Fra Saxo til retstavning: Dansk på skrift dækker over alt fra sproghistoriske og teoretiske tekster til tekster om poetisk skønlitteratur og formidling.
  
Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenfor som genvej på sitet.


Aben bag menneskemasken, af Trine Mæhl

En analyse af novellesamlingen "Bavian" af Naja Marie Aidt.

Læs mere
11/12 2014 09:43

Forløsning og opløsning - semesteropgave i litteraturhistorie af Trine Mæhl

Forløsning og opløsning - Identitet i Kalak af Kim Leine.

Læs mere
11/12 2014 09:31

En meningsløs søgen efter mening, af Trine Mæhl

Hvordan og hvorfor nedbrydes konventionelle meningsstrukturer i "Huden er det elastiske hylster der...

Læs mere
11/12 2014 09:25

Brandes: Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur

Så foreligger en digital udgave af Georg Brandes 6 bindsværk "Hovedstrømninger" lige til at hente i...

Læs mere
9/04 2013 15:55

Af Ebbe Kyrø

Georg Brandes (1842-1924) regnes for manden bag det moderne gennembrud i nordisk litteratur. I eftertiden blev han også betegnet som "kulturradikal". Og hvor det i første omgang var en hædersbevisning, blev det op gennem de første år af det 21. århundrede et skældsord.

Hovedstrømninger udkom i årene 1872-90, og indholdet stammer fra en lang række forelæsninger, Georg Brandes holdt på Københavns Universitet.

Med sine 6 bind er det en lidt tung last at slæbe hjem fra biblioteket, og det er nok de færreste, som har læst værket fra a til z. Men nu har pensioneret bibliotekar Jens Guld påtaget sig opgaven at OCR-scanne indholdet, så der nu foreligger en komplet udgave af Brandes provokerende tanker. Og det tilmed i en pdf-udgave, hvor man kan søge på ord og sætninger.

Jens Guld skriver om, hvorfor f.eks. danskstuderende skal læse Brandes i dag: "Det er fordi meget af det Brandes tumlede med stadig er aktuelt idag. Skal vi være navlebeskuere eller skal vi se ud over grænserne. Skal vi tænke nyt eller forblive trygt i det gamle. Danmark var i de dage (1870'erne) kulturelt bagud i forhold til Europa og Brandes slog vinduerne op og startede en tiltrængt kulturrevolution. Det skabte ballade og selv her i det 21de århundrede er der efterdønninger af dette "Moderne Gennembrud", som hen ad vejen har fået navneforandring til "De Kulturradikale". "

Værs'go at gå i gang med de seks bind:

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 2

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 3

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 4

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 5

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 6

 

Hovedstrømninger i det Nittende Århundredes Literatur, bind 1

Så mind mig om en sommerdag på Skagen

Speciale af Liv Sandvad Kudahl. En fænomenologisk undersøgelse af stederne i Inger Christensens...

Læs mere
2/11 2012 14:10

Af Ebbe Kyrø

Inger Christensens nyklassiker fra 1991 er allerede blevet flittigt læst gennem en fænomenologisk optik. Herved er det blevet påvist, hvordan fænomenerne, først og fremmest sommerfuglene, fungerer som spejlinger af menneskelige værenserfaringer, eksempelvis sorg, dødsbevidsthed og forholdet mellem sandhed og løgn.


Et mindre belyst område i denne fænomenologiske trend er imidlertid stedet selv, dvs. de steder, hvor Sommerfugledalen udspiller sig. Der er ikke mange forskellige geografisk navngivne steder i sonetkransen, – de kan nævnes på én hånd: Brajčinodalen, en eng i Vejle, Skagen, Jammerbugten og Afrika – men alligevel emmer værket af en interesse for stedet som oplevelseskonstituerende og erindringsbærende.


Rammen om og motivationen bag dette speciale er derfor ”den stedlige vending”, der for øjeblikket finder sted i amerikansk og så småt også i skandinavisk sociologi og litteraturforskning. I en verden præget af omnipræsens, dvs. allestedsnærværenhed, bemærker eksempelvis litteraten Hans Ulrich Gumbrecht en paradoksal interesse for netop stedet, imens interessen for stedet hos antropologen Marc Augé udlægges som en konsekvens af supermodernitetens mangel på stedstilknytning og menneskers stadige færden gennem ”ikke-steder”, hvilket har gjort stedet til en kuriositet. "Sommerfugledalen" er måske netop blevet en nyklassiker, fordi værket på adskillige måder kredser om stedets væsentlighed.

Fakta:
Vedleder: Marianne Stidsen. Indleveret januar 2012. Karakter: 12.

Læs "Så mind mig om en sommerdag på Skagen", speciale af Liv Sandvad Kudahl

Holbergs første levnedsbrev, bacheloropgave af Morten Nielsen

Her er chancen for at læse om nordmanden, som vi danskere ser som en af vores største forfattere.

Læs mere
19/06 2012 09:01

Af Ebbe Kyrø

 

Holbergs memoirer udkom i tre levnedsbreve i 1728, 1737 og 1743. Levnedsbrevene vidner om en ung, fattig og begavet mands underholdende, spraglede og ind i mellem farlige rejseoplevelser.

 

Opgaven blev indleveret på danskstudiet på Københavns Universitet i januar 2012 og indbragte et 12-tal. Læs Morten Nielsens bacheloropgave om Holberg.

Vil mere dansk litteratur blive oversat?

Stor interesse for dansk litteratur i udlandet

Læs mere
30/11 2011 09:30

Af Malene Neis

Statens Kunstråds Litteraturudvalg har i anledningen af den nyeligt afviklede bogmesse i København inviteret udenlandske oversættere til Danmark.
Interessen for at møde danske forfattere og forlag har været stor blandt de udenlandske oversættere. I år deltog i alt 40 oversættere, og det er en stigning på 25% i forhold til sidste år.

Besøget har både givet oversætterne mulighed for at holde sig opdateret på den nyeste danske litteratur og at udvide deres netværk. Udover at deltage på bogmessen mødtes oversætterne med 7 danske forlag og agenturer, forfattere og kolleger.

Oversætterne kom fra Estland, Rusland, Holland, Frankrig, Italien, Serbien, Spanien, England, Kina, Norge, Tyskland og Ungarn. Så lad os håbe den danske litteratur i højere grad kommer ud over Danmarks grænser, vi har nemlig nogle virkelig gode forfattere her til lands.

Stand up poetry med Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup mv.

Up date på et skumringsmøde

Læs mere
3/10 2011 09:41

Af Malene Neis

Som vi annoncerede tidligere afholdte Det Danske Akademi, strategerne i Dansk Sprognævn og kampagnen Gang i sproget skumringsmøde den 26. september, for at markere Den Europæiske Sprogdag.

Er du ærgerlig over at du missede mødet? Fortvivl ikke, du kan få en opfølgning af arrangementet hos modersmålsselskabet her. Bare klik på linket nedfor.

www.modersmaalselskabet.dk/stand-up-poetry/

 

Kunsten at læse en tekst

Gyldendal inviterer til en ny type litterære arrangementer med fokus på læsning.

Læs mere
16/09 2011 09:39

Af Malene Neis

Gyldendal inviterer i efteråret tre gode læsere til at medbringer hver én kort tekst, som skal ultra-nærlæses. Teksten læses op, analyseres og diskuteres med resten af panelet og ikke mindst med publikum, som har fået teksterne udleveret på papir ved indgangen.

Programmer er:

28.september
Lars Bukdahl
Marianne Stridsen
Lars Skinnebach

26. oktober
Mette Moestrup
Erik Skyum-Nielsen
Olga Ravn

30. november

Hans Otto Jørgensen

Niels Frank
(Surprise)Arrangementet finder sted i Trykkeriet på Gyldendal, Klareboderne 3 i København sidste onsdag i september, oktober og november klokken 19-21. 


Der er fri entre og ingen tilmelding. Men du kan læse mere om arrangementerne på facebook.com/Gyldendal, eller få sidste nyt ved at følge @gyldendal på twitter.

Vind din plads på den litterære solside

- Metro-Litteratur, skrivekonkurrence 2011

Læs mere
23/08 2011 21:44

Af Malene Neis

Indprint datoen 30. august 2011 i det indre af hjernebarken, for i efteråret/vinteren 2011 søsættes et stort litterært projekt, samt skrivekonkurrence i København.

Der vil blive opsat 28 Litterære Jukeboxe i Københavns Metro. I disse metalautomater kan de københavnske passagererne gratis tage et hæfte med en tekst skrevet af en af vinderne af denne litterære konkurrence. Metro-Litteratur forventer at uddele i alt 500.000 eksemplarer af 13 hæfter, trykt på 100% genbrugspapir. Vinder du, er reklameværdien massiv. 
Konkurrencen er åben for alle under 35 år, dvs. personer født efter d. 1. januar 1976. Tilmeldelsen er gratis for alle deltagere i alle sektioner. Det er tilladt at deltage i flere sektioner.

De tre sektioner er:
- Noveller, konditionerne for optagelse af en novelletekst i konkurrence er, at teksten skal være upubliceret og på dansk. Den skal være mindre end 18000 enheder inkl. mellemrum, men der er ikke nogen begrænsninger hvad angår bidragenes form (deltagerne må gerne indsende mere end en novelle, så længe den samlede tekst udgør max 18.000 enheder). Bidragene skal være forsynet med titlen på novellen, forfatterens navn, antallet af metro-stops som det tager – ifølge forfatteren selv – at læse novellen. Herudover en præsentation af forfatteren på 2.000 enheder, som indeholder forfatterens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Noveller, i én vedhæftet fil i doc eller rtf format (ikke docx). Teksterne skal indsendes senest den 30. august 2011.

- Digte, konditionerne for optagelse af digte er, at alle deltagere skal indsende 3 upublicerede digte, samt en præsentation af forfatteren på 2.000 enheder, som indeholder digttitlerne, forfatterens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Digte, i én vedhæftet fil i doc eller rtf format (ikke docx). Teksterne skal indsendes senest den 30. august 2011.
Vinderens 3 digte, sammen med de digte dommerpanelet vil udvælge fra alle de modtagne bidrag, vil blive udgivet i det 12. Metro Litteratur 2011 hæfte.

- Illustrationer: konditionerne for optagelse i kategorien illustrationer er, at Illustrationerne skal være inspireret af et kendt litterært værk (romaner, novelleantologier, digte, digtsamlinger, etc.), efter deltagerens eget valg, og danne et layout til et bogomslag, som inkluderertitel, forfatter og litterær genre og passer til formatet 10.5 x 14.5 cm. Desuden der max kan indsendes 2 illustrationer per deltager. Illustrationerne skal sendes som jpeg i en opløsning på 70 dpi, med deltagerens fornavn og efternavn som titel, sammen med en præsentation i Word på 2.000 enheder, som indeholder deltagerens fornavn og efternavn, fødselsdag og -sted, adresse, telefonnummer og email. Det samlede materiale sendes pr. email til adressen info@metro-litteratur.dk med emnet Metro-litteratur Konkurrence / Illustrationer senest den 30. august 2011.
Deltagerne skal garantere at de er villige, hvis de bliver valgt, til at realisere en illustration til et omslag på et af de 13 Metro-Litteratur 2011 hæfter. Deltagerne vil have maksimalt seks dage fra novellen er modtaget til omslaget skal afleveres. Bestillingen vil ske mellem slutningen af september og begyndelsen af oktober 2011.

Find mere info om konkurrencen ved at klikke på følgende

Lousiana Litterature har et stjernespækket program i år.

Carsten Jensen, Dy Plambæk, Lars Saabye Christensen, Ibrahim Al-Koni, Märta Tikkanen...

Læs mere
16/08 2011 22:20

Af Malene Neis


...er bare nogle af navnene - programmet er nemlig tæt pakket.

Fra 1. - 4. september 2011 præsenterer Louisianas litteraturfestival en sand perlerække af forfattere der i en fusion af performance, oplæsning, debat, samtale, dans og musik præsenterer litteraturen. 40 forfattere fra ind-og udland gæster Lousiana der spredt på flere scener i museets mange rum og i parken udenfor, vil udfolde kunsten og kunstneren bag litteraturen.


Programmet er spækket med de bedste danske forfattere, samt et udpluk af de for tiden værende mest interessante, internationale forfattere. Forfatterne spreder sig fra Syrien, USA, Israel, Libyen, Australien, Kina, Bulgarien, Den Dominikanske Republik, Rusland, Nigeria til Danmark, og det er bare nogle af de nationaliteter der gæster festivallen. 
Det bliver interessant, og du kan opleve forfatterne med deres bedste på en lydtur i kunsten på Lousiana i Humlebæk.

Find mere info om billetsalg og forfatterne her

Poesiens blå time

Naja Maria Aidt møder Lillian Munk Rösing på Københavns Universitet

Læs mere
10/08 2011 14:40

Af Malene Neis

Under navnet, Poesiens blå time møder forfatteren Naja Maria Aidt, litteraturanmelderen og lektor ved institut for Kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet, Lillian Munk Rösing. Kunstneren og fagkundskaben sætter hinanden i stævne, og det bliver helt sikkert interessant at opleve, især for den litteraturinteresserede.

Oplev et sjældent møde i litteraturen på KUA (Københavns Universitet, Amager) den 8. september mellem klokken 17.00 & 18.00 på det Humanistiske Fakultet i Njalsgade 112

 

DR Romanprisen gik til...

...Birgithe Kosovic med romanen 'Det dobbelte land'! Læs hvorfor herunder.

Læs mere
9/06 2011 12:25

Af Maria Skinbjerg

Sidste år var det Jakob Ejersbo, der modtog DR Romanprisen posthumt for bogen 'Liberty', mens prisen de forrige år er gået til henholdsvis Sissel Jo-Gazan for 'Dinosaurens fjer' (2009), Jens Smærup for 'Mærkedage' (2008) og Carsten Jensen for 'Vi de druknede' (2007).

Søndag den 29. maj blev DR Romanprisen uddelt for 13. gang. Og denne gang var det Birgithe Kosovics roman 'Det dobbelte land', som DR’s romanklubber landet over havde udvalgt til årets mest interessante roman.

I 'Det dobbelte land' giver Birgithe Kosovic et indblik i den jugoslaviske borgerkrig. Kosovic er selv halv jugoslavisk, og hun bruger derfor historien om sin fars jugoslaviske familie til at bringe læserne tæt på Balkan-områdets indflydelse på forskellige skæbner.

I en artikel til DR fortæller DR's kulturredaktør om en af grundene til, at Kosovics roman blev dette års vinder: "Som nogle af jurymedlemmerne også har fremhævet, er 'Det dobbelte land' med til at gøre konflikten på Balkan i 1990'erne mere håndgribelig for mange."

En litterær polemik er afværget.

Nordisk Råds litteraturpris 2011 er fundet.

Læs mere
12/04 2011 14:50

Af Malene Neis

I dag kl 12.30 blev det offentliggjort. Gyrðir Elíasson er vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris 2011 for novellesamlingen Milli trjánna (Bland träden). Gyrðir Elíasson har et langt forfatterskab bag sig og etablerede sig på forfatterscenen som lyriker, men har i dag vundet Nordisk Råds Litteraturpris med en novellesamling.

De to danske nominerede, Josefine Klougart og Harald Voetmann var med i årets opløb, men blev altså overgået af den islandske forfatter Gyrðir Elíasson. Op til udnævnelsen var prisen ellers spået til den svenske forfatter Beate Grimsrud for bogen "En dåre fri", da to lande havde indstillet denne. Gyrðir Elíasson løb dog med hæderen og de 350.000 kroner.


Op til årets uddeling har der under de hjemlige himmelstrøg været en del kontrovers i forhold til indstilling af de to danske bidrag. Nogle har ment at nomineringerne af to unge, hvoraf den ene er debutant, var et svagt valg og derfor også et ukvalificeret valg.

Ved dette års danske indstilling forlod førstesuppleanten, forfatter Sven Holm, indstillingskomitéen, da han ikke var blevet informeret om valget af de to forfatteren, og siden vakte indstillingen af netop Klougart og Voetmann også debat.
Indstillingen blev foretaget af digter Asger Schnack og litteraturforsker Lilian Munk Rösing, som begge har været tilknyttet Forfatterskolen, hvor både Klougart og Voetmann har gået som studerende.
Kritikere har peget på, at indstillingen af de to forfattere virker som et opgør med de etablerede forfatternavne i landet.

Se man bort fra den hjemlige polemik, løb en sanselige lyriker der mestrer den korte, stilistiske og formfuldendte prosa af sted med æren i år. Nordisk Råds valg skal nok vække en del eftertanke hos den danske indstillingskommité.

Vi på redaktionen ønsker årets vinder tillykke.

Kostym

- en skitse til en analyse af novellen af Ninni Holmquist

Læs mere
30/03 2010 10:35

Af Sara Kohl

I denne opgave kigger Sara Kohl på den minimalistiske, svenske 1990'er-novelle Kostym og trækker tråde til samtidens danske litteratur.

Opgaven er afleveret i faget Svensk ved Dansk, Københavns Universitet.

Nøgleord: Ninni Holmquist, Kostym, novelle, minimalisme, svensk
Årstal: 2007
Karakter: bestået

Den Interessante Dæmon

En undersøgelse af Djævelen som litterært motiv

Læs mere
23/03 2010 14:38

Af Lars-Jakob Harding Kællerød 

I denne omfattende bacheloropgave tager Lars-Jakob dæmonien i litteraturen op.

Med et solidt litteraturhistorisk fundament i Biblen og forfatterne Dante, Milton, Goethe og Hoffmann udforsker han bl.a. H. C. Andersens "Den lille Havfrue".

Fokus er på djævlemotivet og de forskellige former for dæmoni, der er på spil i værkerne.


Nøgleord: guddommelig, dæmon, djævel, biblen, Dante, Milton, Goethe, Hoffmann, H. C. Andersen,
Den lille Havfrue, Snedronningen, skyggen

Årstal: 2009
Karakter: 12

Garmisch Partenkirchen

- Erlend Loes nyeste roman hedder "Stille dage i Mixing Part"

Læs mere
22/03 2010 14:36

Af Ida Johannessen

Erlend Loe-læsere vil huske, at hovedpersonens bror i "Naiv.super." i udgangspunktet er usympatisk.

Men denne gang har Erlend Loe, efter eget udsagn, fået titlen på sin nyeste roman forærende af sin bror i det virkelige liv, sympatisk nok.

Oversættelsesmaskinens glæder

Titlen "Stille dage i Mixing Part" vækker forundring, men også en del latter, når man hører baggrunden. 

Sprogentusiasters yndlingsaversion, Google translator, skulle da være delvis skyldig i, at byen Garmisch Partenkirchen i engelsk oversættelse endte som Mixing Part.

- Det var i hvert fald det, der stod i emnefeltet i en korrespondence om huslån mellem Erlend Loes bror og en tysk familie fra selvsamme by.

Hør hele historien og mere om "Stille dage i Mixing Part" på DR's hjemmeside via dette link:

Radiointerview med Erlend Loe

Nøgleord: Erlend Loe, Stille dage i Mixing Part
Årstal: 2010

Litteraturfestival i Århus

- der er fokus på formen, når Århus holder festival

Læs mere
12/03 2010 14:17

Af Ida Johannessen

Fra d. 23 til d. 26. april bliver der snakket om ord i Århus.
 
Festivalen, der er arrangereret af frivillige, henvender sig til både børn og voksne og har, ifølge eget udsagn, fokus på form "frem for et indholdsmæssigt tema".

Blandt festivalens aktiviteter og arrangementer er der en danmarksnyhed: på festivalens første dag bliver det første nordiske mesterskab i poetry slam afholdt på Studenterhus Århus.
 
Det er anden gang "Vild med ORD" afholdes.

Følg med på hjemmesiden og læs mere om aktiviteterne.
"Vild med ORD" er også på facebook.
 

Links:

Årstal: 2010

Illusion og forførelse fra Kierkegaard til Blixen

- eller fra Blixen til Kierkegaard?

 

"Ehrengard" læst som replik til "Forførerens Dagbog"

Læs mere
2/03 2010 14:06

Af Lina Haahr Andersen

En sammenlignende analyse af to forførelseshistorier med forskellige udgange.

Nøgleord: Blixen, Kierkegaard, forførelse, illusion, intertekstuel, replik
Årstal: 2010
Karakter: 10

Johannes' Evangelium

Om allusioner i to digte af Johannes V. Jensen

Læs mere
2/03 2010 13:37

Lina Haahr Andersen

I denne opgave gennemgår Lina Andersen de to digte "Det røde træ" fra Digte 1906 og "Naturens afsked" fra Aarets Højtider (1925) af Johannes V. Jensen.

Hermed er der et spænd i tid, der opfordrer til en sammenlignende analyse.

Opgaven behandler de kristne metaforer og allusioner i digtene og giver en diskussion af den livsanskuelse, der kommer til udtryk.

Nøgleord: Johannes V. Jensen, digt, religiøs, kristen, Det røde træ, Naturens afsked, metafor, allusion
Årstal: 2009
Karakter: 10

Sagan om busschauffören som tänkte att va fan

Om en buschauffør og en embedsmand der vælger flugten

Læs mere
23/02 2010 11:06

Af Sine Frejstrup

Læsning af "Sagan om busschauffören som tänkte att va fan" af Tage Danielsson og tematisk sammenligning med "Den forsvundne fuldmægtige" af Hans Scherfig.

Opgave afleveret i faget Svensk, Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: svensk, læsning, analyse, Sagan om busschauffören som tänkte att va fan, Tage Danielsson, Hans Scherfig, Den forsvunde fuldmægtige, saga, eventyr, krimi
Årstal: 2007
Karakter: bestået med ros

Galgenfrist

- om det kvindelige "du" i Malinowskis "Galgenfrist"

Læs mere
22/02 2010 16:05

Af Sine Frejstrup

I denne opgave undersøger Sine Frejstrup det lyriske jegs møde med det kvindelige du i Ivan Malinowskis Galgenfrist.

Der er fokus på mødet og forholdet mellem kønnene og en klarlæggelse af kvinden  i forhold til modernitetens splittelse.

Der er en nærlæsning af ”Kærlighedsdigt”, en sammenlignende læsning af ”Heltindens død” og ”Status” og en kortfattet læsning af ”Til den fjerne elskede”.

Afleveret i valgfaget Modernismer på Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: Malinowski, Galgenfrist, modernisme, køn
Årstal: 2007
Karakter: 10

Var det synd?

En analyse af digtet "Var det synd?" af Emil Aarestrup

Læs mere
22/02 2010 15:49

Af Sine Frejstrup

Opgave afleveret i Litteraturanalyse ved Dansk, KUA, 2006

Nøgleord: Emil Aarestrup, Var det synd, digt, analyse
Årstal: 2006
Karakter: 10

Otto Heinrich og Bjergtagen

- en sammenligning af "Bjergtagen I-II" og "Otto Heinrich"

Læs mere
22/02 2010 11:25

Af Sine Frejstrup

I opgaven sammenligner Sine Frejstrup M.A. Goldschmidts "Bjergtagen" I-II (1868) og Herman Bangs "Otto Heinrich" (1886).

Hun gennemgår teksternes stiltræk, temaer og fortælleteknik.

Opgaven er en førsteårssemesteropgave afleveret ved Dansk, KUA, 2007

Nøgleord: Bjergtagen, Goldschmidt, Otto Heinrich, Herman Bang, fortællestil, fortæller, realisme, magi, metaforer, længsel
Årstal: 2007
Karakter: 11

Pesten i Bergamo

- en læsning af J.P. Jacobsens novelle

Læs mere
22/02 2010 10:49

Af Sine Frejstrup

En kort læsning af J.P. Jacobsens novelle "Pesten i Bergamo" med fokus på kompositionen og fortælleren.

Nøgleord: J.P. Jacobsen, Pesten i Bergamo, læsning, analyse, komposition, fortæller
Årstal: 2007
Karakter: Bestået med ros

Tiden i skriften

- linjer i den nordiske dagbogsfiktion

Læs mere
22/02 2010 10:04

Af Sine Frejstrup

I denne bacheloropgave sætter Sine Frejstrup den klassiske dagbogsfiktion op mod en nyere og mere eksperimenterende type dagbogsroman.

Omdrejningspunktet er de to romaner 6512 (1969) af Per Højholt og den norske NAIV. SUPER. (1996) af Erlend Loe.

Hun kigger på genrekonventioner og fornyelser inden for traditionen og tager afsæt i tre klassiske dagbogsromaner: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Forførerens Dagbog og Løgneren.

Opgaven er afleveret som bachelorprojekt ved Dansk, KUA, 2009

Nøgleord: Bachtin, genre, gernekonventioner, dagbog, dekonstruktion, Brudstykker af en landsbydegns dagbog, Forførerens dagbog, Løgneren, Naiv. Super.,Loe, 6512, Højholt
Årstal: 2009
Karakter: 12

Volvo Lastvagnar

En narratologisk analyse af den uortodokse fortællestil i "Volvo Lastvagnar"

Læs mere
19/02 2010 11:05

Af Anna Kristiansen

"Erlend Loe er kendt for at skrive humoristiske bøger om mænd i midtvejskrise, der pludselig ikke ved, hvor deres liv skal føre dem hen, og historierne om Doppler er ingen undtagelse.

Det har da også fået flere anmeldere af især Volvo Lastvagnar til at beskylde Loe for at være uoriginal og ude af stand til at forny sig.

Jeg vil dog i denne opgave argumentere for, at Volvo Lastvagnar er nyskabende sammenlignet med såvel Loes tidligere værker som med skandinavisk litteratur generelt, måske ikke tematisk, men narratologisk."

Nøgleord: Volvo Lastvagnar, Erlend, Loe, narratologi, fortæller, upålidelig
Årstal: 2009
Karakter: Bestået med ros

Erlend Loe

"Mening, fortolkning og bankebræt" - en litteraturanalytisk gennemgang af Erlend Loes "Naiv.Super"

Læs mere
18/02 2010 13:39

Af Nis Skaun Vraasø

Den norske forfatter Erlend Loe fik et mindre gennembrud i Danmark med romanen ’Doppler’ fra 2004.

Bogen er en humoristisk og naivistisk fortælling om en ung mand, der flygter fra sin familie og borgerlige tilværelse for at bosætte sig i en skov sammen med en forældreløs elgkalv.

Trods en voksende fanskare i de skandinaviske lande har Loe fra starten haft det svært, når det gjaldt om at blive accepteret af den mere seriøse del af den litterære verden.

Hans til tider ultranaivistiske stil og simple, fjollede plots har brændemærket ham som en slags komiker snarere end seriøs forfatter.

At rubricere Loe som illitterær er dog ikke fair. Han er snarere antilitterær.

Og netop denne betegnelse kan, paradoksalt nok, rumme en nøgle til en forståelse af Loes litterære projekt.

Nøgleord: Erlend Loe, Naiv.Super., Doppler, L, naivisme, antilitteratur, litteraturanalyse
Årstal: 2008

Livet er lidt som en rejse...

...hvorfor smadre et hotelværelse, når jeg ikke gider?

 

Om postmodernisme og Erlend Loe

 

Læs mere
18/02 2010 13:38

Af Dan Skjødt Jensen

Afleveret som opgave i Litteratur på Ålborg Seminarium.

Opgaven behandler litteraturundervisning på de ældste klassetrin i folkeskolen med fokus på postmodernisme, norsk skønlitteratur og forfatteren Erlend Loe.

Nøgleord: postmodernisme, Erlend Loe, litteraturundervisning, folkeskolen, didaktik, nykritik, Naiv.Super.
Årstal: 2004

Herman Bang og Jan Sonnergaard

"Blandt dandyer og yuppier" - en litteraturhistorisk sammenligning af dekadencen

Læs mere
18/02 2010 11:30

Af Nis Skaun Vraasø

I 1887 udgav Herman Bang romanen ’Stuk’. Bogen skildrer det myldrende liv i et København, som står på tærskelen til et nyt århundrede og er et portræt af selve storstaden København såvel som dens indbyggere.

Bang antyder allerede i titlen, at dette portræt ikke er en entydig kærlighedserklæring men snarere en skildring af tomheden, der lurer bag den mondæne skal hos romanens moderne storbymennesker.

Også Jan Sonnergaard har med sin københavnske novelletrilogi (1997-2003) forsøgt at fange en mængde storbyskæbner i 1990’ernes København.

Flere af disse mennesker er gennemsyrede af egoisme, forlorenhed og moralsk fordærv ikke ulig personerne i Bangs roman.

De to værker har tematiske såvel som stilistiske lighedspunkter og er desuden begge eksempler på ’moderne’ storbyfortællinger skrevet ved hvert sit århundredeskifte.

Jeg vil i denne opgave sammenligne de to værker som eksempler på dansk romanskrivning efter Det Moderne Gennembrud.

Her vil jeg tage udgangspunkt i dekadence som litterært begreb, for at belyse den kulturpessimisme som jeg vil hævde deles af Bang og Sonnergaard.

Nøgleord: Det Moderne Gennembrud, Jan Sonnergaard, Herman Bang, Stuk, dekadence, kulturpessimisme, København, novelletrilogi, storbyfortællinger
Årstal: 2007

Kunst eller kærlighed

Den modernistiske kunsterproblematik i

"Unge bander" og "Drømmerne"

Læs mere
18/02 2010 10:51

Af Peter Gade Stendal

En analyse af Sophus Claussens og Karen Blixens stillingtagen til den modernistiske kunstnerproblematik.

Skriftligt projekt i faget Litteraturhistorie II, Dansk, KUA, 2001

Nøgleord: kunstnerproblematik, modernisme, modernistisk, Sophus Claussen, Karen Blixen, Unge bander, Drømmerne
Årstal: 2001

Mellem krop og sjæl

Postmodernisme, Pia Tafdrup og Kirsten Hammann

Læs mere
18/02 2010 10:14

Af Kirstine Ejlertsen

En undersøgelse af hvordan forholdet mellem krop og bevidsthed kan være medvirkende til en fornyet forståelse af postmodernismens placering i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Bacheloropgave i Litteraturhistorie.

Nøgleord: krop, sjæl, bevidsthed, postmodernisme, litteraturhistorie, Pia Tafdrup, Kirsten Hammann
Årstal:

Det store frigørelsesprojekt

Kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion og seksualitet

Læs mere
18/02 2010 09:57

Af Anders Grove

Litteraturhistorisk perspektiv på kulturradikalismen under det
moderne gennembrud og i mellemkrigstiden - med særlig vægt på de to strømningers opfattelse af religion og seksualitet.

Opgave skrevet i Litteraturhistorie II på Dansk, Københavns Universitet

Nøgleord: kulturradikalisme, moderne gennembrud, religion, seksualitet, mellemkrigstiden, litteraturhistorie, frigørelse, frigørelsesprojekt
Årstal: ?

Den fantastiske fortælling

- med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen

 

Læs mere
15/02 2010 13:41

Af Anna Schmidt

Den fantastiske fortælling får i Danmark sit egentlige gennembrud i første halvdel af 1800-tallet, hvor navnligt H. C. Andersens tekster rummer træk, der gør det nærliggende at placere dem inden for den fantastiske litteratur.

En del af disse træk tages sidenhed op af bl.a. Karen Blixen og Villy Sørensen.
 
I denne opgave fokuseres der primært på tekster af disse tre forfattere, men tekster af andre forfattere bliver også berørt i mindre omfang.
 
Opgaven er afleveret på grunduddannelsen i dansk ved KU.

Nøgleord: fantastisk fortælling, Karen Blixen, H.C. Andersen, Villy Sørensen, romantisme, romantik
Årstal: 2003