Fra Saxo til retstavning: Dansk på skrift dækker over alt fra sproghistoriske og teoretiske tekster til tekster om poetisk skønlitteratur og formidling.
  
Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenfor som genvej på sitet.


Forløsning og opløsning - semesteropgave i litteraturhistorie af Trine Mæhl

Forløsning og opløsning - Identitet i Kalak af Kim Leine.

Læs mere
11/12 2014 09:31

Brandes: Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur

Så foreligger en digital udgave af Georg Brandes 6 bindsværk "Hovedstrømninger" lige til at hente i...

Læs mere
9/04 2013 15:55

Af Ebbe Kyrø

Georg Brandes (1842-1924) regnes for manden bag det moderne gennembrud i nordisk litteratur. I eftertiden blev han også betegnet som "kulturradikal". Og hvor det i første omgang var en hædersbevisning, blev det op gennem de første år af det 21. århundrede et skældsord.

Hovedstrømninger udkom i årene 1872-90, og indholdet stammer fra en lang række forelæsninger, Georg Brandes holdt på Københavns Universitet.

Med sine 6 bind er det en lidt tung last at slæbe hjem fra biblioteket, og det er nok de færreste, som har læst værket fra a til z. Men nu har pensioneret bibliotekar Jens Guld påtaget sig opgaven at OCR-scanne indholdet, så der nu foreligger en komplet udgave af Brandes provokerende tanker. Og det tilmed i en pdf-udgave, hvor man kan søge på ord og sætninger.

Jens Guld skriver om, hvorfor f.eks. danskstuderende skal læse Brandes i dag: "Det er fordi meget af det Brandes tumlede med stadig er aktuelt idag. Skal vi være navlebeskuere eller skal vi se ud over grænserne. Skal vi tænke nyt eller forblive trygt i det gamle. Danmark var i de dage (1870'erne) kulturelt bagud i forhold til Europa og Brandes slog vinduerne op og startede en tiltrængt kulturrevolution. Det skabte ballade og selv her i det 21de århundrede er der efterdønninger af dette "Moderne Gennembrud", som hen ad vejen har fået navneforandring til "De Kulturradikale". "

Værs'go at gå i gang med de seks bind:

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 2

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 3

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 4

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 5

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 6

 

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 1

Holbergs første levnedsbrev, bacheloropgave af Morten Nielsen

Her er chancen for at læse om nordmanden, som vi danskere ser som en af vores største forfattere.

Læs mere
19/06 2012 09:01

Af Ebbe Kyrø

 

Holbergs memoirer udkom i tre levnedsbreve i 1728, 1737 og 1743. Levnedsbrevene vidner om en ung, fattig og begavet mands underholdende, spraglede og ind i mellem farlige rejseoplevelser.

 

Opgaven blev indleveret på danskstudiet på Københavns Universitet i januar 2012 og indbragte et 12-tal. Læs Morten Nielsens bacheloropgave om Holberg.

Biografi mellem Bürger og Bourriaud

En litteraturhistorisk avantgardediskussion forsøgt applikeret på "Claus Beck-Nielsen...

Læs mere
4/01 2011 15:26

Af Liv Sandvad Kudahl

Værket "Claus Beck-Nielsen (1963-2001)", også kaldet "Biografi", går, modsat Peter Bürgers krav anno 1974 til avantgarden om at tage afstand fra ”Institution Kunst”, i clinch med institutioner indefra, og diskuterer institutionen, kunstnerens og publikums forhold til hinanden her og nu og i hverdagen, i stedet for at opstille utopier, der peger ud af øjeblikkets situation. Hvad er argumentet for at intervenere indefra, når man i stedet kan afholde sig fra overhovedet at interagere med institutionen, som Bürger fordrer? Den diskussion er interessant, og Liv Sandvad Kudahl har med denne opgave sat sig for at se nærmere på nogle af de debattører, der har diametralt forskellige syn på især avantgardekunsts relation til institutionerne.

Opgaven, som er skrevet i faget Litteraturhistorie 3, blev indleveret på danskstudiet, INSS, i 2008.

Nøgleord: Claus Beck-Nielsen, avantgardeteori, Peter Bürger, Nicolas Bourriaud
Årstal: 2008
Karakter: 12

"Hvori, hvis du blot vilde"

-Dekonstruktive læsninger i Emil Aarestrups "Erotiske Situationer"

Læs mere
28/12 2010 14:41

Af Liv Sandvad Kudahl

Digteren Emil Aarestrup (1800-1856) er almindeligvis kendt som en romantisk digter, som modsat romantikerne og biedermeiertraditionen dyrker det immanente, især det skjulte, forbudte og erotiske. Genrebetegnelsen og navnet på digtsuiten
Erotiske Situationer har blandt andet ført til den udbredte opfattelse af Aarestrup som en mesterskildrer af situationen, det vil sige af referentiel virkelighed.

Liv Sandvad Kudahl har med sit bachelorprojekt sat sig for at undersøge, hvad dekonstruktionen i Derridas og Paul de Mans versioner kaster af sig, hvis man udsætter idéen om Aarestrups digte som situationsbeskrivelser for dekonstruktionens il n'v a pas de hors-texte (der er ikke noget udenfor-tekst).

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2009.


Nøgleord: Emil Aarestrup, Henrik Nordbrandt, litteraturhistorie, romantisme, dekonstruktion, Erotiske Situationer
Årstal: 2009
Karakter: 12

Storbyen set impressionistisk og ekspressionistisk

En litteraturhistorisk behandling af Herman Bangs "Stuk" og Tom Kristensen "Livets arabesk"

Læs mere
6/05 2010 15:37

Af Troels Poulsen og Henriette Sørensen

Fra opgavens indledning:

"Herman Bangs Stuk fra 1887 og Tom Kristensens Livets Arabesk fra 1921 er prosaværker, der begge har storbyen som ramme for handlingen.

Storbyen er dog mere end blot en kulisse i de to værker.
Forfatterne udtrykker igennem fremstillingen af storbyen værkernes tematik og bruger storbyen som et symbol på storbymenneskets skæbne. 

(...)

Formålet med opgaven er at belyse, hvordan forfatterne skildrer storbyen henholdsvis impressionistisk og ekspressionistisk.

Hvordan opbygger forfatterne på impressionistisk og ekspressionistisk vis en illusion om storbyen? I den forbindelse er det relevant at undersøge, hvordan skildringen af storbyen i de to værker har relation til deres samtidige historiske og kunstneriske periode.

Hvilke syn har forfatterne på storbyen, og hvordan er synet på kunst i de to værker?

Hvordan skildrer forfatterne henholdsvis forfald og kaos i storbyen i de to værker?

Gør forfatternes kunstneriske valg værkerne svære at læse? 

Opgaven er afleveret i faget Litteraturhistorie 2 på Dansk, INSS, Københavns Universitet     

Nøgleord: Stuk, Herman Bang, Tom Kristensen, Livets Arabesk, storbyen, impressionisme, ekspressionisme, litteraturhistorie
Årstal: 2006
Karakter: 10

Peder Palladius

- Visitatsbogen

Læs mere
30/03 2010 16:18

Af Sara Kohl

"Palladius dør i 1560, og først langt senere i 1867 udkommer Visitatsbogen i sin fulde form.

Han var, som man kan se, en vigtig person i den danske reformation, men er blevet glemt sammen med, at hans livsanliggende, reformationen, er kommet på afstand.

Hans evne til at skrive det danske sprog er blevet sammenlignet med H. C. Andersen og Visitatsbogen fremhævet som et af vore litterære hovedværker."

I denne litteraturhistoriske opgave sætter Sara Kohl Peder Palladius, forfatteren af Visitatsbogen, og værket selv og ind i deres rette kontekst, reformationstiden. Hun analyserer bl.a. kompositionen og sprogbrugen.      

Nøgleord: Peder Palladius, Visitatsbogen, reformationen
Årstal: 2006
Karakter: bestået

Udviklingsromanen

- "Den forsvundne fuldmægtig" og "Jørgen Stein"

Læs mere
30/03 2010 13:13

Af Sara Kohl

I opgaven undersøger Sara Kohl hvordan "Den forsvundne fuldmægtig" og "Jørgen Stein" forholder sig til genren udviklingsroman.

Hun sammenligner de to værker i.f.t. temaer og komposition og holder dem op mod den klassiske udviklingsroman.

Opgaven blev indleveret på 4. semester på danskstudiet i 2008.

Nøgleord: Den forsvundne fuldmægtig, Jørgen Stein, Hans Scherfig, Jacob Paludan, udviklingsroman, mellemkrigstid
Årstal: 2008
Karakter: 7 (ny skala)

Den Interessante Dæmon

En undersøgelse af Djævelen som litterært motiv

Læs mere
23/03 2010 14:38

Af Lars-Jakob Harding Kællerød 

I denne omfattende bacheloropgave tager Lars-Jakob dæmonien i litteraturen op.

Med et solidt litteraturhistorisk fundament i Biblen og forfatterne Dante, Milton, Goethe og Hoffmann udforsker han bl.a. H. C. Andersens "Den lille Havfrue".

Fokus er på djævlemotivet og de forskellige former for dæmoni, der er på spil i værkerne.


Nøgleord: guddommelig, dæmon, djævel, biblen, Dante, Milton, Goethe, Hoffmann, H. C. Andersen,
Den lille Havfrue, Snedronningen, skyggen

Årstal: 2009
Karakter: 12

Illusion og forførelse fra Kierkegaard til Blixen

- eller fra Blixen til Kierkegaard?

 

"Ehrengard" læst som replik til "Forførerens Dagbog"

Læs mere
2/03 2010 14:06

Af Lina Haahr Andersen

En sammenlignende analyse af to forførelseshistorier med forskellige udgange.

Nøgleord: Blixen, Kierkegaard, forførelse, illusion, intertekstuel, replik
Årstal: 2010
Karakter: 10

Tiden i skriften

- linjer i den nordiske dagbogsfiktion

Læs mere
22/02 2010 10:04

Af Sine Frejstrup

I denne bacheloropgave sætter Sine Frejstrup den klassiske dagbogsfiktion op mod en nyere og mere eksperimenterende type dagbogsroman.

Omdrejningspunktet er de to romaner 6512 (1969) af Per Højholt og den norske NAIV. SUPER. (1996) af Erlend Loe.

Hun kigger på genrekonventioner og fornyelser inden for traditionen og tager afsæt i tre klassiske dagbogsromaner: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Forførerens Dagbog og Løgneren.

Opgaven er afleveret som bachelorprojekt ved Dansk, KUA, 2009

Nøgleord: Bachtin, genre, gernekonventioner, dagbog, dekonstruktion, Brudstykker af en landsbydegns dagbog, Forførerens dagbog, Løgneren, Naiv. Super.,Loe, 6512, Højholt
Årstal: 2009
Karakter: 12

Kunst eller kærlighed

Den modernistiske kunsterproblematik i

"Unge bander" og "Drømmerne"

Læs mere
18/02 2010 10:51

Af Peter Gade Stendal

En analyse af Sophus Claussens og Karen Blixens stillingtagen til den modernistiske kunstnerproblematik.

Skriftligt projekt i faget Litteraturhistorie II, Dansk, KUA, 2001

Nøgleord: kunstnerproblematik, modernisme, modernistisk, Sophus Claussen, Karen Blixen, Unge bander, Drømmerne
Årstal: 2001

Den fantastiske fortælling

- med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen

 

Læs mere
15/02 2010 13:41

Af Anna Schmidt

Den fantastiske fortælling får i Danmark sit egentlige gennembrud i første halvdel af 1800-tallet, hvor navnligt H. C. Andersens tekster rummer træk, der gør det nærliggende at placere dem inden for den fantastiske litteratur.

En del af disse træk tages sidenhed op af bl.a. Karen Blixen og Villy Sørensen.
 
I denne opgave fokuseres der primært på tekster af disse tre forfattere, men tekster af andre forfattere bliver også berørt i mindre omfang.
 
Opgaven er afleveret på grunduddannelsen i dansk ved KU.

Nøgleord: fantastisk fortælling, Karen Blixen, H.C. Andersen, Villy Sørensen, romantisme, romantik
Årstal: 2003