Fra Saxo til retstavning: Dansk på skrift dækker over alt fra sproghistoriske og teoretiske tekster til tekster om poetisk skønlitteratur og formidling.
  
Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenfor som genvej på sitet.


Aben bag menneskemasken, af Trine Mæhl

En analyse af novellesamlingen "Bavian" af Naja Marie Aidt.

Læs mere
11/12 2014 09:43

Forløsning og opløsning - semesteropgave i litteraturhistorie af Trine Mæhl

Forløsning og opløsning - Identitet i Kalak af Kim Leine.

Læs mere
11/12 2014 09:31

En meningsløs søgen efter mening, af Trine Mæhl

Hvordan og hvorfor nedbrydes konventionelle meningsstrukturer i "Huden er det elastiske hylster der...

Læs mere
11/12 2014 09:25

Holbergs første levnedsbrev, bacheloropgave af Morten Nielsen

Her er chancen for at læse om nordmanden, som vi danskere ser som en af vores største forfattere.

Læs mere
19/06 2012 09:01

Af Ebbe Kyrø

 

Holbergs memoirer udkom i tre levnedsbreve i 1728, 1737 og 1743. Levnedsbrevene vidner om en ung, fattig og begavet mands underholdende, spraglede og ind i mellem farlige rejseoplevelser.

 

Opgaven blev indleveret på danskstudiet på Københavns Universitet i januar 2012 og indbragte et 12-tal. Læs Morten Nielsens bacheloropgave om Holberg.

Poesiens blå time

Naja Maria Aidt møder Lillian Munk Rösing på Københavns Universitet

Læs mere
10/08 2011 14:40

Af Malene Neis

Under navnet, Poesiens blå time møder forfatteren Naja Maria Aidt, litteraturanmelderen og lektor ved institut for Kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet, Lillian Munk Rösing. Kunstneren og fagkundskaben sætter hinanden i stævne, og det bliver helt sikkert interessant at opleve, især for den litteraturinteresserede.

Oplev et sjældent møde i litteraturen på KUA (Københavns Universitet, Amager) den 8. september mellem klokken 17.00 & 18.00 på det Humanistiske Fakultet i Njalsgade 112

 

Fra Himmelbjerget til Venusbjerget

- En undersøgelse af kvinden og hendes konsekvens i Sophus Claussens forfatterskab

Læs mere
22/11 2010 22:11

Af Amalie Laulund Trudsø

I Amalie Laulund Trudsøs bachelorprojekt undersøges de mange kvindebilleder i Sophus Claussens forfatterskab. Fra 1800-tallets borgerpige over både dronninger og gudinder til hekse og troldkvinder, påvises der, hvordan forfatteren i frustration over sin samtid og dens kyske normer for samliv sublimerer sit begær efter kvinder af kød og blod til dem, han skriver om – og således lader sit erotiske liv nå uanede højder i sin digtning. Det viser sig, at selv kvinden i sin ideelle form ikke når samme højder som ordet!

En lang række værker analyseres i opgaven: Bl.a. rejseromanen Valfart,  romanen Unge Bander samt digtene ”Rejseminder”, ”Mennesket og Digteren”, ”Afrodites Dampe”, ”Hos Heksen i Endor” mfl.

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2010.

Nøgleord: Sophus Claussen, kvindebilleder, Valfart, Unge Bander, Rejseminder, Mennesket og Digteren, Afrodites Dampe, Hos Heksen i Endor
Årstal: 2010
Karakter: 12

Dyret i mennesket

- En narratologisk analyse af "Bavian"

Læs mere
4/05 2010 10:22

Af Anna Kristiansen

Fra bacheloropgavens indledning:

" I 2006 udkom Naja Marie Aidts novellesamling Bavian, der på trods af den skarpe konkurrence formåede at tage kritikerprisen i 2007 og Nordisk Råds Litteraturpris i 2008.

'Sorg og livsglæde, smerte, angst og fortrøstning stråler igennem Naja Marie Aidts noveller på en måde, der er klassisk i sit anslag, men overraskende nyskabende i sin flertonighed. Og så implicerer de noget så sjældent som ægte livsklogskab', sådan begrundede Nordisk Råd officielt, hvorfor prisen skulle tildeles netop Aidt.

Denne opgave vil beskæftige sig med nyere fortælleformer, og netop pga. denne 'nyskabende flertonighed' har jeg valgt at bruge Bavian som eksempel.

Jeg vil således vise, hvordan værket med narratologiske finesser ægger og leger med sin læser og fører ham bag lyset."

Anna Kristiansen bruger teori fra bl.a. Gerard Genette, Wayne C. Booth, Brian Richardson og Anita Nell Albertsen.

Opgaven er afleveret som bacheloropgave på Dansk, INSS, Københavns Universitet.

Nøgleord: Naja Marie Aidt, Bavian, narratologi, nykritik, nærlæsning, Genette, Booth, Richardson, Albertsen, Rosiek
Årstal: 2009
Karakter: 12

Moon Palace

- En analyse af Paul Austers værk som narrativ og metafiktiv konstruktion

Læs mere
4/05 2010 10:04

Af Troels Poulsen

I denne opgave undersøger Troels Poulsen samspillet mellem den retrospektive førstepersonsfortælling og de metafiktive dimensioner i Moon Palace og dette samspils betydning for romanens samlede udsagn.

Han bruger teori fra bl.a. Dorrit Cohn og Anker Gemzøe.

Opgaven er afleveret i kurset "Fortælleren og fortællingen" på INSS, Københavns Universitet. 

Nøgleord: Moon Palace, Paul Auster
Årstal: 2008
Karakter: 12

Intertekstualitetens porte

Intertekstuelle strategier i Johannes V. Jensens to digte

"Columbus" og "Det røde træ".

Læs mere
28/04 2010 09:52

Af Jonas Petersen

I denne bacheloropgave besvarer Jonas Petersen spørgsmålene:

"Hvilken karakter har intertekstualiteten i de to digte [Columbus og Det røde træ] - og herunder - hvilket forhold er der mellem den refererede og den refererende tekst?

Det er nemlig især på spørgsmålet om intertekstualitet, at det modernistiske i digtene manifesterer sig, da referencerne både ejer sprog og erkendelse, men også spørgsmål om generisk og eksistensfilosofisk karakter byder sig til.

Altså skal det handle om sprog og erkendelse, intertekstualitet og modernisme mine nærlæsninger af Columbus og Det røde træ."

Bacheloropgaven er afleveret på Dansk, Københavns Universitet Amager.

Nøgleord: Johannes V. Jensen, Columbus, Det røde træd, intertekstuel, modernisme, sprog, eksistensfilosofi, digte, analyse
Årstal: 2010
Karakter: 12

Udviklingsromanen

- "Den forsvundne fuldmægtig" og "Jørgen Stein"

Læs mere
30/03 2010 13:13

Af Sara Kohl

I opgaven undersøger Sara Kohl hvordan "Den forsvundne fuldmægtig" og "Jørgen Stein" forholder sig til genren udviklingsroman.

Hun sammenligner de to værker i.f.t. temaer og komposition og holder dem op mod den klassiske udviklingsroman.

Opgaven blev indleveret på 4. semester på danskstudiet i 2008.

Nøgleord: Den forsvundne fuldmægtig, Jørgen Stein, Hans Scherfig, Jacob Paludan, udviklingsroman, mellemkrigstid
Årstal: 2008
Karakter: 7 (ny skala)

Frøkenen

- en læsning af novellen af Herman Bang

Læs mere
30/03 2010 11:21

Af Sara Kohl 

Sara Kohl kigger på bl.a. kompositionen, fortælleren og sproget i sin gennemgang af novellen "Frøkenen" af Herman Bang.

Opgaven blev indleveret på 2. semester på danskstudiet i 2007.

Nøgleord: Frøkenen, Herman Bang, novelle, analyse
Årstal: 2007
Karakter: Bestået, fin læsning med en mængde gode citatbelagte iagttagelser

Kostym

- en skitse til en analyse af novellen af Ninni Holmquist

Læs mere
30/03 2010 10:35

Af Sara Kohl

I denne opgave kigger Sara Kohl på den minimalistiske, svenske 1990'er-novelle Kostym og trækker tråde til samtidens danske litteratur.

Opgaven er afleveret i faget Svensk ved Dansk, Københavns Universitet.

Nøgleord: Ninni Holmquist, Kostym, novelle, minimalisme, svensk
Årstal: 2007
Karakter: bestået

Den Interessante Dæmon

En undersøgelse af Djævelen som litterært motiv

Læs mere
23/03 2010 14:38

Af Lars-Jakob Harding Kællerød 

I denne omfattende bacheloropgave tager Lars-Jakob dæmonien i litteraturen op.

Med et solidt litteraturhistorisk fundament i Biblen og forfatterne Dante, Milton, Goethe og Hoffmann udforsker han bl.a. H. C. Andersens "Den lille Havfrue".

Fokus er på djævlemotivet og de forskellige former for dæmoni, der er på spil i værkerne.


Nøgleord: guddommelig, dæmon, djævel, biblen, Dante, Milton, Goethe, Hoffmann, H. C. Andersen,
Den lille Havfrue, Snedronningen, skyggen

Årstal: 2009
Karakter: 12

Unaturlig Narratologi

Nyt minileksikon om mere eksperimenterende måder at fortælle på.

Læs mere
8/03 2010 10:28

Af Ida Johannessen

Jan Alber, Henrik Skov Nielsen og Brian Richardson har redigeret og samlet et såkaldt "Dictionary of Unnatural Narratology".

Unnatural defineres i denne sammenhæng som noget, der gør vold på de konventionelle grænser for realisme. 

Miniopslagsværket ligger frit tilgængeligt på Aarhus Universitets hjemmeside:

Dictionary of Unnatural Narratology


Nøgleord: narratologi, fortæller, realisme, fiktion
Årstal: 2010

Illusion og forførelse fra Kierkegaard til Blixen

- eller fra Blixen til Kierkegaard?

 

"Ehrengard" læst som replik til "Forførerens Dagbog"

Læs mere
2/03 2010 14:06

Af Lina Haahr Andersen

En sammenlignende analyse af to forførelseshistorier med forskellige udgange.

Nøgleord: Blixen, Kierkegaard, forførelse, illusion, intertekstuel, replik
Årstal: 2010
Karakter: 10

Johannes' Evangelium

Om allusioner i to digte af Johannes V. Jensen

Læs mere
2/03 2010 13:37

Lina Haahr Andersen

I denne opgave gennemgår Lina Andersen de to digte "Det røde træ" fra Digte 1906 og "Naturens afsked" fra Aarets Højtider (1925) af Johannes V. Jensen.

Hermed er der et spænd i tid, der opfordrer til en sammenlignende analyse.

Opgaven behandler de kristne metaforer og allusioner i digtene og giver en diskussion af den livsanskuelse, der kommer til udtryk.

Nøgleord: Johannes V. Jensen, digt, religiøs, kristen, Det røde træ, Naturens afsked, metafor, allusion
Årstal: 2009
Karakter: 10

Sagan om busschauffören som tänkte att va fan

Om en buschauffør og en embedsmand der vælger flugten

Læs mere
23/02 2010 11:06

Af Sine Frejstrup

Læsning af "Sagan om busschauffören som tänkte att va fan" af Tage Danielsson og tematisk sammenligning med "Den forsvundne fuldmægtige" af Hans Scherfig.

Opgave afleveret i faget Svensk, Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: svensk, læsning, analyse, Sagan om busschauffören som tänkte att va fan, Tage Danielsson, Hans Scherfig, Den forsvunde fuldmægtige, saga, eventyr, krimi
Årstal: 2007
Karakter: bestået med ros

Galgenfrist

- om det kvindelige "du" i Malinowskis "Galgenfrist"

Læs mere
22/02 2010 16:05

Af Sine Frejstrup

I denne opgave undersøger Sine Frejstrup det lyriske jegs møde med det kvindelige du i Ivan Malinowskis Galgenfrist.

Der er fokus på mødet og forholdet mellem kønnene og en klarlæggelse af kvinden  i forhold til modernitetens splittelse.

Der er en nærlæsning af ”Kærlighedsdigt”, en sammenlignende læsning af ”Heltindens død” og ”Status” og en kortfattet læsning af ”Til den fjerne elskede”.

Afleveret i valgfaget Modernismer på Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: Malinowski, Galgenfrist, modernisme, køn
Årstal: 2007
Karakter: 10

Var det synd?

En analyse af digtet "Var det synd?" af Emil Aarestrup

Læs mere
22/02 2010 15:49

Af Sine Frejstrup

Opgave afleveret i Litteraturanalyse ved Dansk, KUA, 2006

Nøgleord: Emil Aarestrup, Var det synd, digt, analyse
Årstal: 2006
Karakter: 10

Strukturalistisk tilgang til litteratur

En teoretisk historik for den strukturalistiske metode...

Læs mere
22/02 2010 15:20

Af Sine Frejstrup

...med præsentation af metodens greb og en statusvurdering.

Opgave afleveret i faget Litteraturanalyse 3 på Dansk, KUA, 2008

Nøgleord: strukturalisme, Saussure, læsemetode, videnskabsteori, analyse, sprogvidenskab, lingvistik
Årstal: 2008
Karakter: Bestået med jævn ros

Otto Heinrich og Bjergtagen

- en sammenligning af "Bjergtagen I-II" og "Otto Heinrich"

Læs mere
22/02 2010 11:25

Af Sine Frejstrup

I opgaven sammenligner Sine Frejstrup M.A. Goldschmidts "Bjergtagen" I-II (1868) og Herman Bangs "Otto Heinrich" (1886).

Hun gennemgår teksternes stiltræk, temaer og fortælleteknik.

Opgaven er en førsteårssemesteropgave afleveret ved Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: Bjergtagen, Goldschmidt, Otto Heinrich, Herman Bang, fortællestil, fortæller, realisme, magi, metaforer, længsel
Årstal: 2007
Karakter: 11

Pesten i Bergamo

- en læsning af J.P. Jacobsens novelle

Læs mere
22/02 2010 10:49

Af Sine Frejstrup

En kort læsning af J.P. Jacobsens novelle "Pesten i Bergamo" med fokus på kompositionen og fortælleren.

Nøgleord: J.P. Jacobsen, Pesten i Bergamo, læsning, analyse, komposition, fortæller
Årstal: 2007
Karakter: Bestået med ros

Tiden i skriften

- linjer i den nordiske dagbogsfiktion

Læs mere
22/02 2010 10:04

Af Sine Frejstrup

I denne bacheloropgave sætter Sine Frejstrup den klassiske dagbogsfiktion op mod en nyere og mere eksperimenterende type dagbogsroman.

Omdrejningspunktet er de to romaner 6512 (1969) af Per Højholt og den norske NAIV. SUPER. (1996) af Erlend Loe.

Hun kigger på genrekonventioner og fornyelser inden for traditionen og tager afsæt i tre klassiske dagbogsromaner: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Forførerens Dagbog og Løgneren.

Opgaven er afleveret som bachelorprojekt ved Dansk, KUA, 2009

Nøgleord: Bachtin, genre, gernekonventioner, dagbog, dekonstruktion, Brudstykker af en landsbydegns dagbog, Forførerens dagbog, Løgneren, Naiv. Super.,Loe, 6512, Højholt
Årstal: 2009
Karakter: 12

Volvo Lastvagnar

En narratologisk analyse af den uortodokse fortællestil i "Volvo Lastvagnar"

Læs mere
19/02 2010 11:05

Af Anna Kristiansen

"Erlend Loe er kendt for at skrive humoristiske bøger om mænd i midtvejskrise, der pludselig ikke ved, hvor deres liv skal føre dem hen, og historierne om Doppler er ingen undtagelse.

Det har da også fået flere anmeldere af især Volvo Lastvagnar til at beskylde Loe for at være uoriginal og ude af stand til at forny sig.

Jeg vil dog i denne opgave argumentere for, at Volvo Lastvagnar er nyskabende sammenlignet med såvel Loes tidligere værker som med skandinavisk litteratur generelt, måske ikke tematisk, men narratologisk."

Nøgleord: Volvo Lastvagnar, Erlend, Loe, narratologi, fortæller, upålidelig
Årstal: 2009
Karakter: Bestået med ros

Erlend Loe

"Mening, fortolkning og bankebræt" - en litteraturanalytisk gennemgang af Erlend Loes "Naiv.Super"

Læs mere
18/02 2010 13:39

Af Nis Skaun Vraasø

Den norske forfatter Erlend Loe fik et mindre gennembrud i Danmark med romanen ’Doppler’ fra 2004.

Bogen er en humoristisk og naivistisk fortælling om en ung mand, der flygter fra sin familie og borgerlige tilværelse for at bosætte sig i en skov sammen med en forældreløs elgkalv.

Trods en voksende fanskare i de skandinaviske lande har Loe fra starten haft det svært, når det gjaldt om at blive accepteret af den mere seriøse del af den litterære verden.

Hans til tider ultranaivistiske stil og simple, fjollede plots har brændemærket ham som en slags komiker snarere end seriøs forfatter.

At rubricere Loe som illitterær er dog ikke fair. Han er snarere antilitterær.

Og netop denne betegnelse kan, paradoksalt nok, rumme en nøgle til en forståelse af Loes litterære projekt.

Nøgleord: Erlend Loe, Naiv.Super., Doppler, L, naivisme, antilitteratur, litteraturanalyse
Årstal: 2008

Livet er lidt som en rejse...

...hvorfor smadre et hotelværelse, når jeg ikke gider?

 

Om postmodernisme og Erlend Loe

 

Læs mere
18/02 2010 13:38

Af Dan Skjødt Jensen

Afleveret som opgave i Litteratur på Ålborg Seminarium.

Opgaven behandler litteraturundervisning på de ældste klassetrin i folkeskolen med fokus på postmodernisme, norsk skønlitteratur og forfatteren Erlend Loe.

Nøgleord: postmodernisme, Erlend Loe, litteraturundervisning, folkeskolen, didaktik, nykritik, Naiv.Super.
Årstal: 2004

Herman Bang og Jan Sonnergaard

"Blandt dandyer og yuppier" - en litteraturhistorisk sammenligning af dekadencen

Læs mere
18/02 2010 11:30

Af Nis Skaun Vraasø

I 1887 udgav Herman Bang romanen ’Stuk’. Bogen skildrer det myldrende liv i et København, som står på tærskelen til et nyt århundrede og er et portræt af selve storstaden København såvel som dens indbyggere.

Bang antyder allerede i titlen, at dette portræt ikke er en entydig kærlighedserklæring men snarere en skildring af tomheden, der lurer bag den mondæne skal hos romanens moderne storbymennesker.

Også Jan Sonnergaard har med sin københavnske novelletrilogi (1997-2003) forsøgt at fange en mængde storbyskæbner i 1990’ernes København.

Flere af disse mennesker er gennemsyrede af egoisme, forlorenhed og moralsk fordærv ikke ulig personerne i Bangs roman.

De to værker har tematiske såvel som stilistiske lighedspunkter og er desuden begge eksempler på ’moderne’ storbyfortællinger skrevet ved hvert sit århundredeskifte.

Jeg vil i denne opgave sammenligne de to værker som eksempler på dansk romanskrivning efter Det Moderne Gennembrud.

Her vil jeg tage udgangspunkt i dekadence som litterært begreb, for at belyse den kulturpessimisme som jeg vil hævde deles af Bang og Sonnergaard.

Nøgleord: Det Moderne Gennembrud, Jan Sonnergaard, Herman Bang, Stuk, dekadence, kulturpessimisme, København, novelletrilogi, storbyfortællinger
Årstal: 2007

Kunst eller kærlighed

Den modernistiske kunsterproblematik i

"Unge bander" og "Drømmerne"

Læs mere
18/02 2010 10:51

Af Peter Gade Stendal

En analyse af Sophus Claussens og Karen Blixens stillingtagen til den modernistiske kunstnerproblematik.

Skriftligt projekt i faget Litteraturhistorie II, Dansk, KUA, 2001

Nøgleord: kunstnerproblematik, modernisme, modernistisk, Sophus Claussen, Karen Blixen, Unge bander, Drømmerne
Årstal: 2001

Mellem krop og sjæl

Postmodernisme, Pia Tafdrup og Kirsten Hammann

Læs mere
18/02 2010 10:14

Af Kirstine Ejlertsen

En undersøgelse af hvordan forholdet mellem krop og bevidsthed kan være medvirkende til en fornyet forståelse af postmodernismens placering i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Bacheloropgave i Litteraturhistorie.

Nøgleord: krop, sjæl, bevidsthed, postmodernisme, litteraturhistorie, Pia Tafdrup, Kirsten Hammann
Årstal:

Det store frigørelsesprojekt

Kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion og seksualitet

Læs mere
18/02 2010 09:57

Af Anders Grove

Litteraturhistorisk perspektiv på kulturradikalismen under det
moderne gennembrud og i mellemkrigstiden - med særlig vægt på de to strømningers opfattelse af religion og seksualitet.

Opgave skrevet i Litteraturhistorie II på Dansk, Københavns Universitet

Nøgleord: kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion, seksualitet, mellemkrigstiden, litteraturhistorie, frigørelse, frigørelsesprojekt
Årstal: ?

Strukturalisme

Strukturalisme kaldes en af de klassiske litteraturteorier...

 

Læs mere
17/02 2010 14:25

Af Sara Kohl

...få praktiserer den, mange tager afstand fra den, men alle forholder sig til den.

Opgaven er en introduktion til strukturalisme, der samtidig gør rede for strukturalismens historiske udvikling.

Der er fokus på den den litterære strukturalisme, mens dens lingvistiske ophav også behandles.

Teksten gennemgår vigtige begreber, hovedskikkelser og strukturalismens position i feltet af litteraturteorier.

Opgaven blev indleveret på 4. semester på danskstudiet i 2008.

Nøgleord: strukturalisme, litteraturteori, Saussure, sprogvidenskab, sprogsystem
Årstal: 2008
Karakter: bestået

Den fantastiske fortælling

- med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen

 

Læs mere
15/02 2010 13:41

Af Anna Schmidt

Den fantastiske fortælling får i Danmark sit egentlige gennembrud i første halvdel af 1800-tallet, hvor navnligt H. C. Andersens tekster rummer træk, der gør det nærliggende at placere dem inden for den fantastiske litteratur.

En del af disse træk tages sidenhed op af bl.a. Karen Blixen og Villy Sørensen.
 
I denne opgave fokuseres der primært på tekster af disse tre forfattere, men tekster af andre forfattere bliver også berørt i mindre omfang.
 
Opgaven er afleveret på grunduddannelsen i dansk ved KU.

Nøgleord: fantastisk fortælling, Karen Blixen, H.C. Andersen, Villy Sørensen, romantisme, romantik
Årstal: 2003