Find det, du skal bruge ved at søge via kategorierne i venstre side, eller søg på emneord i søgefeltet.

Bachelorprojekt om etik i dokumentarfilm

Opgaven tager udgangspunkt i de to dokumentarserier fra DR: "Sømanden og Juristen" og "Helt Alene".

Læs mere
19/06 2012 09:25

Af Ebbe Kyrø

 

I sit bachelorprojekt har Charlotte Sarah Stuhr undersøgt to forskellige dokumentarprogrammer, der begge sætter fokus på døden. Det drejer sig om Anders Aggers Sømanden & Juristen – historier fra et hospice, bestående af fem afsnit x 30 minutter, sendt på DR1 i 2011 samt Anders Lund Madsens Helt alene, bestående af fire afsnit x 30 minutter, sendt på DR2 i 2009.

 

Opgaven er fra Københavns Universitet 2011-12 og indbragte et 10-tal. Læs Charlotte Sarah Stuhrs bachelorprojekt "Når død bliver tv - Seerpåvirkning og etik i to dokumentarserier"

Manipulation eller demokratisering?

- En diskursanalyse af tonen i den tv-transmitterede politiske debat

Læs mere
28/04 2010 12:17

Af Nis Skaun Vraasø og Troels Poulsen

Fra bacheloropgavens indledning:

"Vi vil i vores opgave undersøge, hvordan repræsentanter fra de førende politiske partier gebærder sig i to forskellige typer af politiske tv-udsendelser.

Vi har som analyseobjekter valgt en tv-duel fra valgkampen i januar 2005 og en rundbordsdebat fra marts 2006.

Vores hovedfokus vil være politikernes evne til at tilpasse sig de to forskellige programformer, og i hvor høj grad programmets form influerer på det sproglige udtryk og indhold.

Hvordan agerer repræsentanter fra de førende partier i hhv. en 'styret' én-mod-én- debat og en friere rundbordsdiskussion?"   

"Vi vil hævde, at de udvalgte programmer befinder sig i et grænseland mellem saglig politisk debat og prime-time-underholdning.

Derfor vil vi undersøge repræsentationen af forskellige diskurser i programmerne, og hvordan blandingen af diskurser også bruges som magtmiddel i debatterne. 
Er vekselvirkningen mellem diskurserne i programmerne kreativ eller traditionel?

I forbindelse med den sociale praksis vil vi forsøge at besvare spørgsmålet:
Er der en sammenhæng mellem blandingen af diskurser og medieudviklingen generelt, og er denne diskursblanding et udtryk for en 'demokratisering' af det politiske liv i medierne?"     

Deres analyser bygger på teori fra Norman Fairclough, Erving Goffman, George Lakoff og Mark Johnson.  

Bacheloropgaven er afleveret i faget Sprog 2 på Dansk, KUA

Nøgleord: Manipulation, demokratisering, diskursanalyse, tv, debat, Fairclough, Goffman, Lakoff, Johnson
Årstal: 2006
Karakter: 9

Tilbage til virkeligheden

- en kronik om det nu hedengangne tv-program, d. 11. time

Læs mere
26/04 2010 13:20

Af Nis Skaun Vraasø

Denne kronik af Nis Skaun Vraasø er skrevet som en øvelse i kronik-genren i faget skriftlig formidling på Københavns Universitet i 2007.

Kronikken diskuterer talkshowet som genre og den 11. times placering i det mediebillede, der eksisterede i 2007.

Kronikken kan læses medieanalytisk, men også som et bud på hvordan man kan skrue en kronik sammen.

Nøgleord: kronik, den 11. time, talkshow, tv
Årstal: 2007
Karakter: bestået

"My dream is a code waiting to be broken"

- detektiven mellem drøm og virkelighed.

 

En analyse af Twin Peaks.

Læs mere
30/03 2010 09:51

Af Troels Poulsen 

Twin Peaks er "En klassisk kriminalgåde kombineret med soap opera-formatets principielt uendelige række af personlige forviklinger." Men...

"Hurtigt må vi dog erkende at denne beskrivelse ikke er dækkende for Twin Peaks, for i løbet af serien åbnes gradvist op for en langt mere kompleks og udefinerlig verden, hvor drømmetydning er vigtigere end indicier, og hvor ugler ikke længere er, hvad de ser ud til."   

I specialet undersøger Troels Poulsen bl.a. transformationen af Twin Peaks - i en genreanalyse af serien, i en undersøgelse af hvordan skellet drøm og virkelighed nedbrydes og ved at drage paralleller til seriens intertekstuelle referencer.


Nøgleord: Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost, genre, detektiv, drøm, hermeneutik
Årstal: 2008
Karakter: 12

Twin Peaks - Twin peek

Hvorfor bliver vi fascinerede af Twin Peaks?

Læs mere
18/02 2010 13:29

Af Anna Schmidt

Hvad skyldes fascinationen af Twin Peaks?
Og hvad adskiller denne tv-serie af David Lynch og Mark Frost fra andre?
Find svarene her.

Opgaven er afleveret på grunduddannelsen i Dansk ved KU.

Nøgleord: Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost, tv-serie, serier, krimi, komedie
Årstal: 2002

Mediernes indflydelse på børn og unge

"Medierne, sagprosa og Irakkrigen i danskundervisningen"

 

Læs mere
17/02 2010 14:59

Af Dan Skjødt Jensen

Der gives en beskrivelse af mediernes indflydelse på børn og unge.

Lidt om æstetiske læreprocesser.
Herefter en billedanalyse af et foto af krigsjournalisten, Peter Turnley, samt en digtanalyse af Rifbjergs digt "Pigerne i Bagdad".

Til sidst en samlet vurdering med fagdidaktiske overvejelser af materialet i opgavehæftet, hvori aktantmodellen anvendes.

Afleveret som medieopgave på Ålborg Seminarium.

Nøgleord: børn, unge, medier, Irakkrigen, Irak, krig, billedanalyse, digtanalyse, Rifbjerg, didaktik, aktantmodel

"Levende nyheder for folket"

Opgave om TV 2 Nyhedernes formidlingsform

Læs mere
10/02 2010 15:35

Af Anders Grove

Opgaven er afleveret januar 2005 som førsteårsopgave i faget Medieanalyse på dansk på Københavns Universitet.

Emnet er TV 2 Nyhedernes formidlingsform.

I opgaven undersøges hvordan redaktionens prioritering af levende, vedkommende nyheder afspejler sig i formidlingsformen.

Nøgleord: nyheder, TV 2, formidling
Årstal: 2005