Find det, du skal bruge ved at søge via kategorierne i venstre side, eller søg på emneord i søgefeltet.

Bachelorprojekt om etik i dokumentarfilm

Opgaven tager udgangspunkt i de to dokumentarserier fra DR: "Sømanden og Juristen" og "Helt Alene".

Læs mere
19/06 2012 09:25

Af Ebbe Kyrø

 

I sit bachelorprojekt har Charlotte Sarah Stuhr undersøgt to forskellige dokumentarprogrammer, der begge sætter fokus på døden. Det drejer sig om Anders Aggers Sømanden & Juristen – historier fra et hospice, bestående af fem afsnit x 30 minutter, sendt på DR1 i 2011 samt Anders Lund Madsens Helt alene, bestående af fire afsnit x 30 minutter, sendt på DR2 i 2009.

 

Opgaven er fra Københavns Universitet 2011-12 og indbragte et 10-tal. Læs Charlotte Sarah Stuhrs bachelorprojekt "Når død bliver tv - Seerpåvirkning og etik i to dokumentarserier"

Har du en forfatter i maven?

...og interesseret i at fremsende et manuskript til Studier i pædagogisk filosofi

Læs mere
3/01 2012 14:17

Af Malene Neis

Er du interesseret i at fremsende et manuskript til Studier i pædagogisk filosofi?

Studier i pædagogisk filosofi er et elektronisk on-line, open acces og peer-review'ed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. latino songs

Artiklerne spænder fra klassiske filosofiske undersøgelser af fundamentale emner i relation til det pædagogiske felt til detaljerede og kritiske analyser af dannelse, uddannelse, læring, undervisning etc. i et filosofisk perspektiv.

Studier i pædagogisk filosofi sigter efter at fremme en levende og kritisk dialog mellem forskere på universiteter og læreanstalter fra hele Norden. Tidsskriftet repræsenterer ikke én filosofisk eller teoretisk skole eller tradition. Tværtimod er tidsskriftets mål at fremme udveksling og samarbejde mellem filosoffer, pædagogiske filosoffer og filosofisk orienterede forskere indenfor uddannelse og pædagogik i Norden. Tidsskriftet stræber derfor efter en bred nordisk spredning af artikelforfattere, fagfællebedømmere og redaktion. Alle artikler publiceres på et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk og svensk.

De anbefaler, at du gennemgår siden Om tidsskriftet, hvor du kan finde tidsskriftets sektionspolitikker, samt Retningslinjer for forfattere. Forfattere skal tilmelde sig tidsskriftet, inden de kan fremsende et manuskript. Hvis de allerede er tilmeldt, kan de blot logge på og påbegynde processen, der består af 5 trin.


Er du nyuddannet og på vej mod kommunikationsbranchen?

Kom til Startboks 2011 hos Dansk Journalistforbund

Læs mere
20/11 2011 13:06

Af Malene Neis

Er du nyuddannet og på vej mod kommunikationsbranchen, eller næsten fædig med studierne?
- Kom til Startboks 2011 og hør, hvad DSBs kommunikationsdirektør synes om nyuddannede fra KUA.
Her kan du få hjælp til at få fingre i det første job til den rigtige løn.

Dansk Journalist forbund afholder et gratis informationsmøde for studerende og nyuddannede.

Tilmeld dig her

Guldbrandsens dramatiserede fakta

- En medieanalyse af Christoffer Guldbrandsens fjerde og seneste dokumentarfilm, 'Dagbog fra midten'

Læs mere
22/11 2010 11:14

Af Mathias Skovgaard-Holm

I det følgende bachelorprojekt stiller Mathias Skovgaard-Holm skarpt på dokumentarfilmen Dagbog fra midten (2009) og filmens toneangivende instruktør, Christoffer Guldbrandsen.

Opgavens omdrejningspunkt er den latente 'faktakontrakt', der billedligt talt binder filmens instruktør til sit publikum. Arbejdsspørgsmålet for opgaven lyder derfor således: Hvordan forvalter Christoffer Guldbrandsen sin del af faktakontrakten?

For at besvare spørgsmålet bevæger Mathias Skovgaard-Holm sig primært inden for medieanalysefagets område. Men han tager dog visse afstikkere til andre fagområder, blandt andre retorikken, for at give et så fyldestgørende svar som muligt.

Opgaven blev indleveret på danskstudiet, INSS, i januar 2010.

Nøgleord: Christoffer Guldbrandsen, Dagbog fra midten, dokumentar, faktakontrakten, Peter Harms Larsen, Ny Alliance, dramaturgi, homodiegetisk fortæller, heterodiegetisk fortæller
Årstal: 2010
Karakter: 12

Dansk filmhistorie

- kort fortalt

Læs mere
4/05 2010 11:44

Af Ida Johannessen

Nu er der endnu en grund til at besøge Det Danske Filminstituts hjemmeside.
Peter Schepelern, der er lektor i Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet, har nemlig skrevet den danske filmhistorie til siden.

Historien starter i 1896 og slutter i 2009, og der er rigeligt med billeder, facts og links til klip fra filmene, der bliver omtalt. 

Med andre ord: en guldgrube for film-, historie- og triviaglade folk.  

Besøg siden her: Dansk Filmhistorie

Nøgleord: filmhistorie, Det Danske Filminstitut
Årstal: 2010

Manipulation eller demokratisering?

- En diskursanalyse af tonen i den tv-transmitterede politiske debat

Læs mere
28/04 2010 12:17

Af Nis Skaun Vraasø og Troels Poulsen

Fra bacheloropgavens indledning:

"Vi vil i vores opgave undersøge, hvordan repræsentanter fra de førende politiske partier gebærder sig i to forskellige typer af politiske tv-udsendelser.

Vi har som analyseobjekter valgt en tv-duel fra valgkampen i januar 2005 og en rundbordsdebat fra marts 2006.

Vores hovedfokus vil være politikernes evne til at tilpasse sig de to forskellige programformer, og i hvor høj grad programmets form influerer på det sproglige udtryk og indhold.

Hvordan agerer repræsentanter fra de førende partier i hhv. en 'styret' én-mod-én- debat og en friere rundbordsdiskussion?"   

"Vi vil hævde, at de udvalgte programmer befinder sig i et grænseland mellem saglig politisk debat og prime-time-underholdning.

Derfor vil vi undersøge repræsentationen af forskellige diskurser i programmerne, og hvordan blandingen af diskurser også bruges som magtmiddel i debatterne. 
Er vekselvirkningen mellem diskurserne i programmerne kreativ eller traditionel?

I forbindelse med den sociale praksis vil vi forsøge at besvare spørgsmålet:
Er der en sammenhæng mellem blandingen af diskurser og medieudviklingen generelt, og er denne diskursblanding et udtryk for en 'demokratisering' af det politiske liv i medierne?"     

Deres analyser bygger på teori fra Norman Fairclough, Erving Goffman, George Lakoff og Mark Johnson.  

Bacheloropgaven er afleveret i faget Sprog 2 på Dansk, KUA

Nøgleord: Manipulation, demokratisering, diskursanalyse, tv, debat, Fairclough, Goffman, Lakoff, Johnson
Årstal: 2006
Karakter: 9

International akademisk konference

- om tegneserier

Læs mere
26/04 2010 13:35

Af Ida Johannessen

Hvis du beskæftiger dig med, eller interesserer dig for, tegneserier på et mere akademisk niveau, så skulle du overveje at deltage i konferencen "Contemporary comics - artists, current themes and contexts" på Københavns Universitet Amager d. 21. maj 2010.

12 tegneserieforskere og -skabere kommer og præsenterer deres arbejde og diskuterer tegneseriens status lige nu. 

Hør f.eks. Martin Petersen, assisterende professor ved Afdeling for Koreastudier, tale om 'Mad cows and other relays' - The politics of current South Korean webcomics.  

Konferencen arrangeres af Dansk Tegneserieråd i samarbejde med tegneseriefestivalen Komiks.dk og Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Læs mere på festivalens hjemmeside:
komiks.dk

På Københavns Universitets hjemmeside kan du også læse mere og melde dig til konferencen inden d. 12. maj (det koster mellem 50 og 420 kr):
contemporary comics

Nøgleord: konference, tegneserier, Københavns Universitet, komiks.dk, Dansk Tegneserieråd
Årstal: 2010

Tilbage til virkeligheden

- en kronik om det nu hedengangne tv-program, d. 11. time

Læs mere
26/04 2010 13:20

Af Nis Skaun Vraasø

Denne kronik af Nis Skaun Vraasø er skrevet som en øvelse i kronik-genren i faget skriftlig formidling på Københavns Universitet i 2007.

Kronikken diskuterer talkshowet som genre og den 11. times placering i det mediebillede, der eksisterede i 2007.

Kronikken kan læses medieanalytisk, men også som et bud på hvordan man kan skrue en kronik sammen.

Nøgleord: kronik, den 11. time, talkshow, tv
Årstal: 2007
Karakter: bestået

Manuskriptkonkurrence

Kan du skrive et underholdende manuskript med grønne overtoner, så læs her

Læs mere
13/04 2010 15:33

Af Ida Johannessen

Københavns Universitet efterspørger et manuskript til en oplysende og underholdende "spar på energien"-film.

Både folk fra og udenfor universitetet er velkomne til at deltage i konkurrencen om æren for at have skrevet det bedste manuskript (og bl.a. en iPhone). 

Læs mere om konkurrencen her:
Grøn Gerning - Manuskriptkonkurrence 


 

Nøgleord: Københavns Universitet, konkurrence, manuskript
Årstal: 2010

Medier

Diskuter medier!

Læs mere
6/04 2010 14:51

Af Ida Johannessen

Har du en holdning til medier; tv, film, radio, tegneserier, internet eller noget andet?

Eller er du i gang med en undersøgelse af et medieprodukt, men mangler inspiration eller viden?

Skriv din kommentar eller dit spørgsmål i Fagligt diskussionsforum - måske er der en fagfælle, der hører dig!

Gasolin'

- en opgave om filmen

Læs mere
30/03 2010 13:56

Af Sara Kohl og Mette Herold Pedersen

I 2006 havde dokumentarfilmen om Gasolin' biografpremiere.

Filmen blev præsenteret som en dokumentarfilm, men ligesom der er mange genrer indenfor fiktionens spillefilm, er der også mange undergenrer af dokumentarfilmen. 
Derfor undersøger Sara Kohl og Mette Pedersen i denne opgave filmens forhold til dokumentargenren og dens brug af billeder og musik i filmen.  

Problemformuleringen lyder:

"Hvilken type portræt er der tale om, og hvordan etableres dette gennem billed-/musikbrug og det narrative forløb?"

Nøgleord: Gasolin, film, dokumentar, Anders Østergaard, musik
Årstal: 2007
Karakter: 10

"My dream is a code waiting to be broken"

- detektiven mellem drøm og virkelighed.

 

En analyse af Twin Peaks.

Læs mere
30/03 2010 09:51

Af Troels Poulsen 

Twin Peaks er "En klassisk kriminalgåde kombineret med soap opera-formatets principielt uendelige række af personlige forviklinger." Men...

"Hurtigt må vi dog erkende at denne beskrivelse ikke er dækkende for Twin Peaks, for i løbet af serien åbnes gradvist op for en langt mere kompleks og udefinerlig verden, hvor drømmetydning er vigtigere end indicier, og hvor ugler ikke længere er, hvad de ser ud til."   

I specialet undersøger Troels Poulsen bl.a. transformationen af Twin Peaks - i en genreanalyse af serien, i en undersøgelse af hvordan skellet drøm og virkelighed nedbrydes og ved at drage paralleller til seriens intertekstuelle referencer.


Nøgleord: Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost, genre, detektiv, drøm, hermeneutik
Årstal: 2008
Karakter: 12

La Pianiste/Pianisten

- en medieanalytisk opgave om filmen af Michael Haneke

Læs mere
12/03 2010 10:04

Af Ida Johannessen

Pianisten er dramaet, der har splittet anmeldere såvel som publikum. Tilhængerne har været dem, der kunne holde til to timers afdækning af den menneskelige seksualitet, kulde og sindssygdom i selskab med et storladent romantisk Schubert-soundtrack.

I denne opgave analyseres spillefilmen fra 2003 med fokus på de filmiske virkemidler, miljøet og karaktererne og musikken og seksualiteten.

Opgaven er afleveret i faget Medieanalyse ved Dansk, Københavns Universitet.
  

Nøgleord: Pianisten, La Pianiste, Haneke, klaver, lærer, realisme, art film, seksualitet, musik
Årstal: 2008

Den eneste ene

- en kort filmanalytisk gennemgang af filmen

Læs mere
11/03 2010 11:58

Af Ida Johannessen

I denne korte opgave om en af de største nyere danske filmsuccesser, Den eneste ene, gennemgås nogle af filmens fortælletekniske virkemidler og brug af musik.

Afleveret i faget Medieanalyse ved Dansk, Københavns Universitet

Nøgleord: Den eneste ene, Susanne Bier, komedie, romantisk, melodrama, hollywood, soundtrack
Årstal: 2006

Faglige netværk

- samfund, medier og arbejdskultur

Læs mere
3/03 2010 14:48

Af Nanna Berger Munk

I dette speciale af cand.mag. i Film- og Medievidenskab og Dansk, Nanna Munk, besvares spørgsmålene:

"Hvilke implikationer rummer netværksbegrebet?" og
"Hvilke indre bevægelser giver netværket rum til?"

Specialet bygger på en medieteoretisk basis og kommer grundigt omkring det stadigt aktuelle emne, bl.a. ved hjælp af interviews med, og observationer af, medlemmer af forskellige typer netværk.
 

Nøgleord: Netværk, arbejdskultur, organisation, møder, Castells, Van Dijk, Latour, Callon, Law
Årstal: 2003
Karakter: 11

Moulin Rouge og Penelopiaden

- mellem emotion og ironi

Læs mere
2/03 2010 10:12

Af Lina Haahr Andersen

Baz Luhrmanns "Moulin Rouge" blev i 2001 en international blockbuster.
Margaret Atwoods "Penelopiaden" blev i 2005 en litterær verdensnyhed.

Her laver Lina Haahr en sammenlignende analyse af de to postmoderne værker med fokus på deres brug af genrer.

Nøgleord: Moulin Rouge, Penelopiaden, emotion, ironi, genre, genericitet, generisk, postmodernisme, Baz, Luhrmann,Margaret, Atwood, myte, Odyseen, sagn
Årstal: 2009
Karakter: 12

Ung flugt

Om filmens billedtekniske fortælleform

Læs mere
23/02 2010 09:37

Af Sine Frejstrup

Francois Truffauts Les quatre cents coups fra 1959 er på dansk kendt under titlen Ung Flugt.

Filmen indgår i den franske nybølgetradition og påvirker også de senere års ungdomsfilm.

Her giver Sine Frejstrup en analyse af filmen med fokus på billedsiden og på dennes forhold til filmens forskellige virkelighedsniveauer.

Opgaven er afleveret i faget Medieanalyse på Dansk, 2007

På Det Danske Filminstituts hjemmeside kan du finde frit tilgængeligt undervisningsmateriale til arbejdet med filmen:

Ung Flugt - undervisning 

Nøgleord: Truffaut, Ung Flugt, nybølge, fransk, ungdomsfilm
Årstal: 2007
Karakter: 12

Twin Peaks - Twin peek

Hvorfor bliver vi fascinerede af Twin Peaks?

Læs mere
18/02 2010 13:29

Af Anna Schmidt

Hvad skyldes fascinationen af Twin Peaks?
Og hvad adskiller denne tv-serie af David Lynch og Mark Frost fra andre?
Find svarene her.

Opgaven er afleveret på grunduddannelsen i Dansk ved KU.

Nøgleord: Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost, tv-serie, serier, krimi, komedie
Årstal: 2002

Dagbladet Dagen

Dagbladet med en levetid på kun fyrre dage...

Læs mere
17/02 2010 15:13

Af Anders Grove

Som bekendt gik Dagen konkurs efter blot fyrre dages avisdrift, men ikke desto
mindre var avisens brandede profil et interessant vidnesbyrd om, at dagpressen er i gang med at bevæge sig hen imod ny selvforståelse og en ny funktion i samfundet.

En funktion, hvor den individuelle læser er i centrum som potentiel kunde.

Opgaven her er en undersøgelse af dagbladet Dagen set som bærer og skaber af kulturel identitet og diskuteret i forhold til dagspressens demokratiske funktion.

Afleveret 2004 i Kulturformidling (Dansk, KU)

Nøgleord: Dagen, dagblad, avis, dagspressen, demokrati, kultur Årstal: 2004

Mediernes indflydelse på børn og unge

"Medierne, sagprosa og Irakkrigen i danskundervisningen"

 

Læs mere
17/02 2010 14:59

Af Dan Skjødt Jensen

Der gives en beskrivelse af mediernes indflydelse på børn og unge.

Lidt om æstetiske læreprocesser.
Herefter en billedanalyse af et foto af krigsjournalisten, Peter Turnley, samt en digtanalyse af Rifbjergs digt "Pigerne i Bagdad".

Til sidst en samlet vurdering med fagdidaktiske overvejelser af materialet i opgavehæftet, hvori aktantmodellen anvendes.

Afleveret som medieopgave på Ålborg Seminarium.

Nøgleord: børn, unge, medier, Irakkrigen, Irak, krig, billedanalyse, digtanalyse, Rifbjerg, didaktik, aktantmodel

Michael Haneke

Artikel: "Funny Games Revisited"

Læs mere
10/02 2010 15:39

Af Nis Skaun Vraasø

Den tyske auteur Michael Haneke modtog for ikke længe siden De Gyldne Palmer i Cannes for sort-hvid-filmen "Das Weisse Band" (Det Hvide Bånd).

Nis Skaun Vraasø giver her et vue over Hanekes tidligere filmproduktion.  

Nøgleord: Michael Haneke, film, art film
Årstal: 2007

"Levende nyheder for folket"

Opgave om TV 2 Nyhedernes formidlingsform

Læs mere
10/02 2010 15:35

Af Anders Grove

Opgaven er afleveret januar 2005 som førsteårsopgave i faget Medieanalyse på dansk på Københavns Universitet.

Emnet er TV 2 Nyhedernes formidlingsform.

I opgaven undersøges hvordan redaktionens prioritering af levende, vedkommende nyheder afspejler sig i formidlingsformen.

Nøgleord: nyheder, TV 2, formidling
Årstal: 2005