Fra Saxo til retstavning: Dansk på skrift dækker over alt fra sproghistoriske og teoretiske tekster til tekster om poetisk skønlitteratur og formidling.
  
Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenfor som genvej på sitet.


Kognitiv semantik

- Sprogsynets styrker og svagheder

Læs mere
22/04 2010 10:11

Af Anna Kristiansen 

Mark Johnson og George Lakoff revolutionerede i 1980 den eksisterende viden om metaforteori og grundlagde samtidig det kognitive sprogsyn med bogen Metaphors We Live By (Hverdagens metaforer). 

I denne opgave behandler Anna Kristiansen forskellige aspekter af den kognitive semantik og diskuterer, hvordan de hænger sammen med sprogsynet som helhed, herunder i hvilken grad, de lever op til den kognitive forpligtelse og generaliseringsforpligtelsen.

Hun gør rede for hovedsynspunkter og centrale begreber i den kognitive semantik og diskuterer, i hvilket omfang sprogsynet formår at beskrive forskellige aspekter af sproget, og hvordan det står i forhold til andre herskende sprogsyn.   

Nøgleord: kognitiv semantik, Lakoff, Johnson, sprogsyn, metafor, hverdagens metaforer
Årstal: 2008
Karakter: 10 (ny skala)

Engelske indlån og kodeskift i dansk

- sociolingvistiske tilgange

Læs mere
23/02 2010 10:15

Af Sine Frejstrup 

Fra opgaven:

"Jarvad har foretaget en optælling af forekomster af engelske ord i tekster, der for forskellige fagbøger ligger på mellem 0,01-1,10 %.

Hos Rathje viser en undersøgelse af samtaler, at den procentvise del af engelske udtryk svarer til Pia Jarvads optælling, nemlig lige omkring 1 %.

Det er tilsyneladende ikke en stor del, engelsk udgør.

Hvordan hænger det sammen med udmeldingerne og den generelle opfattelse af engelsk påtrængenhed?

Og hvorfor sker der engelske indlån, og hvordan bruges de så?

Disse spørgsmål falder inden for feltet sprogforandringer, og jeg vil i det følgende se på sprogvidenskabens bedste forklaringsmodeller."

Opgave afleveret i faget Sprog, Dansk, KUA, 2007

Nøgleord:sociolingvistik, engelsk, indlån, kodeskift, domænetab, metode
Årstal: 2007
Karakter: 10

Strukturalistisk tilgang til litteratur

En teoretisk historik for den strukturalistiske metode...

Læs mere
22/02 2010 15:20

Af Sine Frejstrup

...med præsentation af metodens greb og en statusvurdering.

Opgave afleveret i faget Litteraturanalyse 3 på Dansk, KUA, 2008

Nøgleord: strukturalisme, Saussure, læsemetode, videnskabsteori, analyse, sprogvidenskab, lingvistik
Årstal: 2008
Karakter: Bestået med jævn ros

Tiden i skriften

- linjer i den nordiske dagbogsfiktion

Læs mere
22/02 2010 10:04

Af Sine Frejstrup

I denne bacheloropgave sætter Sine Frejstrup den klassiske dagbogsfiktion op mod en nyere og mere eksperimenterende type dagbogsroman.

Omdrejningspunktet er de to romaner 6512 (1969) af Per Højholt og den norske NAIV. SUPER. (1996) af Erlend Loe.

Hun kigger på genrekonventioner og fornyelser inden for traditionen og tager afsæt i tre klassiske dagbogsromaner: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Forførerens Dagbog og Løgneren.

Opgaven er afleveret som bachelorprojekt ved Dansk, KUA, 2009

Nøgleord: Bachtin, genre, gernekonventioner, dagbog, dekonstruktion, Brudstykker af en landsbydegns dagbog, Forførerens dagbog, Løgneren, Naiv. Super.,Loe, 6512, Højholt
Årstal: 2009
Karakter: 12

Mellem krop og sjæl

Postmodernisme, Pia Tafdrup og Kirsten Hammann

Læs mere
18/02 2010 10:14

Af Kirstine Ejlertsen

En undersøgelse af hvordan forholdet mellem krop og bevidsthed kan være medvirkende til en fornyet forståelse af postmodernismens placering i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Bacheloropgave i Litteraturhistorie.

Nøgleord: krop, sjæl, bevidsthed, postmodernisme, litteraturhistorie, Pia Tafdrup, Kirsten Hammann
Årstal:

Det store frigørelsesprojekt

Kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion og seksualitet

Læs mere
18/02 2010 09:57

Af Anders Grove

Litteraturhistorisk perspektiv på kulturradikalismen under det
moderne gennembrud og i mellemkrigstiden - med særlig vægt på de to strømningers opfattelse af religion og seksualitet.

Opgave skrevet i Litteraturhistorie II på Dansk, Københavns Universitet

Nøgleord: kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion, seksualitet, mellemkrigstiden, litteraturhistorie, frigørelse, frigørelsesprojekt
Årstal: ?

Strukturalisme

Strukturalisme kaldes en af de klassiske litteraturteorier...

 

Læs mere
17/02 2010 14:25

Af Sara Kohl

...få praktiserer den, mange tager afstand fra den, men alle forholder sig til den.

Opgaven er en introduktion til strukturalisme, der samtidig gør rede for strukturalismens historiske udvikling.

Der er fokus på den den litterære strukturalisme, mens dens lingvistiske ophav også behandles.

Teksten gennemgår vigtige begreber, hovedskikkelser og strukturalismens position i feltet af litteraturteorier.

Opgaven blev indleveret på 4. semester på danskstudiet i 2008.

Nøgleord: strukturalisme, litteraturteori, Saussure, sprogvidenskab, sprogsystem
Årstal: 2008
Karakter: bestået

Den fantastiske fortælling

- med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen

 

Læs mere
15/02 2010 13:41

Af Anna Schmidt

Den fantastiske fortælling får i Danmark sit egentlige gennembrud i første halvdel af 1800-tallet, hvor navnligt H. C. Andersens tekster rummer træk, der gør det nærliggende at placere dem inden for den fantastiske litteratur.

En del af disse træk tages sidenhed op af bl.a. Karen Blixen og Villy Sørensen.
 
I denne opgave fokuseres der primært på tekster af disse tre forfattere, men tekster af andre forfattere bliver også berørt i mindre omfang.
 
Opgaven er afleveret på grunduddannelsen i dansk ved KU.

Nøgleord: fantastisk fortælling, Karen Blixen, H.C. Andersen, Villy Sørensen, romantisme, romantik
Årstal: 2003