Årstal: 2010
Karakter: 12

Mere af poesien i København

- for den får sit eget hus

Læs mere
7/04 2010 15:37

Af Ida Johannessen

I Politikens I BYEN-sektion på nettet kan man læse, at foreningen Poesiens Hus skulle være klar til at åbne et helt hus for lyriske aktiviteter i Kronprinsessegade i København i sensommeren 2010.

Læs mere om det spændende projekt her på Politikens hjemmeside:

Poesien får sit eget hus

Søndag d. 11/4-2010 er der et støttearrangement for Poesiens Hus i Lille Vega i København, hvor bl.a. Søren Ulrik Thomsen og Benjamin Koppel optræder.

Læs mere på Vegas hjemmeside:

Støttearrangement for Poesiens Hus


Nøgleord: Poesiens Hus, støttearrangement
Årstal: 2010

Litteraturfestival i Århus

- der er fokus på formen, når Århus holder festival

Læs mere
12/03 2010 14:17

Af Ida Johannessen

Fra d. 23 til d. 26. april bliver der snakket om ord i Århus.
 
Festivalen, der er arrangereret af frivillige, henvender sig til både børn og voksne og har, ifølge eget udsagn, fokus på form "frem for et indholdsmæssigt tema".

Blandt festivalens aktiviteter og arrangementer er der en danmarksnyhed: på festivalens første dag bliver det første nordiske mesterskab i poetry slam afholdt på Studenterhus Århus.
 
Det er anden gang "Vild med ORD" afholdes.

Følg med på hjemmesiden og læs mere om aktiviteterne.
"Vild med ORD" er også på facebook.
 

Links:

Årstal: 2010

Johannes' Evangelium

Om allusioner i to digte af Johannes V. Jensen

Læs mere
2/03 2010 13:37

Lina Haahr Andersen

I denne opgave gennemgår Lina Andersen de to digte "Det røde træ" fra Digte 1906 og "Naturens afsked" fra Aarets Højtider (1925) af Johannes V. Jensen.

Hermed er der et spænd i tid, der opfordrer til en sammenlignende analyse.

Opgaven behandler de kristne metaforer og allusioner i digtene og giver en diskussion af den livsanskuelse, der kommer til udtryk.

Nøgleord: Johannes V. Jensen, digt, religiøs, kristen, Det røde træ, Naturens afsked, metafor, allusion
Årstal: 2009
Karakter: 10

Galgenfrist

- om det kvindelige "du" i Malinowskis "Galgenfrist"

Læs mere
22/02 2010 16:05

Af Sine Frejstrup

I denne opgave undersøger Sine Frejstrup det lyriske jegs møde med det kvindelige du i Ivan Malinowskis Galgenfrist.

Der er fokus på mødet og forholdet mellem kønnene og en klarlæggelse af kvinden  i forhold til modernitetens splittelse.

Der er en nærlæsning af ”Kærlighedsdigt”, en sammenlignende læsning af ”Heltindens død” og ”Status” og en kortfattet læsning af ”Til den fjerne elskede”.

Afleveret i valgfaget Modernismer på Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: Malinowski, Galgenfrist, modernisme, køn
Årstal: 2007
Karakter: 10

Var det synd?

En analyse af digtet "Var det synd?" af Emil Aarestrup

Læs mere
22/02 2010 15:49

Af Sine Frejstrup

Opgave afleveret i Litteraturanalyse ved Dansk, KUA, 2006

Nøgleord: Emil Aarestrup, Var det synd, digt, analyse
Årstal: 2006
Karakter: 10